Stowarzyszenie  „Nasz Józefosław i Julianów”

List otwarty do burmistrza Ursynowa

Józefosław, 26.03.2012


Szanowny Pan
Piotr Guział
Burmistrz
Dzielnicy
Warszawa-Ursynów

List otwarty

Szanowny Panie Burmistrzu,


Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów” zostali zaproszeni na spotkanie, podczas którego ma zostać omówiona propozycja odłączenia dwóch miejscowości – Józefosławia i Julianowa od gminy Piaseczno i ich ewentualnego przyłączenia do dzielnicy Warszawa Ursynów.
Powyższa propozycja, zawarta w liście Pana Burmistrza do burmistrza Piaseczna pana Zdzisława Lisa oraz w kilku Pańskich wypowiedziach dla mediów, jest już przedmiotem ożywionej wymiany poglądów; prezentowane są różne opinie, jednakże brakuje odpowiedzi na wiele pytań, jakie formułują mieszkańcy tych miejscowości.Mamy nadzieję, iż planowane spotkanie pozwoli na wyjaśnienie przynajmniej części z nich.

Pragniemy podkreślić, że konstruktywny przebieg spotkania i jego rezultaty w istotnej mierze są uzależnione od przygotowania merytorycznych informacji w kwestiach, które będą przedmiotem dyskusji. W związku z tym przedkładamy Panu Burmistrzowi poniżej listę zagadnień, co do których mieszkańcy oczekiwaliby zajęcia stanowiska.

1. Co dziś mamy i na co możemy liczyć ze strony gminy – m.st. Warszawa i Dzielnicy Ursynów:

Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa korzystają aktualnie z następujących instytucji i służb miejskich usytuowanych w Piasecznie, a więc w odległości do 5 km:

Przychodnie lekarskie, zespół ratunkowy oraz nocna pomoc medyczna,
Straż pożarna,
Straż miejska, policja,
Sąd rejonowy,
Urząd pocztowy,
Urząd Skarbowy,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Władze gminy i powiatu.

Opuszczając gminę Piaseczno, prawdopodobnie zostalibyśmy „przeniesieni pod opiekę” instytucji stołecznych .

Mamy więc pytanie, czy może Pan zapewnić takie rozwiązania, dzięki którym:

a) czas dotarcia służb ratunkowych po ewentualnym przyłączeniu się Józefosławia i Julianowa do dzielnicy Ursynów, nie ulegnie wydłużeniu,
b) dostęp do podstawowej opieki medycznej w publicznych placówkach służby zdrowia będzie równie dogodny jak dotąd,
c) moglibyśmy bezpośrednio, jednym środkiem transportu miejskiego dostać się do centrum Ursynowa i Urzędu Dzielnicy,
d) powstanie w naszej okolicy nowa placówka Poczty Polskiej S.A.
e) możliwe będzie utworzenie komisariatu policji, który wydaje się konieczny dla obsługi grupy kilkunastu tysięcy osób, którą tworzylibyśmy razem z Dąbrówką .

2. Wieloletnia prognoza finansowa m. st. Warszawy:

Mamy w pamięci Pańskie stwierdzenie, iż „… łatwiej jest znaleźć potrzebne środki finansowe w 12 miliardowym budżecie m. st. Warszawy, aniżeli w ok. 280 mln budżecie gminy Piaseczno…” . Wiemy jednak także jak wielkie są potrzeby inwestycyjne stolicy i dlatego chcielibyśmy dokładniej zapoznać się z wieloletnią prognozą finansową (wpf), którą jak wiemy posiada Warszawa; prosimy o przedstawienie na spotkaniu kwietniowym, następujących danych:

- Jakie środki finansowe Gmina – m. st. Warszawa przeznaczy wg wpf na inwestycje w latach 2012-2018 łącznie oraz na potrzeby dzielnicy Ursynów ?

- Jaka część środków prognozowanych dla Dzielnicy, przewidziana jest do wydatkowania dla potrzeb „zielonego Ursynowa”?

- Jaka część z tych środków mogłaby zostać przeznaczona na poprawę stanu infrastruktury w Józefosławiu i Julianowie?

3. Oświata w latach 2012 – 2015:

W przypadku, gdyby doszło do zmiany terytorialnej „przynależności” Józefosławia i Julianowa za dwa lata, tzn. w roku 2014., Zespół Szkół w Józefosławiu byłby w trakcie rozbudowy; inwestycja ta jest już zaplanowana w wpf Gminy Piaseczno.

Czy może Pan zagwarantować, że władze Dzielnicy Ursynów doprowadziłyby tę inwestycję do końca w planowanym terminie?

Wobec znacznej różnicy w wysokości dopłat do dzieci w przedszkolach prywatnych (w Piasecznie – 770.- zł, w Warszawie ok. 500.- zł miesięcznie) – w jaki sposób zagwarantuje Pan, że ta różnica nie odbije się w wysokości czesnego płaconego przez rodziców?

