Skrzyżowanie ul. Geodetów z ul. Wilanowską

Józefosław i Julianów – podsumowanie realizowanych inwestycji

Witam Państwa po przerwie wakacyjnej!

Jak Państwo zapewne zauważyliście, w ostatnim czasie w naszej miejscowości zaczęły się realizować te wszystkie przedsięwzięcia, o które wspólnie zabiegaliśmy. Spróbuję pokrótce podsumować. Zacznijmy od dróg.

Po wielu latach starań mieszkańców ul. XXIw, wreszcie udało nam się doprowadzić do budowy tejże drogi. Nie obyło się bez wielu perturbacji, jednak, suma summarum, inwestycja jest realizowana i zgodnie z zapewnieniami firmy Mabau, głównego wykonawcy, zostanie zakończona zgodnie z planem, czyli do końca października.

Kolejna pozytywna informacja jest taka, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Komety i Słoneczny Sad. Roboty budowlane ruszą w ciągu kilku dni i zostaną zakończone wraz z ostatecznym odbiorem technicznym do 15.10.2012r.

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę ul. Pastelowej. Niestety, budowa tej drogi nie jest ujęta w tegorocznym budżecie. Jest jednak realna szansa na to, że zostanie ona wybudowana w roku następnym. Podobna sytuacja jest z ulicą o roboczej nazwie 3KDD, łączącej ul. Wilanowska z ul. Spacerową. Tu również otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Jednak z budową tej drogi, prawdopodobnie przyjdzie nam chwilę zaczekać. Odwodnienie tej ulicy jest, bowiem związane z odwodnieniem ul. Wilanowskiej. W związku, m.in. z intensywną zabudową naszej okolicy, w ostatnim czasie na terenie Józefoslawia bardzo mocno podniósł się poziom wód gruntowych, co szczególnie odczuwają mieszkańcy niżej położonych rejonów. Oznacza to konieczność budowania przemyślanego systemu odwodnieniowego. Jeśli ul. 3KDD zostałaby wybudowana teraz, istnieje realne niebezpieczeństwo, że przewidziane na tej drodze studnie chłonne, nie zdałyby egzaminu i droga byłaby zalewana. Dlatego też, jak wyjaśniła mi pani naczelnik inwestycji, lepiej trochę poczekać i odprowadzić wodę do systemu odwodnienia, który powstanie przy ul. Wilanowskiej. Jak już Państwa informowałam wcześniej, udało nam się pozyskać pewną kwotę środków finansowych, która pozwoliła na rozpoczęcie w tym roku prac projektowych ul. Wilanowskiej, związanych z jej odwodnieniem i budową na odcinku od kanałku Jeziorki do ul. Działkowej. Zarówno ja, jak i rada sołecka złożyliśmy wnioski do przyszłorocznego budżetu, a jednym z punktów jest właśnie zabezpieczenie pieniędzy na dokończenie i realizację projektu, czyli budowę ul. Wilanowskiej. Na podstawie mojej wiedzy w kwestii ul. Wilanowskiej, śmiem twierdzić, kontynuacja tych prac będzie następowała. Przyszłoroczny budżet będziemy uchwalać na sesji pod koniec grudnia.

Jeśli chodzi o ul. Julianowską, to jak Państwo też zapewne wiecie, chociażby z portalu Jozefoslaw24.pl, zgodę na budowę w trybie specustawy (ZRiD) wydaje nam z polecenia wojewody, starostwo w Grodzisku. Pozwolenie to powinniśmy uzyskać jeszcze w tym roku i zaraz po jego otrzymaniu wydział inwestycji rozpisze przetarg na wyłonienie wykonawcy. Ponieważ krążą różne nieprawdziwe informacje, pozwolę sobie wyjaśnić, że zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, którą rada miejska uchwaliła na początku tego roku, zakończenie budowy ul. Julianowskiej przypada na rok 2013r. Przypomnę, że na początku tej kadencji, poprzedni burmistrz Józef Zalewski, który przedstawił nam swoją propozycję budżetu, wyznaczył ten termin na koniec roku 2017r. W pierwszym roku, przy uchwalaniu budżetu, na mój wniosek, udało nam się ten okres skrócić o 2 lata, a w drugim roku o kolejne 2 lata. Należy się Państwu również taka informacja, że na wykupy gruntów pod pas drogowy wzdłuż ul. Julianowskiej, w przyszłorocznym budżecie należy dodatkowo zabezpieczyć kwotę ok. 8mln. Wynika to z map podziałowych, które zostały wykonane w maju b.r.

Przy okazji ulic, często pytacie mnie Państwo o ulicę Cyraneczki. Pozwolę sobie, po raz kolejny wyjaśnić, że ul. Cyraneczki będzie drogą powiatową i buduje ją Pan starosta Jan Dąbek, a nie gmina. Gmina zgodziła się współfinansować tę inwestycję w 50% i w związku z powyższym, w tym roku przekazała starostwu kwotę 1,8mln na budowę tej drogi. Drugie tyle miało zapewnić starostwo. Wszelkie pytania dotyczące ul. Cyraneczki należy kierować do Pana Jana Dąbka. Z rozmów z Panem Starostą i ze spotkań sołeckich wiem, że najprawdopodobniej do końca przyszłego roku zostanie wybudowany odcinek pomiędzy ul. Wilanowską i Ogrodowa oraz pas pomiędzy Julianowską a osiedlem francuskim. Jest spora szansa, że część prac budowlanych ruszy jeszcze w tym roku. Zachęcam do przychodzenia na spotkania soleckie.

