ZOM

Nowy system gospodarowania odpadami

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – gmina przejmie odpowiedzialność za odpady i ustali stawki opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W Piasecznie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami.

Według nowego systemu gmina zapewni odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców. Zgodnie z nową ustawą do zadań gminy będzie należało ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Za segregowane odpady pobierana będzie niższa opłata.

Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. Dzięki wprowadzeniu nowego systemu Gmina zyska możliwość skutecznej kontroli odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Po wejściu w życie nowego systemu powinny zniknąć dzikie wysypiska, gdyż dzięki uiszczaniu opłaty nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucać śmieci do lasu.
Do czasu wejścia w życie nowego systemu, czyli do dnia 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, czyli przekazywać odpady, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dodatkowo Gmina umożliwia swoim mieszkańcom oddanie następujących odpadów:

1. Przeterminowane leki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach
2. Zużyte baterie należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Centrum Kultury lub szkół
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do unieszkodliwienia firmie, zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej harmonogramem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o. przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie
4. Odbiór i utylizacja azbestu – należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej lub dostępny w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
5. Zużyte strzykawki i inne odpady medyczne należy zbierać w specjalnych workach lub pojemnikach, a następnie zgłosić do Gminy pod nr tel. 70 – 17 – 664 i odpady te zostaną odebrane przez specjalistyczną firmę.

źródło : Urząd Gminy Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (4)

  1. tzn. opłaty będą większe ????

  2. Ja zrozumiałem z tego, że opłaty będą większe niż płacimy obecnie. Jedynie w przypadku samodzielnego segregowania odpadów (szkło, plastik, papier, kompost) opłaty za gospodarowanie będą mniejsze. No właśnie ale mniejsze od obecnych czy mniejsze wedle tej przyszłościowej stawki :)

  3. Już widzę jak Józefosław i Julianów segregują śmieci buahahahahha

  4. Nie widzę problemu w wyrzucaniu szkła, papierów czy plastkików do odpowiednich koszy. Tylko problem w tym, że tak samo jak józek111 zrozumiałam to obwieszczenie – tak czy inaczej będziemy płacić więcej niż obecnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*