Ograniczenie zabudowy w Józefosławiu

1 komentarz
ul. Cyraneczki

W 2010 r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zredefiniowała wskaźnik intensywności zabudowy, co spowodowało ok. 2 lata temu zmianę rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Obecnie do wskaźnika intensywności zabudowy wlicza się więcej

Zebrania wiejskie Józefosławia

0 komentarzy
Sołectwo Józefosław

Sołtys i Rada Sołecka Józefosławia zapraszają na zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się 19.09.2017r w stołówce ZSP w Józefosławiu przy ulicy Kameralnej. W trakcie zebrania w godzinach 19:00 - 21:30 będziemy zbierali Państwa więcej