fot Gmina Piaseczno

PSZOK w Piasecznie poszerza zakres działalności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. PSZOK stanowi integralny element nowego systemu gospodarki odpadami. W Punkcie zlokalizowanym w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno, posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

Do punktu można oddać odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych. Dodatkowo do PSZOK-u mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Od 1 maja 2016 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piasecznie rozszerzy zakres swojej działalności. Mieszkańcy Gminy Piaseczno będą teraz mogli nieodpłatnie przekazać do punktu odpady takie jak papa i gonty bitumiczne, czy też styropian budowlany i wełna mineralna. Do tej pory odpady te były przyjmowane odpłatnie wg cennika 2,00 zł za kg. Jednocześnie PSZOK będzie przyjmował okna wraz z ramami – szyby zostaną oddzielone od ram na miejscu, przez obsługę PSZOK. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie pozbyć się okien, a obsługa punktu we właściwy sposób posegreguje odpady. Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym dla mieszkańców jest przyjmowanie gałęzi w wielkości powyżej 1 m.

Wpisując się w politykę ekologiczną kraju w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Technicznej został utworzony punkt, w którym mieszkańcy mogą pozostawić przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Można w nim pozostawić stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp., które mogą zostać użyte przez innych. Do punktu przyjmowane są rzeczy sprawne, czyste i nie posiadające uszkodzeń stwarzających zagrożenie czy też niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych. Niektórzy z nas mają w domach rzeczy wciąż w dobrym stanie, które z jakiś powodów są już nam niepotrzebne, ale żal jest ich wyrzucać. Teraz będzie można oddać je do punktu, tak aby ktoś inny mógł je wykorzystać na swoje potrzeby.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości prac remontowo – budowlanych, powstałe odpady tj.: gruz budowlany, styropian, papa powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę. Do PSZOK przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie przyjmowane są wyłącznie odpady remontowo – budowlane powstałe w wyniku prowadzenia przez mieszkańca drobnych prac remontowo – budowlanych.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 17.00.

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Źródło: Gmina Piaseczno

Więcej o PSZOK:

Punkt widzenia mieszkańców z grupy Nie dla PSZOK:

Czy PSZOK będzie spalarnią ? „Czy radni kłamią ?” O co w ogóle chodzi ?!

Punkt widzenia radnych z Józefosławia i Julianowa:

„Nie dla punktu zbiórki odpadów” – uzasadniona obawa czy bezmyślna histeria ?

PSZOK przeniesiony. Teraz niech się martwią inni…

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Sołtys Józefosławia proponuje Burmistrzowi inną lokalizację dla Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK! Burmistrz wyjaśnił, dlaczego nie taki PSZOK straszny…

Na przeciwko CH Józefosław powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Przetarg unieważniony

Zakład utylizacji odpadów w Uppsali i Piasecznie – opinie samorządowców

Czy w Piasecznie powstanie spalarnia odpadów ? Relacja Hanny Krzyżewskiej

Reportaże z wizyty piaseczyńskich radnych w szwedzkiej spalarni śmieci

By żyło się lepiej… – wycieczka do szwedzkiej spalarni…

Radni upoważnili Burmistrza do negocjowania w sprawie spalarni śmieci

Podoba ci się:

Komentarzy (3)

 1. Cyt. „PSZOK jest przedstawiany jako miejsce dostępne DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PIASECZNO. To jest co najmniej niedopowiedzenie. Już obecny PSZOK przy Technicznej odbiera odpady z gminy Lesznowola. Oto informacja ze stron gminnego portalu Lesznowoli (podkreślenia w tekście moje):