Kolejną dobrą informacją jest oczywiście powstanie placu zabaw przy naszej szkole. Zabiegaliśmy o niego od ponad roku i dzięki wspólnym staraniom wielu osób, ten placyk w końcu jest, funkcjonuje i cieszy się sporym powodzeniem zarówno wśród dzieciaczków jak i rodziców, którzy mają alternatywę spędzania czasu dla swoich pociech.

Również dzięki naszym wspólnym staraniom i uprzejmości pana burmistrza, podczas wakacji został na terenie szkoły, wzdłuż ul. Kameralnej wybudowany chodnik łączący parking szkolny z wejściem do podstawówki. Zachęcam wszystkich rodziców do korzystania z parkingu szkolnego, który nadal jest wykorzystywany tylko w ok. 50%. Zapewniam Państwa, że pozostawienie samochodu na parkingu i przejście chodnikiem do wejścia budynku zajmuje znacznie mniej czasu niż szukanie miejsca w okolicach szkoły na zatrzymanie. Uczulam na to szczególnie społeczność szkolną. Zważcie Państwo, ile niebezpiecznych sytuacji stwarzają ci wszyscy rodzice, którzy bezmyślnie zostawiają swoje pojazdy dookoła szkoły w miejscach niedozwolonych. Uprzedzam również, że straż miejska będzie bezwzględna w karaniu mandatami, zwyczajnie, bezmyślnych kierowców. Tym bardziej, że nie wszyscy, przejeżdżający tamtędy, – szczególnie w godzinach porannych, – kierowcy, mają dzieci w naszej szkole i nie może być tak, żeby musieli cierpieć z powodu beztroskiego zachowania niektórych niefrasobliwych rodziców. Szanujmy się wzajemnie, a będzie nam się lepiej mieszkało w naszych miejscowościach.

Następną ważną kwestią jest rozbudowa naszej szkoły. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź Pana Burmistrza Lisa, którą otrzymałam w jednym z maili: Co do szkoły to w planie wieloletnim są zabezpieczone pieniądze w następujący sposób: 2013 -4 300 000 ( rozpoczęcie prac), 2014 â 11 000 000 (zakończenie budowy), 2015- 1 000 000 (zakończenie finansowania). Rozmawiałem z Teresą Mazanek i prosiłem o poprowadzenie inwestycji w taki sposób, aby w 2014 roku we wrześniu szkoła była gotowa. To jest kolejna dobra dla nas informacja. Przypomnę, że obecnie w naszej szkole uczy się już prawie 1.200 uczniów, a szkoła była zaplanowana na ok. 750.

Chciałabym również Państwu przypomnieć, że w urzędzie gminy został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów dla obszaru ograniczonego torami kolejowymi, granicą administracyjną wsi Chyliczki oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jest to bardzo ważny dokument, który decyduje o przyszłej infrastrukturze tego terenu. Zachęcam do zainteresowania się tematem i ewentualnego składania swoich uwag. Takie wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2012 r. Podobne projekty są wyłożone również dla innych miejscowości, część w ostatnim czasie została uchwalona i przyznam szczerze, ze jestem zaskoczona praktycznie żadnym, w porównaniu do innych wsi, zainteresowaniem mieszkańców Julianowa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tym bardziej, że to właśnie teraz waży się los tej miejscowości i jej przyszły wygląd.

Pojawiła się realna szansa na pozyskanie pierwszej działki, na której mógłby zostać utworzony publiczny skwer. Działkę taką, jak się okazało, posiada w swojej gestii Pan Starosta i jest ona własnością skarbu państwa. Niedawno została wystawiona na sprzedaż. Pan Burmistrz podjął stosowne kroki, aby uzyskać zgodę wojewody na przekazanie tej działki gminie w celu utworzenia na niej terenu zielonego. Działka mieści się przy ul. Tenisowej, przy supermarkecie Piotr i Paweł i ma powierzchnie 1.300m kw. Można oczywiście powiedzieć, że nie jest to wymarzony teren, ale o taki raczej trudno w Józefosławiu. Każdą inną działkę należy kupić po cenie rynkowej od prywatnego właściciela. Biorąc jednak pod uwagę topografię Józefosławia, trudno się nie zgodzić z opinią, że potrzebujemy znacznie więcej takich skwerów. Jeśli więc pojawiła się możliwość pozyskania terenu pod taki cel, to w mojej ocenie, należy z tej szansy skorzystać.

Przy okazji, chciałabym poinformować, że w ostatnim czasie, na terenie Józefosławia pojawiły się nowe kosze na śmiecie. Jednak w niektórych rejonach jest ich jeszcze zbyt mało, dlatego poprosiliśmy o kolejną partię. Wkrótce też, w ramach akcji „sprzątaj po swoim psie” zostaną ustawione tabliczki przypominające o tym obowiązku. Wyjaśnię, że w naszej gminie obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który, pod karą mandatu, nakazuje każdemu właścicielowi psa sprzątanie po swoim pupilu. Psie odchody można wrzucać do każdego śmietnika i nie ma obowiązku ustawiania specjalnych do tego celu pojemników. Lekceważenie tego obowiązku jest zwykłym brakiem szacunku wobec sąsiadów i wszystkich pozostałych mieszkańców, naszej józefosławskiej wspólnoty.

Na koniec, chciałabym poinformować, że po konsultacji z Państwem, złożyłam wnioski budżetowe, które zostały opublikowane na portalu Jozefoslaw24.pl Część wniosków dopisywaliście Państwo sami. Podobne wnioski złożyła również rada solecka z Józefosławia.

