Las Kabacki zakaz wyprowadzania psów

Zakaz wstępu z psami do Lasu Kabackiego

Przed wejściem do Lasu Kabckiego pojawiły się tablice zabraniające wstępu z psami.

- Dostosowaliśmy stan oznakowania do stanu prawnego. Plan ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego z 2016 roku uzasadnia zakaz wprowadzania psów.

- Każdy pies odwiedzający las odbierany jest przez dzikie zwierzęta jako drapieżnik. Jego szczekanie, zapach i pozostawiane odchody niepokoją mieszkańców lasu. Odwiedziny psów w lesie przyczyniają się także do roznoszenia kleszczy i pasożytów – mówi z-ca dyrektora Lasów Miejskich, Andżelika Gackowska dla portalu HaloUrsynów.pl

Plan ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, będący przedmiotem niniejszego zarządzenia, został opracowany na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody:

Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc:

1) wprowadzania psów
2) w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa, rolnicza
3) przeznaczonych dla celów amatorskiego połowu ryb i rybactwa
4) dopuszczonych do wykonywania polowań.

Pełne uzasadnienie Planu ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki

W listopadzie bieżącego roku w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego rozpoczęła się realizacja działań ochronnych wynikających z planu ochrony. Został on ustanowiony w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z grupą naukowców i zarządzającym terenem, Lasami Miejskimi – Warszawa, przy współudziale lokalnych samorządów i społeczeństwa.

Zaplanowane prace mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z obecnością gatunków niezgodnych z siedliskiem (obcych geograficznie i ekologicznie) oraz zniekształconą w wyniku działalności człowieka strukturą przestrzenną i wiekową drzewostanu.

Przed utworzeniem rezerwatu, na terenie Lasu Kabackiego prowadzono zwykłą gospodarkę leśną, obejmującą zarówno duże zręby, jak i zalesienia. Do sztucznych odnowień najczęściej wykorzystywano wówczas sosnę, co doprowadziło w efekcie do zmiany składu gatunkowego, stworzenia jednopiętrowych drzewostanów z panującą sosną w miejscach, gdzie naturalnie powinien być znacznie większy udział drzew liściastych np. dębów. W rezultacie doszło do uproszczenia składu gatunkowego lasu oraz jego struktury w stosunku do układów naturalnych, co stanowi zagrożenie dla jego stabilności.

Realizacja działań przewidzianych w planie ochrony pozwoli przebudować drzewostany w taki sposób, żeby stały się one bardziej odporne na czynniki abiotyczne, przede wszystkim wiatr, duże opady śniegu, nadmiar i niedobór wody, ale również choroby powodowane przez grzyby i zagrożenia związane z gradacją owadów. W konsekwencji możliwe będzie stopniowe przekształcenie zbiorowisk leśnych w kierunku wielogatunkowych, zróżnicowanych wiekowo i wysokościowo drzewostanów, zbliżonych charakterem do lasów naturalnych.

W runie na terenie rezerwatu Las Kabacki występują rzadkie i chronione gatunki roślin i grzybów, których przetrwanie i rozwój uzależnione są od dostępu do światła. Przegęszczenie drzewostanu, szczególnie duże zwarcie drzew, znacznie ogranicza w niektórych miejscach dopływ światła do najniższych warstw lasu. Dlatego też w planie ochrony założono konieczność przeprowadzenia cięć indywidualnie wybranych drzew zacieniających siedliska cennych roślin i grzybów. Odpowiednio zaplanowane prace, poprzez stworzenie czasowych powierzchni otwartych, poprawią jednocześnie warunki bytowania ptaków, płazów i gadów.

W ramach zaplanowanych prac nie mniej niż 20% wyciętej masy drzew musi pozostać w rezerwacie, zwiększając w ten sposób zasób martwego drewna. Wzrost ilości martwego drewna pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność rezerwatu – martwe pnie drzew stanowią doskonałe siedlisko dla wielu gatunków ptaków, owadów, roślin, grzybów, porostów, a przede wszystkim śluzowców. Ponadto są one dogodnym schronieniem dla drobnych ssaków, zwiększają retencję wody, pośrednio użyźniając siedlisko. W celu ochrony cennych gatunków awifauny lęgowej na terenie rezerwatu pozostawione zostaną, bardzo ważne w ekosystemach leśnych, drzewa dziuplaste.

Staranny dobór drzew przeznaczonych do wycinki pozwoli zachować naturalne odnowienia i poprawić warunki rozwoju gatunków zgodnych z siedliskiem, czyli m. in. grabu, dębu, lipy, klonu. W miejscach, w których nie pojawią się naturalne odnowienia, wykonywane będą nasadzenia. Zarówno naturalne, jak i sztuczne odnowienia będą wymagały zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na zabezpieczeniu ich przed zgryzaniem, wykaszaniu roślinności zielnej zagłuszającej siewki i sadzonki, dosadzaniu drzew w przypadku uszkodzenia odnowień.

