Zrobione :)

10 komentarzy
Julianowska

Za uwagę i zainteresowanie dziękujemy wszystkim lokalnym skrzatom dobrej woli. ” Przecież zara zrobim ” to nie jest żadne tłumaczenie ! Kultura józefosłowiańska więcej

Janosikowe

7 komentarzy
Janosikowe prezentacja A. Dębski

Poniżej list otwarty posła Artura Dębskiego adresowany do lokalnych jednostek samorządu, czyli starostów, burmistrzów oraz wójtów z terenu województwa mazowieckiego. LIST OTWARTY Od lat wiele środowisk i jednostek samorządu terytorialnego zwraca więcej