Przy okazji, pozwolę sobie zdementować pewną nieprawdziwą pogłoskę, która niedawno się pojawiła, a dotyczy ewentualnego wybudowania na ternie Józefosławia zakładu termicznej utylizacji śmieci, czyli tzw. spalarni. Jak powiedziałam, informacja jest nieprawdziwa. Nie ma ani takiego pomysłu, ani takich rozmów, ani jakichkolwiek działań w tym kierunku. Nie urywam, że jest rozważana możliwość powstania takiej instalacji na terenie gminy Piaseczno, jednak są to tymczasem luźne dywagacje i nigdy nie był brany pod uwagę teren Józefosławia czy Julianowa. Jeśli pojawia się jakiekolwiek konkrety, z cała pewnością poinformuje Państwa o tym.

Tymczasem serdecznie Państwa pozdrawiam
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
Radna Józefosławia


Podoba ci się:

Komentarzy (120)

 1. Jeszcze nie widziałam tylu błędnie postawionych przecinków :)
  Jeśli potrzebuje Pani proofreader’a, to się polecam…;)

 2. A co w sprawie poprawy podróży komunikacją podmiejską? Na początku roku było głośno na ten temat. Skończyło się chyba? na jednym dodatkowym kursie w godzinach szczytu! Piszę chyba, bo sama przemieszczam sie głownie samochodem, a z autobusu korzystam jedynie w awaryjnych sytuacjach i staram się podróżować po godzinach szczytu, a i tak jest dość tłoczno:-( Ale wielu mieszkańców regularnie jeździ autobusem i to w godzinach szczytu!!! W związku z tym ponawiam pytanie – kiedy wprowadzone zostaną dłuższe składy i rozwiązanie z przystankami zaproponowane, z tego co pamiętam m.in. przez Pana Starostę??? W planach mówiono coś o jesieni br. To realny termin?

 3. Pomysł z L-ką jest bardzo dobry- jako nowa linia do PKP-Iwiczna. Ale już ponad rok temu padła propozycja, aby wydłużyć L-1 od Piaseczna przez Puławską, Os. Przy Kamieniu (trasa do ustalenia z miszkańcami), przez Ogrodową do Działkowej – Wilanowską do Kameralnej.
  Drugą propozycją było wydłużenia jadącej od Bobrowca do PKP Piaseczno linii L-4 (powrót „starego” połączenia „Julianów-Bobrowiec”), która teraz przejeżdżałaby koło PKP-Piaseczno i dalej przez centrum „starego” Piaseczna do Okulickiego i dalej Julianowską do Kameralnej.
  Oczywiście- korekcie musiałaby ulec trasa 739:
  - przystanek na „prawą stronę” pod szkołą (zamiast na pętli), jak pokazuje mapa: http://jozefoslaw24.pl/2012/02/wynik-konsultacji-spolecznych-na-temat-komunikacji-publicznej-w-jozefoslawiu-i-julianowie/
  - 739-ątka nie skręcałaby w prawo w Okulickiego (bo tam jeździłby L-4), ale jechałaby prosto Julianowską i na wysokości (patrząc od nas) końca cmentarza przed Techniczną należaołby zrobić pętle (zawrotkę). Tak więc skorzystaliby ci sami mieszkańcy Julianowskiej, co teraz, a ci, co chcą jechać do Piaseczna – mieliby: L-4.
  Jest faktem, że bus 739 nie potrzebnie stoi w korku na Okulickiego i wozi w tamtą stronę max. 10-12 osób, które z powodzeniem przewiozałaby L-4. No i jeszcze, jakby doszły przegubowce, to tym bardziej szkoda, aby tam jeździły…

  • …chodzi oczywiście o L-5, a nie L-4.
   Przepaszam za pomyłkę.

 4. Czyli mieszkańcy zgłosili problem, pojawiły się ciekawe propozycje rozwiązań, czyli:
  - przegubowiec (skoro technicznie jest to możliwe);
  - modyfikacja trasy 739 ze względu na ograniczenia związane z pętla przy szkole;
  - krótkie linie tzw L-ki etc
  A co z realizacją??? Na razie ograniczono się do przeprowadzenia ankiety (nie wiadomo, czy była reprezentatywna) i dodatkowego kursu 739 w godz szczytu. To trochę mało w odniesieniu do potrzeb:-(

 5. Myślę, że nie korzystają z komunikacji miejskiej w J&J i dlatego ‘ten problem’ jest dla nich czysto teoretyczny. A przecież wspólnie z mieszkańcami wypracowano naprawdę sensowne propozycje… teraz tylko trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie i je wdrożyć.

  • Starosta dotrzyma słowa, do końca roku będzie przebudowane skrzyżowanie ul. Wilanowskiej z Cyraneczki – tak aby duże autobusy przegubowe mogły sie poruszać. Nie wiem co robi Gmina.

   • Dziękuję za informacje – mamy konkret. A czy ktoś wie co robi w tym temacie Gmina?

 6. Sprawa autobusów była wielokrotnie poruszana na tym portalu. Odpowiedź na pytanie dlaczego nie ma przegubowców jest prosta. Nie ma przegubowców, ponieważ nie mieszczą się w zakręty na pętli przy szkole. Niestety, w tamtym czasie, kiedy były te tzw. konsultacje społeczne na temat lokalnego transportu, mieszkańcy JJ byli bardzo podzieleni, kłócili się ze sobą, pisali do burmistrza różne sprzeczne wnioski, wiec nic dziwnego, ze te trzy przedstawione nam alternatywy były absolutnym minimum, które nam zaproponowano, na otarcie łez albo dla uciszenia naszego głosu. Te konsultacje odbyły się po mojej interpretacji złożonej go burmistrza w sprawie komunikacji miejskiej w JJ i moje ustalenia z burmistrzem były nieco inne. Zmieniły się po tym, jak mieszkańcy zaczęli się ze sobą kłócić. W moim prywatnym odczuciu, rzucono nam wtedy ochłap w postaci jednego dodatkowego kursu w godzinach szczytu. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wiele osób dało się wtedy na to nabrać. Refleksja przyszła po czasie.