W planie ochrony rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego zapisane zostały również zadania związane z usuwaniem obcych gatunków drzew zagrażających rodzimym gatunkom. W ramach tych prac usuwane będą w szczególności robinie akacjowe, czeremchy amerykańskie, dęby czerwone i klony jesionolistne. Gatunki te wypierają rodzime, doprowadzając do degradacji podlegających ochronie zbiorowisk roślinnych.

Wszystkie zaplanowane prace obejmujące wycinkę będą wykonywane w czasie jesienno-zimowym, po okresie wegetacyjnym oraz po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków. W ten sposób ograniczony zostanie wpływ prowadzonych działań zarówno na populację chronionych zwierząt, jak również chronione gatunki roślin.

Działania ochronne ukierunkowane na przebudowę drzewostanów i poprawę ich struktury prowadzone są od lat w rezerwatach przyrody i przynoszą bardzo pozytywne efekty. Przykładem może być m. in.:skuteczne usuwanie czeremchy amerykańskiej z rezerwatu przyrody Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego, prace poprawiające strukturę drzewostanów w rezerwacie Biele Chojnowskie, usuwanie dolnego piętra grabowego i wykaszanie odrostów w rezerwacie przyrody Brwilno czy zabiegi poprawiające stan świetlistej dąbrowy w rezerwacie Baranie Góry.

Działania polegające na wycince drzew i krzewów w niektórych przypadkach są jedyną drogą do zachowania w dobrym stanie cennych siedlisk przyrodniczych, nie rzadko chronionych również prawem Unii Europejskiej. W wyniku realizowanych prac zwiększa się bioróżnorodność w obrębie chronionych obiektów przyrodniczych i ich otoczenia oraz rośnie szansa, że z tak chronionych wartości przyrodniczych będę mogły korzystać kolejne pokolenia.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Więcej:

Radni spytali Burmistrza o regulamin dotyczący wprowadzania psów do parku przy Ogrodowej

Straż wiejska przegania specerowiczów z psami

Urząd Gminy argumentuje zasadność zakazu wprowadzania psów do parku w Józefosławiu

„Jeśli ktoś zagłosował na podwórko Nivea 10.000 razy, to znaczy, że chce go bardziej, niż ktoś kto zagłosował 60 razy ?”

Właściciele psów posprzątali po ludziach ?

Zakaz wprowadzania psów do parku niezgodny z prawem

Podoba ci się:

Komentarzy (31)

 1. chyba Was tam porąbało z tymi zakazami. Nawet nie myślę zrezygnować z chodzenia z psem po lesie, a jeśli będę musiał zapłacić mandat, to trudno. Wliczę to w koszty utrzymania psa. Co za idioci z tych Lasów Państwowych…

 2. No to przesadziliście tym razem. Zapowiadam wam, ze w sobotę zobaczycie mnie z psami w lesie…

 3. takie czasy mamy, teraz tylko z kotem będzie można.

 4. Ja popieram. Po to ustala się zasady aby je przestrzegać. Właściciele psów niech wyprowadzają zwierzęta na swoim podwórku. Kto nie ma działki niech się zastanowi czy mieszkanie to odpowiednie miejsce dla psa. Podobny zakaz jest w parku na Ogrodowej. Szkoda, że rozumni inaczej mają obowiązujące zasady w poważaniu.

  • Po to ustala się zasady aby ich przestrzegać….? Park przy Ogrodowej to faktycznie bardzo dobry przykład:) Po to ustalono regulamin zakazujący wejścia z psem, co nie jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem( wyroki WSA i NSA) aby aktualnie zbudować w parku wybieg dla psow, a co za tym idzie wpuścić legalnie psy do parku…:) Doskonały przykład! Jak Pan napisał ? Rozumni inaczej…? Trudno się nie zgodzić….:):):) Tyle że nie chodzi o tych, ktorych chciał Pan obrazić!

 5. Bardzo dobrze! Popieram. Las Kabacki to rezerwat, a nie psi wychodek. Zresztą, każdy chciałby przestrzegac prawo wybiórczo, tylko tyle, żeby jemu było wygodnie.

  • A ja robiłem kupę w tym lesie a inni sikają … nie jest to zabronione … i co ?

  • To wychodek dla ludzi! Myślisz, że psy pocierają sobie tyłki chusteczkami? Las jest cały zaśmiecony chusteczkami wysmarowanymi i leżącymi obok gowien! Właściciele psów nie pocierają im tyłków! Ludzi oddających mocz w zasadzie tuż przy głównych ścieżkach również spotyka się często!
   Zacznijcie od siebie, taki inteligentny gatunek – człowiek! Zabronić wejścia do rezerwatu, bo niektórzy zachowują się w sposób prostacki i wyprozniają się w lesie! Zabronić wejścia wszystkim ludziom! Do parków też!
   A ich wrzaski i muzyka z telefonow z całą pewnością źle wpływają na leśne zwierzęta.

