Gmina Piaseczno nie wykorzystała unijnych dotacji

21 komentarzy
Europe Direct Piaseczno

W perspektywie unijnej na lata 2007-2013 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów w formie bezzwrotnych dotacji z następujących programów: -Regionalnych Programów Operacyjnych -Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Programu Operacyjnego Infrastruktura więcej