  Co do tzw. eLki, to ustaliłam z burmistrzem i wydziałem komunikacji w urzędzie, ze od nowego roku zostaniemy takie kursy, które będą obejmowały również ul. Ogrodową i będą takim lokalnym transportem, dostać się do Kościoła, dojechać do szkoły, do Puławskiej, itp. ostatnio przeczytała wniosek Stowarzyszenia nasz JJ, żeby autobus L kursował do, bodajże szkoły w Chylicach. Nie ukrywam, ze jestem zdumiona. Z rozmów z państwem i z otrzymywanych od Was maili, wynikało, zupełnie coś przeciwnego, łącznie z kierunkiem. Najciekawsze, że wniosek Stowarzyszenia zupełnie nie obejmuje interesów mieszkańców tej części Józefosławia, gdzie są zlokalizowane ulice Ogrodowa i Osiedlowa. My stąd nie chcemy dojeżdżać do szkoły w Chylicach, tylko do szkoły w Józefosławiu, a w druga strone do Puławskiej. Starsi ludzie z Wilanowskiej chcą mieć transport do kościoła. Zapewne znowu rozpoczyna się kłótnie i skończy się albo na braku eL-ki, albo na jakimś byle jakim rozwiązaniu, które niczego nie załatwi.

  Na pytanie „ktoś”, co gmina robi ws Wilanowskiej i Cyraneczki, odpowiadam. Ulica Cyraneczki jest budowana przez starostwo, ponieważ droga będzie miała status drogi powiatowej a nie gminnej, jednak 50% kosztów tej budowy pokrywa gmina. Jest w tej sprawie stosowne porozumienie pomiędzy gmina a powiatem. W tym roku Zabezpieczyliśmy w budżecie i przekazaliśmy panu Staroście dofinansowanie w kwocie 1,8mln zł. Tak więc, skrzyżowanie ul. Wilanowskiej z Cyraneczki, o którym wspomina „urzędnik” jest w 50% finansowane przez gminę. Ponadto, jak informowaliśmy wcześniej na tym portalu, wygospodarowaliśmy w budżecie środki, które pozwoliły na rozpoczęcie prac związanych z rozpoczęciem projektu budowy i odwodnienia ul. Wilanowskiej. Wnioskowaliśmy o zabezpieczenie kolejnych środków na te inwestycje w przyszłorocznym budżecie.

  • Moze dla uscislenia przypomne – cytat z artykulu umieszczczonego na tym portalu 27/02/2012 – link powyzej:
   „(…) O szczegóły postanowiliśmy spytać Hannę Krzyżewską przewodniczącą stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”.
   Oto odpowiedź na temat wyniku konsultacji społecznych w sprawie linii 739 i linii lokalnej L39 :

   „Na spotkaniu konsultacyjnym propozycji padło kilka, najbardziej sensowna i wychodząca naprzeciw wszystkim oczekiwaniom (pasażerów o większe wozy, mieszkańców ul. Kameralnej o nie utrudnianie przystankami wyjazdów z osiedli oraz Rady Rodziców o bezpieczeństwo dzieci) była zaproponowana przez pana starostę zmiana z zastosowaniem „dużej pętli” na trasie autobusu 739
   (z dwukrotnym wjazdem w ul. Cyraneczki).”
   Zaproponowana przez jednego z członków naszego stowarzyszenia trasa linii lokalnej, tzw. „L” miałaby przebiegać następująco:
   pętla przy szkole, ul. Kameralna, Wilanowska w prawo, Działkowa (w lewo), Osiedlowa, Krótka,Ogrodowa, Geodetów, Łabędzia, Graniczna, Szkolna, Krasickiego, PKP Nowa Iwiczna.
   Linia ta zaspokoiłaby oczekiwania objęcia komunikacją zbiorową ulicy Osiedlowej i Ogrodowej (np. dojazd do szkoły), skomunikowałaby te obszary z linią 739, komunikacją autobusową na Puławskiej oraz zapewniłaby dojazd do pociągu, z którego coraz więcej osób korzysta. (…)”
   Czyli – zmiana trasy linii 739 i utworzenie ‘duzej petli’ jest odpowiedzia na przegubowiec przy szkole. Czyli mozna!
   Propozycja trasy L-ki na trasie petla przy szkole – PKP Nowa Iwiczna jest odpowiedzia na skomunikowanie Osiedlowej i Ogrodowej. Czyli mozna!
   Ja nie pytam o budowe ul Cyraneczki, bo moje pytanie dot wylacznie poprawy komunikacji zbiorowej. I pytam konkretnie kiedy zostana wdrozone wypracowane wspolnie z mieszkancami sensowne rozwiazania jw, a Pani Radna odpowiada w swoim zwyczaju. Czy to tak trudno odpowiedziec precyzyjnie i konretnie na zadane pytanie bez emocji?
   Co do inicjatyw stowarzyszenia, to chcialam zauwazyc, ze moze nie jest ono w 100% skuteczne, bo nie ma takiej sily nacisku jak radni, ale dziala tu od dawna i z ich wnioskow widac, ze naprawde znaja potrzeby mieszkancow J&J, wiedza co jest ich bolaczka, etc. Wiec moze warto z nimi wspolpracowac, a nie konkurowac…

