Józefosław24

„Starsze osoby są nagminnie zaczepiane przez młodzież i proszone o zakup alkoholu i papierosów.” – protokół z czerwca. Dziś kolejne zebranie Rady Sołeckiej Józefosławia

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Józefosławia dnia 02 czerwca 2016 r.

Obecni:

Sołtys Józefosławia : Jan Dąbek
Rada Sołecka: Ilona Ośko, Alicja Perlińska, Ewa Bielska, Katarzyna Marciniak, Bartosz Kijek,
Anna Rupińska.
Goście: Felicja Drogowska, Robert Widz, Mariusz Wielogórski

Porządek spotkania:

1. Podział obowiązków pomiędzy członków Rady Sołeckiej dotyczących pilotowania
inwestycji mających wpływ na standard życia w naszej wsi.

2. Dalsza dyskusja na temat programu pracy Sołtysa i rady Sołeckiej na kadencję 2016
-2020.

3. Ustalenie zasad współpracy władz sołectwa z radnymi.

4. Akceptacja przygotowanego przez Sołtysa porozumienia.

5. Omówienie organizacji Festynu z Okazji Dnia Dziecka.

6. Omówienie zagrożeń przeciwpowodziowych i interwencji.

7. Wolne wnioski

Porządek obrad został przyjęty większością głosów.

Spotkanie rozpoczęto od rozmowy z dzielnicowym Józefosławia panem Mariuszem Wielogórskim.

Mieszkańcy zgłosili mu problem z młodzieżą jaki występuje przy sklepie Carrefour przy ul.Julianowskiej. Starsze osoby są nagminnie zaczepiane przez młodzież i proszone o zakup alkoholu i papierosów. W przypadku odmowy, zostają wyzywane i padają groźby ustne zwłaszcza w kierunku osób starszych. Mieszkańcy są tym faktem bardzo zaniepokojeni i proszą o interwencję. Młodzież pije alkohol i pali zaraz za drzwiami sklepu, często zdarza się, że hałasują i wyrażają się wulgarnie.

Druga kwestia dotyczy dewastacji mienia i drobnych kradzieży jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Ukradziono nowe nasadzenia z ul. Cyraneczki i Julianowskiej oraz zniszczono zabawki na placu zabaw.

Kolejna kwestia to wieczorne „wyścigi” samochodowe i motocyklowe ulicą Cyraneczki.

Wszystkie te kwestie zostały zgłoszone Panu dzielnicowemu, który obiecał się pojawiać częściej w tych najbardziej newralgicznych miejscach i poprosić o wzmożone patrole naszej okolicy.

Ponadto, konieczne jest przyśpieszenie podłączenia obecnych kamer pod monitoring miejski, oraz zamontowania nowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Sprawa ta jest jednak skomplikowana ze względu na brak kompatybilności systemów. Sołtys zobowiązał się do sprawdzenia i przedstawienia w gminie rozwiązań, które już teraz pozwoliłyby na podłączenie się do miejskiego monitoringu.

Rada Sołecka planuje również złożyć wniosek o zmianę oznakowani na ulicy Cyraneczki oraz odwrócenie ławeczek, tak aby cała ścieżka rowerowa była swobodnie przejezdna.

W najbliższych dniach ma nastąpić również pomiar natężenia ruchu na ulicy Cyraneczki skrzyżowanie z Wilanowską. Pomiar ten pozwoli oszacować jakie rozwiązania należy podjąć aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w tych miejscach.

Jeżeli chodzi natomiast o młodzież, pracujemy w sołectwie nad pomysłem na zagospodarowanie im czasu wolnego , zwłaszcza wieczorów. Temat ten będziemy chcieli omówić z zainteresowanymi czyli młodymi ludźmi i ich rodzicami.

Porządek obrad:

Ad 1.

Punkt ten nie został omówiony ze względu na brak czasu. Poruszono tylko temat ulicy Wilanowskiej skrzyżowanie z ulicą Działkową. Sołtys chce aby już podczas obecnych prac doprowadzić do zakończenia ulicy rondem. Niestety gmina Konstancin jest właścicielem tego odcinka drogi i nadal nie mają przygotowanego i zatwierdzonego planu tej inwestycji.

Uważamy, że zakończenie ulicy Wilanowskiej rondem podczas mającego się wkrótce rozpocząć remontu jest kluczowe i będziemy rozmawiali z Gminą nad możliwościami rozwiązania tej sytuacji.

Ad 2.

Punkt ten nie został omówiony ze względu na brak czasu.

Ad 3.

Korzystając z obecności Radnego Pana Roberta Widza , Sołtys i Rada Solecka wystąpili z ustną prośbą o zwiększenie komunikacji pomiędzy RS a Radnymi, w celu polepszenia współpracy i lepszego działania na korzyść Józefosławia. Mamy nadzieję , że uda nam się wypracować takie metody współpracy, które pozwolą nam na szybsze reagowanie i sprawniejsze podejmowanie działań dotyczących najważniejszych kwestii wsi.

Ad 4.

Sołtys przedłożył porozumienie o wygaszenie działalności przez właściciela na terenie działek 131/3 oraz 131/5 do dnia 31.08.2016 r Do czasu wygaszenia działalności mieszkańcy wyrażają zgodę na prowadzenie prac dotyczących uporządkowania placu łącznie z pokruszeniem betonu.

Porozumienie to udało się osiągnąć dzięki skutecznym negocjacjom ze stronu Sołtysa i zostanie podpisane przez obydwie strony w ciągu kilku najbliższych dni.

Ad 5.

Rada Sołecka szczegółowo omówiła organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka , podzieliła się obowiązkami oraz wyznaczyła pomiędzy sobą zadania. Główny cel to doprowadzenie placu do stanu pierwotnego (kilka zabawek zostało uszkodzonych) . W tym celu należy koniecznie rozmawiać z Gminą i prosić o przyśpieszenie napraw ze strony firmy Nivea. Uroczyste otwarcie placu Zabaw połączone z obchodami z Okazji Dnia Dziecka planowane jest na 05.06 godzina 15:00

Ad. 6

Punkt zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu.

Ad. 7

Mieszkańcy ulic Komety , Księżycowej i Mlecznej Drogi poprosili o zorganizowanie spotkania z komisją planistyczną w obecności planisty. Sołtys zobowiązał się wystąpić o zorganizowanie takiego spotkania.

Protokołowała:
Ilona Ośko

Źródło: Sołectwo Józefosław

7 lipca o godz. 19:00 zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców na Spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej. Uprzejmie informujemy, że spotkania w miesiącach lipiec i sierpień odbędą się w budynku Klubu Kultury ul. Urocza 14, róg ul. Cyraneczki.

Z pozdrowieniami,
Rada Sołecka

Podoba ci się:

Komentarzy (7)

  1. dlaczego nie do żabki

  2. ad4 gdzie są te działki 131/3 i 131/5

  3. kto kiedykolwiek widział patrol policji w Józefosławiu ????? O czym Państwo piszecie ???

    • Tak, ja widziałem patrol. Mnie nic nie dziwi i nie rozumiem zdziwienia Państwa.

  4. chyba słoneczny patrol widziałą Milen …. blablabla…..

  5. Pan Kijek pewnie zna to i owo ze znajomymi sobie tez jakos za czasów gimnazjalnych musieli radzić bez dowodu.

    • Zastanawia mnie jak Michałkichał sobie radził, bo po wpisie do dziś sobie nie radzi między innymi z samym sobą ;-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*