Ankieta Gminy Piaseczno

Twoja opinia na wagę złota

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3, 10 i 17 marca 2012 roku w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2012-2020, przeprowadzone zostanie wśród mieszkańców badanie ankietowe dotyczące opinii na temat kierunków rozwoju gminy.

Jeśli to właśnie do Państwa drzwi zapuka ankieter, legitymujący się stosownym zaświadczeniem z pieczątką oraz podpisem Burmistrza, a także imiennym identyfikatorem, przyjmijcie go Państwo życzliwie i, w miarę możliwości, udzielcie odpowiedzi na zadane pytania. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi na pytania nie zajmą Państwu dłużej niż 20 minut.

Niniejsze badanie to efekt pracy nad aktualizacją Strategii, który ujawnił potrzebę głębszej analizy opinii mieszkańców na temat przyszłości naszej lokalnej społeczności.

Mamy już za sobą wstępy bilans warunków i potencjału gminy oraz jej dotychczasowych osiągnięć. W celu nawiązania dialogu z mieszkańcami na temat ich potrzeb, oczekiwań oraz marzeń o takiej gminie Piaseczno, w której chcieliby mieszkać, przeprowadzono cykl twórczych warsztatów strategicznych. W ich trakcie przedstawiciele środowisk i wspólnot mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie oświaty, kultury i sportu zwrócili uwagę na wiele różnych aspektów
i wyzwań związanych z życiem w gminie Piaseczno.

Warsztaty miały przebieg bardzo dynamiczny. Nie zabrakło dyskusji, nie stroniono od polemik, dochodziło także do zażartych sporów. W wielu kwestiach nie osiągnięto jednomyślności, między innymi w kwestii ładu przestrzennego, roli i kierunków rozwoju komunikacji, bezpieczeństwa czy wykorzystania potencjału twórczego gminy. Dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie pogłębionego badania ankietowego wśród mieszkańców.

Badanie pod nazwą Kierunki rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno będzie przeprowadzone w marcu bieżącego roku. Reprezentatywna próba uczestników badania zostanie wyłoniona losowo: ankieterzy będą odwiedzać wybranych mieszkańców z propozycją udziału w ankiecie. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i anonimowy.

Badanie zostanie zrealizowane przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci-ankieterzy będą posiadali imienne identyfikatory podpisane przez Burmistrza, zaświadczenia uprawniające do występowania w roli ankietera oraz legitymacje studenckie.

Zobacz wzór ankiety

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców o życzliwe przyjęcie ankieterów i pomoc w przeprowadzeniu badania. Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety nie zajmie Państwu więcej niż 20 minut. Każda przekazana w ten sposób opinia to dla nas bezcenna wiedza, która umożliwi lepsze, zgodne z Państwa potrzebami, planowanie rozwoju naszej piaseczyńskiej społeczności.

Prace nad strategią potrwają prawdopodobnie do czerwca 2012 roku. Ich efektem będzie nie tylko opracowanie nowego planu rozwoju gminy. Zamierzamy także opracować zręby nowoczesnej marki Piaseczno, wyrażającej dążenia naszej lokalnej wspólnoty w duchu twórczego dialogu obywatelskiego. Życzmy więc sobie wszyscy powodzenia w tym ważnym wspólnym przedsięwzięciu.

Arkadiusz Strzyżewski
Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (5)

  1. gmina w ankiecie pominęła deficyt potrzeb mieszkańców Józefosławia! pff…

  2. TRAGICZNE JEST TO ŻE PIASECZNO TAK NAPRAWDĘ UWAŻA NAS JAKO 5 KOŁO U WOZU.

  3. WIĘC MOŻE NALEŻY POMYSLEĆ CZY PIT MA WYLĄDOWAĆ W TYM BUDŻECIE?

  4. Piaseczno będzie nowoczesne tylko wtedy gdy na każdej ulicy, przy każdym skrzyżowaniu powstaną tak wspaniałe wieżowce jak te obecne z Armii Krajowej i Energetycznej, a nawet jeszcze wyższe

  5. Nie budować dróg i chodników ,budować wieżowce . Jeszcze jeden przy ul. Energetycznej napewno się zmieści obok istniejącego.Zakazać ruchu kołowego na ul. Geodetów i Energetycznej .