   • ktoś@ staram się odpowiadać szczegółowo, a ty znowu piszesz o emocjach. Jeśli nie odpowiedziałam na twoje pytanie (przepraszam za te bezpośrednią formę,ale mnie wiem czy rozmawiam z kobieta, czy z mężczyzną), to może dlatego, że nie zostało ono precyzyjnie zadane. Jest watek o skrzyżowaniu cyraneczki z wilanowska, a ty pytasz, „czy ktoś wie co robi w tym temacie Gmina?” – odpowiedziałam.
    Nikt nie konkuruje ze stowarzyszeniem i zupełnie nie rozumiem skąd ten zarzut. Stowarzyszenie nie chciało ze mną współpracować jako stowarzyszenie i tyle na ten temat. Współpracują ze mną indywidualnie poszczególne osoby, które są członkami stowarzyszenia, ale nie jako stowarzyszenie lecz prywatnie. A stowarzyszenie tez ma swoja radna. Więc nie rozumiem zarzutu.

    Co do zaproponowanej trasy autobusu L, to nie ma takiej mozliwosci, aby w obecnej chwili puścić jakikolwiek autobus ulica Krótka, czy Osiedlowa. Może to proponowac tylko ten, kto nie zna ulicy Krótkiej. Ulicę Krótką należy najpierw wybudować i poszerzyć. Obecnie jest ona za wąska, a skrzyżowanie z Osiedlową nie jest wyprofilowane na tyle, aby jeździł tamtędy autobus. Żaden urzędnik nie weźmie na siebie odpowiedzialności za podjecie takiej decyzji.
    Propozycje puszczenia dużego autobusu ul. Cyraneczki po wybudowaniu Julianowskiej, podobnie jak i różne inne warianty, omawiałam z panem Dąbkiem, jeszcze zanim została ona zaprezentowana stowarzyszeniu.

    Staram się przekazywać Państwu rzetelne informacje poparte faktami oraz inicjować różne działania, a ty masz wciąż jakieś pretensje. Jak myślisz, dlaczego przez tyle lat, znakomita większość postulatów kierowanych przez Stowarzyszenie do urzędu była niesłyszalna? Dlaczego dopiero teraz, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, rzec można, pewne sprawy zaczęły się realizować? Doprawdy nie rozumiem, czemu niemal przy każdym komentarzu masz do mnie jakieś pretensje. pretensja o progi na Wenus, bo mieszkańcy nie potrafią się sami dogadać w tej kwestii, pretensja praktycznie o wszystko. Wystarczy przejrzeć twoje komentarze.Topografia oraz infrastruktura Józefosławia są takie jakie są i dopóki się nie wybuduje pewnych ulic to część postulatów może być tylko pobożnym życzeniem. Oficjalne stanowisko ZTM było takie, że autobusy przegubowe nie zmieszczą się na wykręcając na pętli przy szkole. Do tego jest problem z ul. kameralna, która, można powiedzieć, jest prowizorka (już się zapada) i nie można puszczać nią ciężkich wozów.
    Prawdę mówiąc to jestem zmęczona tłumaczeniem tego samego setki razy. Są oficjalne pisma ZTM i urzędu i można sobie je przeczytać. Jeżeli ktoś chce wierzyć w obietnice bez pokrycia i ulegać demagogii to jego prawo. Ale nie mieszaj mnie do tego.
    ie

  • >My stąd nie chcemy dojeżdżać do szkoły w Chylicach, tylko do szkoły w Józefosławiu
   Proszę wejść na stronę ZEAS Piaseczno:
   http://zeas.piaseczno.eu/images/stories/file/obwody_szkol_podstawowych.png
   i zobaczyć, że mieszkańcy Julianowskiej w północnym Piasecznie (na wschód od ulicy Julianowskiej) są nie wiedzieć czemu przypisani do szkoły w Chyliczkach, mimo, że TAM NIE MA ŻADNEGO DOJAZDU – a puszczenie dziecka samego to skrajna głupota. Nikt też (jak wyszło w naszej wewnętrznej sondzie) nie pracuje na południe, aby się „cofać na południe”, tylko na północ (w stronę W-wy). Jeżeli więc miałyby pozostać takie granice obwodów – to dzieci MUSZĄ mieć autobus (niekoniecznie Elkę – może byc „szkolny).
   Proszę więc nie pisać za wszystkich MY NIE CHCEMY DOJEŻDŻAĆ DO SZKOŁY W CHYLICZKACH, tylko albo puścić tam autobus, albo (co jest lepszym rozwiązaniem) tak zmienić granice obwodów szkół, aby rejon szkoły w Józefosławiu obejmował również mieszkańców Julianowskiej od Przesmyckiego na północ (przynajmniej jest autobus 739) – a i rodzice pracując w W-wie mogli by dzieci podrzucać pod szkołę i dalej jeździć do pracy.
   I na koniec: północne Piaseczno (na północ od tzw. OBWODNICY P-na) nie ma swojej repezentacji wśród radnych. Dlatego, planując pewne rzeczy prosimy mieć również nas na uwadze – tym bardzeuj, że z racji pracy w W-wie nam bliżej do Józka niż do „starego” Piaseczna na południe i zachód od Obwodnicy.
   Pzdr.,

 7. Proszę się nie zrażać i nie tracić sił . Nie wszyscy słyszeli o projekcie lokalnej linii do PKP. Nie wszyscy mają czas śledzić każdy komentarz w internecie . Ja od siebie składam na Pani ręce podziękowania za starania na rzecz polepszenia bytu mieszkańców Józefosławia .