  Do 31 grudnia 2015 roku punkt znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sita Piaseczno ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno.
  Punkt jest czynny: · poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00 · sobota: 9:00 – 14:00. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczamy odpady własnym transportem.
  Dostarczając odpady komunalne należy przedstawić dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Gminy Lesznowola (kopia ostatniej deklaracji lub dowód osobisty z miejscem zamieszkania). Możemy oddawać tam wszystkie odpady opakowaniowe rozdzielone na frakcje takie jak: szkło, papier, plastik, butelki PET, metale i ich stopy, zużytą odzież, odpady biodegradowalne (tzw. zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany, materace i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (które powstały w wyniku budowy lub rozbiórki nie objętych stosownymi pozwoleniami), odpady niebezpieczne: opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach chemicznych np.: aerozolach, środkach ochrony roślin: herbicydach, fungicydach oraz insektycydach, opakowania po przeterminowanych lekach i leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria komputerowe, żarówki, świetlówki, lampy kineskopowe, baterie i akumulatory, wózki dziecięce.
  Do punktu PSZOK nie wolno dostarczać odpadów zmieszanych, pirotechnicznych i eternitu.

  Źródło: http://www.lesznowola.pl/assets/lesznowola/media/files/f80c5784-1c41-4c96-905c-038cc3c62658/pszok.pdf

  Skąd jeszcze odbieramy odpady? Ile sąsiednich gmin korzysta z PSZOK przy Technicznej? Jak wygląda struktura podziału tych odpadów? To są kolejne pytania do gminy i „naszych” radnych.

  To jednak nie wszystko, drodzy Sąsiedzi.

  Czy ktokolwiek z Was miał okazję przyjrzeć się regulaminowi obecnego PSZOKu? Zapewne nie, bo działa on sobie po cichutku i bez zbytniego rozgłosu. A warto zajrzeć do regulaminu, który udostępniony jest tutaj:

  http://piaseczno.eu/index.php?app=docs&action=get&iid=33887

  Proszę zwrócić uwagę, dla kogo działa PSZOK:

  &3. Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są dostarczane odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa.

  PRZEDSIĘBIORSTWA! A dalej jest już tylko gorzej!

  &4 p.2. Odpłatnie: W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za opłatą według cennika od osób fizycznych przyjmowane będą: odpady budowlane, papa, smoła, styropian izolacyjny używany do ociepleń budynków, wełna mineralna itp.

  Odpłatnie odpady do PSZOK może dostarczyć KAŻDY I TO W DOWOLNEJ ILOŚCI!
  A jak niebezpieczne i dowolne mogą to być odpady?

  &6. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dot. odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w &4 w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) będą przyjmowane za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1.

  Nieprawidłowo zabezpieczone odpady niebezpieczne? A kto je w PSZOKu zabezpieczy? I czym? Jak dalece mogą odbiegać od klasyfikacji? Informacji BRAK.

  &8.
  7.1 Odpady płynne powinny być dostarczone do PSZOK w szczelnych pojemnikach.
  7.2 Odpady powinny być w takiej formie, która umożliwi dostarczenie ich do pojemników znajdujących się na terenie PSZOK bez użycia specjalistycznych urządzeń.
  7.3 Obsługa PSZOK nie prowadzi rozładunku pojazdów, segregacji odpadów, nie umieszcza odpadów w pojemnikach.
  7.4 Obsługa PSZOK umieszcza w pojemnikach odpady płynne takie jak: odpady żrące

  Odpady płynne w pojemnikach, odpady żrące, farby, lakiery, styropian, smoła, świetlówki, leki, zużyte tonery do drukarek, zużyte oleje silnikowe, zużyte termometry rtęciowe, odczynniki fotograficzne… To będzie składowane na Energetycznej. W dowolnych ilościach, byle tylko kasa się zgadzała.

  Szanowni Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa,

  Zielony, ekologiczny, nieuciążliwy, bezpieczny, dostępny wyłącznie dla mieszkańców gminy Piaseczno PSZOK to MIT i wytwór PROPAGANDY.

  Rzeczywistość jest biegunowo odległa od wizji, jaką jesteśmy karmieni przez władze i „naszych” radnych”.

 2. szkoda, że nie ma pięknego nowego dużego PSZOK’a

  • Zrob go sobie w ogródku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*