 6. A wjazd ukradzionym wózkiem z Tesco, balet całą noc i sranie po krzakach przez ludzi nie stresuje zwierząt? Chyba bardziej niż psy na spacerze z właścicielem, który po nim posprząta. A czemu @Lu mam nie wejść z psem do parku? Chyba on jest też opłacany z moich podatków. Małe dzieci też nie raz widziałem jak mamy wysadzają na siusiu w parku. Też zakazać z dziećmi? Ja po psie sprzątam nawet jak oświetlenie w parku nie działa. Mam zawsze lampkę. Gdzie mam z psem chodzić? Po ulicy? A co do zakazu w parku, jest on niezgodny z prawem.

  • Wskaż proszę przepis który jest łamany po wprowadzeniu zakazu wprowadzania psów do parku.

   • WSA wydał wyrok, że miasto nie może ograniczać spacerów ze zwierzętami. Zerknij w wujka google.

  • A bo oni…

 7. psy bardzo często są bez smyczy niestety

 8. Całkowicie popieram. Psy często biegają bez smyczy i kaganca. Las nie jest dla psów. Uważam jednak że powinien powstać jakiś większy wybieg dla psów.

 9. ale gdzie miałby powstać – w lesie czy poza ?

 10. Absolutnie popieram zakaz. Przypominam, że Las Kabacki ma status rezerwatu – czyli miejsca chronionego szczególnie. Idąc do LK idę po ciszę i przyrodę. Nie mam ochoty słuchać ujadania kundli a już na pewno nie mam ochoty na obwąchiwanie przez psy.

  • A niejaki Szyszka może tam zabijać zwierzęta?

  • Tak !!!

   • Tak !!! odnosi się do wpisu „memento”

  • nie ten rezerwat wybrałeś ….

 11. Absurd

 12. Gdyby to byl zwykly park miejski to by bylo oswietlenie, chodniki i normalne polaczenie (ulica) z Kabat do JJ + komunikacja miejska… Tak to mamy rezerwat – zakaz wejscia z pupilami, brak prostego polaczenia JJ z Metrem Kabaty. Niedlugo zabronia biegac, chodzic po lesie bo zabieramy tlen niezbedny dzikim zwierzetom. Trudno, ten rejon zaczyna sie mocno urbanizowac, nie ochronimy przyrody w 100%, to sa konsekwencje zageszczenia aglomeracji i urban sprawl. Czy lepiej dla naszego srodowiska jest generowac zanieczyszczenia z Pulawskiej niz „puscic” wydajna i ekologiczna komunikacje miejska przez LK (np kolej lub autobusy na prad…)

 13. Co jeszcze wymyślą, to gdzie te psy maja się wybiegać

  • Na ogródku ?

 14. z psem czasem trzeba wyjść na spacer – nawet wzdłuż ulicy. niektórych 10 lat na spacerze nie widziałem – ciężka dupa albo lenistwo

 15. Już teraz na około chodniki zasrane, trzeba patrzeć pod nogi.
  Józefosław jest betonowy, Ursynów projektowali ludzie myslący, wytyczyli ulice, tereny zielone. Józefosław to jeden wielki beton bez trawnikoów. Psy srają gdzie popadnie.

 16. cały czas plan miejscowy nie jest uchwalony. gmina ma obowiązek zaproponować rozwiązania, które uczynią okolicę funkcjonalną. to jest obowiązek gminy

 17. może w ogóle zakaz dla psów ? niektórzy są pieprznięci . mają dwa, trzy, z kokardą , bez …………

 18. proponuję powoli kończyć z kultem psa we wsi. Zasrane to, głośne, zasikane i śmierdzące ostatnie wolne trawniki

 19. Ja wchodzę z psem do ….. właśnie jak to jest ?. Jak idę z psem drogą która jest „w lesie” i po której czasami jadą samochody, jeżdżą rowery to jestem w lesie czy nie. Teoretycznie nie wchodzę do (samego) lasu nie niszczę lasu, ściółki leśnej itd itp. No a jak przeję drogą na polankę lub pole to też jestem w lesie ? (lub czarnej d…e ;-) ) ?

 20. Ja wchodzę z psem do ….. właśnie jak to jest ?. Jak idę z psem drogą która jest „w lesie” i po której czasami jadą samochody, jeżdżą rowery to jestem w lesie czy nie. Teoretycznie nie wchodzę do (samego) lasu nie niszczę lasu, ściółki leśnej itd itp. No a jak przeję drogą na polankę lub pole to też jestem w lesie ? (lub czarnej d…e ;-) ) ?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*