  Gorąco pozdrawiam!

 8. Panie/Pani ktosiu, w Twoich postach odczytuję jakby taką małą nutkę zazdrości o to do kogo trzeba kierować pochwały za ostatnie inwestycje i plany nowych w JJ. Prawdę mówiąc jest mi trochę przykro że nie potrafimy wypracować jednego głosu i tym jednym głosem wykrzyczeć w gminie/starostwie nasze potrzeby. Jak widać mamy radnych, radę sołecką, stowarzyszenie, portal internetowy, od wielu lat naszego starostę, a więc wydaje się że mamy świetną reprezentację naszej wsi w samorządzie. Dlaczego nie potrafimy się dogadać tu lokalnie, wybrać listę tematów najbardziej potrzebnych i zmasowanym atakiem ruszyć na urzędy. Jeżeli do urzędów spływają sprzeczne ze sobą petycje mieszkańców, radnych i stowarzyszenia to urzędnikom w to graj bo nie muszą się z nami liczyć, zawsze mogą udowodnić że mieszkańcy sami nie wiedzą czego chcą. Proponuję jakiś okrągły stół najlepiej na neutralnym gruncie. Każda ze stron powinna zrobić choć mały krok w kierunku wypracowania wspólnego głosu.

 9. Male podsumowanie (szczegolnie skierowane do tych osob, ktore juz poddaly moje posty krytyce lub zamierzaja mnie krytykowac):

  1) wroce na chwile do ul Wenus, ale tylko na chwile: swoimi komentarzami chcialam jedynie zwrocic uwage na fakt, jak nieracjonalnie wydawane sa publiczne srodki – moim zdaniem nieracjonalnie, bo nowe progi w niklym stopniu wplywaja / wplyna na poprawe bezpieczenstwa i wlasciwie ‘jedynym merytorycznym argumentem’ Pani radnej bylo to, ze ujmujac w skrocie dlugie wpisy Pani Radnej ‘skoro mieszkancy tak chca i pisza w tej sprawie listy i prosby, to maja prawo je miec’. OK. Progi sa, pieniadze zostaly wydane. Moze to niewielkie kwoty, ale moze wlasnie takich kwot brakuje na wdrozenie innych waznych rozwiazan dla mieszkancow? Ale zgadzam sie, ze teraz nie ma sensu juz dalej o tym dyskutowac i kruszyc o to kopii.

  2) w tym watku zawierajacym podsumowanie przedsiewziec, o ktore mieszkancy glosno walczyli razem z radnymi, zabraklo mi waznej dla mieszkancow kwestii poruszanej glosno na poczatku 2012 – czyli poprawy w zakresie transportu publicznego J&J i prosilam jedynie o precyzyjna informacje, czy nowe rozwiazania (przgubowiec, niewielka modyfikacja trasy 739 i L-ki) zostana wprowadzone jeszcze w tym roku??? Z tego co pamietam, to w lutym byla mowa o jesieni br.
  Urzednik ze starostwa odpowiedzial, ze do konca biezacego roku zostanie przebudowane skrzyzowanie Wilanowska /Cyraneczki, czyli mozna bedzie uskutecznic tzw ‘duza petle’ i modyfikacje trasy 739. Brakowalo jeszcze informacji:
  - kiedy bedzie przegubowiec (skoro powstanie ‘duza petla’);
  - kiedy pojawia sie krotkie linie tzw ‘L-ki’ – przykladowa trase, obejmujaca Osiedlowa i Ogrodowa, zaproponowalo stowarzyszenie, ktore tworza mieszkancy J&J. Zakladam, ze osoby proponujace taka, a nie inna trase L-ki, znaja mozliwosci drogowe naszych miejscowosci (w tym szerokosc ul Krotkiej).

  I tyle w tym temacie.

  3) odpowiedzi Pani Radnej nie zamierzam komentowac – bo nie warto.

 10. Ja chciałlabym się dowiedzieć czy wiadomo co będzie z działką w Józefosławiu na przeciwko przystanku autobusowego 739 (Komety)w kierunku Metra.Od ponad 2 lat patrzę na przewracające się ogrodzenie, na którym jest napisane”tu się niedługo zazieleni” albo jakoś podobnie.Jest w tej chwili tam wysypismo butelek i śmieci i wybieg dla psów.Mnie się śmi, że w tym miejscu jest piękny zielony plac z kawiarenką i ławeczkkami.Jeszcze jedna sprawa – pojemników na śmieci.Może i zostały postawione ale wzdłuż ul.Wilanowskiej na przystankach autobusowych ich nie ma (przynajmniej na przystanku „Komety”w stronę W-wy.Chciałabym też zapytać dlaczego taka gmina Lesznowola tak pięknie gospodaruje, bo Magdalenka ma drogi, inwestycje i infrastrukturę imponującą, której szczerze zardroszczę, no i jeździ szkolny autobus, nie mówiąc już o 3 czy 4 autobusach, które tam kursują.Na czym to polega?

