Podziękowania od Sołtysa Józefosławia

0 komentarzy
Sołtys Jan Adam Dąbek

Szanowni Państwo! Ze swej strony pragnę serdecznie podziękować za tak liczne przybycie i udział w tegorocznych wyborach sołtysa oraz nowej rady sołeckiej wsi Józefosław. Swą obecnością pomimo niedogodnego terminu udowodniliście Państwo, że więcej