Mamy w tej chwili dostęp do gminnego przedszkola przy ul. Nefrytowej (odległość mniej niż 3 km). Czy jest szansa na powstanie podobnej placówki w podobnej odległości i w jakim czasie by to nastąpiło?

4. Sieć drogowa i transport lokalny.

Część problemów komunikacyjnych, z którymi borykają się mieszkańcy Józefosławia i Julianowa wymaga współdziałania Gminy/Dzielnicy (Piaseczno albo W-wa Ursynów) z władzami:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (trasa S-7; droga nr 79 – ul. Puławska o obwodnica Piaseczna; trasa „mostowa”, skrzyżowanie ulic Puławska/Geodetów/Łabędzia),
województwa mazowieckiego (dot. skrzyżowania ul. Julianowskiej z drogą 721),
miasta stołecznego Warszawy,
powiatu piaseczyńskiego (ul. Kuropatwy – Cyraneczki),
sąsiadujących gmin: Lesznowola i Konstancin – Jeziorna.

Mieszkańcy oczekują od władz samorządowych – bez względu na to, czy będzie to nadal Gmina Piaseczno, czy Dzielnica Ursynów – znacznie większej aktywności w tym obszarze i zdecydowanego zacieśnienia współpracy z sąsiednimi gminami, zgodnie z koncepcją stołecznego obszaru metropolitarnego, bowiem problemy sieci drogowej są w dużym stopniu tożsame; mamy w związku z tym pytania:

- Kiedy zostanie zbudowany w kształcie docelowym, tzn. z uruchomieniem tunelu, węzeł na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z trasą S-2 ?

- Czy władze Dzielnicy Ursynów porozumiały się już z Gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie remontu i modernizacji ul. Jagielskiej na całej długości, tzn. aż do skrzyżowania z ul. ul. Wilanowską i Działkową w Józefosławiu ?

- Czy władze Dzielnicy Ursynów planują też przyłączenie fragmentu gminy Konstancin – Jeziorna, oddzielającego Józefosław od Lasu Kabackiego (od przejazdu kolejowego przy ul. Prawdziwka w Kierszku do ul. Jagielskiej)? Ułatwiłoby to wykonanie remontu i poszerzenie ul. Działkowej, która ma 3m szerokości, a jest bardzo obciążona ruchem w kierunku Wilanowa.

- Jak wyglądają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie w sprawie budowy ul. Cyraneczki – Kuropatwy, której „wylot” do ul. Puławskiej ma się znajdować na terenie m. st. Warszawy?

Wyrażamy pogląd, że trójstronne porozumienia w sprawach:

- modernizacji ulicy Jagielskiej (gmin: Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz dzielnicy Warszawa-Ursynów, bowiem ulica ta jest „graniczną” między ww. gminami),

- a także w sprawie budowy ul. Kuropatwy – Cyraneczki (gmin: Piaseczno, Lesznowola i dzielnicy Ursynów),

- oraz innych, wyżej wymienionych,
zainicjowane na spotkaniu byłyby widocznym efektem gotowości do porozumienia w interesie całej lokalnej społeczności zamieszkałej po południowej stronie Lasu Kabackiego.

Mając nadzieję na dobrosąsiedzką współpracę, bez względu na przyszłą „przynależność terytorialną”-

pozostajemy z szacunkiem-

w imieniu członków stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”

Hanna Krzyżewska                          Grażyna Padee

prezes                                            wiceprezes

Podoba ci się:

Komentarzy (7)

  1. Jeśli burmistrz spełni 90% powyższych postulatów, to osiągnie swój cel. Jednak jak patrzeć prawdzie w oczy, to cele stawiane przez stowarzyszenie są sumą żądań zaporowych :)

  2. Czy ten list jest opracowany na podstawie pytań zamieszczonych w komentarzach – http://jozefoslaw24.pl/2012/03/spotkanie-mieszkancow-ze-starosta-i-burmistrzami-w-sprawie-przylaczenia-do-ursynowa/ ?

  3. trochę wody w Jeziorce upłynie zanim ekipa Ursynowa przygotuje odpowiedzi na tak poważne argumenty

  4. Proponuję podobny list wysłać do władz gminy i starostwa Piaseczna. By oni także wypowiedzieli się co konkretnie planują zrobić w naszej okolicy. Myślę że powinno dotrzeć do naszych samorządowców że mogą nas stracić więc niech o nas trochę powalczą. A jest sporo do zrobienia gdyż nasze miejscowości są poważnie upośledzone pod względem infrastruktury. Na byle skrawku działki deweloper stawia blok (każdy inny) a chodniki, ulice itp. bez zmian. Uważam że dalsza wielorodzinna rozbudowa Józefosławia powinna zostać wstrzymana do czasu rozwiązania podstawowych problemów, gdyż grozi nam realny zawał.

    • POPIERAM!

  5. mnie się zdaje, że przyłączenie do Warszawy jest nie w smak lokalnym radnym, ponieważ szansę na ponowną wygraną w wyborach maleją, a szkoda stracić dodatkowe 2000pln diety :P

  6. popieram

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*