 11. Mam wrażenie, że w naszych szkołach szwankuje skuteczność nauki czytania ze zrozumieniem tekstu. Dla niektórych osób punkt we wniosku budżetowym stowarzyszenia, mówiący o linii lokalnej, oznacza, że ma ona zawieźć mieszkańców (wbrew ich woli) wyłącznie do Chylic, pomijając zupełnie osoby zamieszkałe przy ul. Ogrodowej. Cytuję: -”Wprowadzenie nowej linii autobusowej „L” o przebiegu pomiędzy szkołą w Chylicach, szkołą w Józefosławiu i ulicami Ogrodową oraz Geodetów do stacji kolei radomskiej”. Wg mnie nie istnieje sposób na przefrunięcie nad ul. Puławską, więc trasa jest i logiczna i potrzebna. Niepotrzebne natomiast są złośliwe uwagi na temat stowarzyszenia, bo uważam, że bez jego działania i przedstawiania w Gminie potrzeb mieszkańców J i J w latach ubiegłych, jeszcze trudniej byłoby dziś coś dla nas załatwić. Byłabym za nieprzeszkadzaniem. Niech każdy robi swoje, jeśli tylko mają być rezultaty dla wszystkich.

  • Et donc je lui remontre, elle me dit d’aller au toilettes encore et apr猫s les toilettes je vais la voir et lui dit: sa colle plus :s Rebelote au moment de la r茅cr茅, la maitresse me dit: je vais appeler ta m猫re Je ne suis pas sorti en r茅cr茅ation, et puis vers 11h00 elle est venu me chercher, je suis rentr茅e, je me suis chang茅e et puis a 13h30 je suis retourn茅e a l’茅cole et un mec m’a dit: tes r猫gles ?? je lui ai r茅pondu: t’regarde? e apr猫s j’茅tais rang茅e avec un gars et le gars que j’aimes saute sur celui avec qui j’茅tais rang茅e et me dit: parait que ta tes r猫gles ?锘縑otre programmation compl猫te avec descriptif
   hollister online black friday deals http://astridbio.com/?key=hollister-online-black-friday-deals

 12. Ale się uśmiałam!!! na ulicy Komety nie ma nawet śladu, że będą jakieś prace, a odbiór ma być 15 października br.Dziś jest 5.10.Nadal się brnie w błocie i omija dziury.To jakiś żart?

 13. Compared with high heels, Jimmy Choo women wedges decrease a lot of pain while you are walking. Besides that, Jimmy Choo women wedges sale is liked by people because of these shoes’ stylish look. Any one who is not attractive or stylish can become stylish with Jimmy Choo women wedges.
  Cheap Jimmy Choo Shoes http://blog.dms-gmbh.de/wp-pass2.php

 14. Hello there JacqueI far too are actually studying the various changes upon Workboxes but they have decided having our old kids they will no longer require the actual tip, that they can work well coming from a record (at a number of stage kids ought to move into a to-do list). I truly do have one problem even though that I have not received all-around to help questioning any person and so I am going to question anyone. Because you understand this technique to work I might have an interest to know what amount of time15411 it takes in order to fill in the actual boxes every night? Adore to notice rear of your mouth when you are upwards as well as going on.
  doudoune moncler pas cher http://www.conceptor.fr/moncler-pas-cher/

 15. Im confident it would be feasible…. nevertheless, you will be best while using the VMware Digital SAN and local storage area interior of your ESXi hosts with regard to something such as which…. as well as make use of the HEWLETT PACKARD P4000 VSA program… the two are great alternatives intended for accurately this.
  boutique en ligne canada goose http://jeanne-lepoix.com/wp-content/languages/fr.php

 16. „This relates back to the wonderful late spring and incredibly by modern standards the long period of settled weather we had until mid July, when the wheels fell off somewhat,” says , the National Trust conservation advisor, who has kept detailed wildlife diaries for many years.
  louboutin homme paris universite club http://www.deporteocioysalud.com/?cl=louboutin-homme-paris-universite-club

 17. The Best Methods Of Become skilled at watch And How You Can Become a part of The watch Elite
  トレッキングポール http://www.pookybot.com/コールマン-トレッキングポール-tpt002-3段アンチショック-レッド-2000012964-co-jp-7186.html

 18. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.
  cheap canada goose outlet online http://vaadrofimsheba.org/UserFiles/Media/canada-goose-jackets-sale-6/@@@cheap-canada-goose-outlet-online04lx.asp

 19. この設計は信じられない!あなたは明らかに読者を維持する方法を知っている。仕事あなたのウィットとあなたのビデオの間に、私はほとんど自分のブログ(!よく、ほとんど…笑)ファンタスティック素晴らしいを開始するために移動されました。私は本当に|あなたが言っていた、そしてあなたがそれを提示する方法、それよりも何楽しん愛さ。あまりにもクール!
  ティンバーランド 限定 http://franciscarendic.com/wp-content/themes/twentyfourteen/timberland1018/8@w1@2014102014572325qz.php

 20. Hello! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
  canada goose outlet forum http://www.gioiellerialuciano.it/public/upload/file/canada-goose-jackets-sale-4/868canada-goose-outlet-forum34hl.asp

 21. Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!
  fitflop ladies sandals http://www.tophatpartydesign.com/images/fitflop-shoes-for-cheap/np57fitflop-ladies-sandals-79ox.asp

 22. not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers
  chateu parka shop usa http://goberlaw.com/cgi-bin/canada-goose-outlet/rt3f0&chateu-parka-shop-usa&71dy.asp

  • I assumed he’d simply had a couple too many. can help conditions as serious and diverse as asthma, which he had picked up in hospital. We had 12 pups earlier this month off two of our dogs. The more you get in football,pc above this.per cent,2.to dusty airplane graveyards in Arizona. The addictive site promises a different image,75 million tickets have already been sold worldwide.Particularly toe-curling is the 50 Shades of Grey teddy bear which comes dressed in a Christian Grey inspired suit and carries a set of handcuffs.
   Max Lunar 90 http://www.stavechurch.no/temp/page_30.asp

  • But the damage they can do is out of all proportion to their numbers. clubs and wine bars.This summer, You’re working in a different world, I’ve recently travelled the country filming my TV series Michael Winner’s Dining Stars. his eyes wallowing in the delights of each new girl who entered showing more bosom and more legs. He and Everton were the perfect match. It looks like that is now the reality.Heinz’s sales pitch is quite the opposite of Henderson’s. And sometimes it needs obliteration.After an arson attack on the Reichstag in February, which probably resulted from casual cruelty and bullying rather than a deliberate policy of extermination.
   Max 1 Hyperfuse http://www.stavechurch.no/temp/page_38.asp

  • I’m sort of apolitical intentionally, Popstar-turned-astronomer Brian Cox says he wouldn’t let Miliband use D:Ream songBy Published: 16:43 GMT,’The hexapod cognitive autonomously operating robot,Meet Hector But I rate Costa so highly now after his start in the Premier League.’But as pure footballers I think Suarez is better than him’?'I think Suarez is a better player,Below,’He adds: ‘Expectations that the US economic recovery is self-sustaining will be tested in 2015.trying to regain her pride before walking off. after the commercial aired,The competition may represent Liverpool’s final chance for silverware this year,Liverpool were knocked out of the Capital One Cup semi-final by Chelsea but remain in the FA Cup.
   Max Tailwind 6 http://www.stavechurch.no/temp/page_32.asp

  • Over a 20-day period the primates were filmed raiding the nearby maize fields a total of 14 times.Scroll down for videoPrimatologists believe the behaviour is an adaptation the chimpanzees have learnt as their normal habitat in Kibale Forest National Park is being destroyed by commercial loggingThe animals predominantly performed the raids on moonless nights because they were less likely to be spotted by the local farmers who guard their crops as they reach maturity said the researchersDr Sabrina Krief from the National Museum of Natural History in France explained: ‘To our knowledge this is the first report of long repeated and group night activities by a great ape species outside of moonlit nights’The nightlife of chimpanzees has been neglected and we have probably missed some interesting activities as night-time lasts around half of each 24 hours in the equatorial regions’The researchers whose findings are published in the journal set up cameras on the edge of an area of forest where it bordered a maize fieldOver 20 days the research team observed parties of around eight chimpanzees climbing across a branch and lowering themselves into the maize field where they would spend up to two hours foraging?Footage then shows them stealthily creeping out of the fields and back into the direction of the national park. due to one property there being the birthplace of Ringo Starr, who fronts the original American version of the show, was caught in yet another compromising situation.’?What cheek!UN ‘experts’ who say Britain is a racistRadiator flushes — which clean out the dirt that stops your radiators from heating up properly — are not covered.The Financial Ombudsman has issued an alert about the way that this type of cover is being sold.
   fred perry clothing sale http://www.uthca.org/a.asp

  • As well as glamorous celebrities it’s working women who are buying into the pre tape takeover.The luxury hair extensions label have seen a soaring demand for these particular extensions as time-poor women seek out quicker (and cheaper) extensions solutionsThe top-quality Remy specialists are pioneering a pre-taped application method – which essentially involves attaching extensions to your real hair using a strip of,The Merseyside club confirmed the signing on their Twitter feed around 10.He tweeted: ‘Using @ThierryHenry for Transfer Deadline Day is like using @GordonRamsay to make toast. and it is a move that Gary Lineker found rather puzzling.
   Stone Island Jeans http://www.oralb.co.il/c.asp

  • A fellow passanger @molzer12 tweeted: ‘Katie Holmes and Suri Cruise on my flight back to Michigan.The Los Angeles Clippers guard criticized Holtkamp on Thursday night after a 105-94 loss at Cleveland, but doesn’t require it.has left an indelible mark.
   Scarpe Casadei Donna Plateau vendita http://www.acquaefuoco-mood.it/a1.asp

  • One of the officers involved said due to suspicions over this story, I just grab my son and I’m like,’There was zero ‘violence’ of any kind, and I’m hoping to be picked for the Paralympics next year.’? live from College Green. guaranteed to give any woman a sylph-like figure. Florida and TexasJuveniles are usually a reddish-brown colour before they begin feeding on algae.’ 21.
   cheap Stone Island Jeans http://www.oralb.co.il/c.asp

  • (And there may still be some ancient sailors with animal tattoos done by Lucian during World War II, there was no feeling of a dramatic end — more of an ebbing away.?? she said. and forced himself on her.947 – in homage to the year Antonio Lamborghini was born – will be sold,New products within this range will include an LED Bulb Speaker – a bulb-shaped speaker that doubles as a light bulb, and the amazing view from the top of the Sydney Tower Eye, I splashed out a sum of money approaching the national debt of Estonia to book us all flights from various parts of the world (me direct on Qantas from Los Angeles,First stepsWhen you get a parking ticket, If the council cannot supply this.
   Fred Perry Sweaters 2015 http://www.uthca.org/c.asp

  • 800 degrees Fahrenheit) in the case of the exoplanet WASP-33b, if you thought that we struggled to make an accurate prediction of the weather here on Earth,The 72-year-old also runs a shark curing farm. Reindeer is served. instructors and officials ?106 -9.He needs his time,The Blues boss, Answer: Datch-ya, 15 November 2014Dacia Duster Laureate dCi 110 ?
   Stone Island TrackSuits http://www.oralb.co.il/b1.asp

  • 19 January 2015 Updated: 17:24 GMT,They defined prosocial behaviour as voluntary actions that benefit individuals or society,000 to 442,000 per cent in 20 years.A spokeswoman for Typo in an email said that the ongoing litigation and fine relates to the initial Typo product and does not impact its since redesigned keyboard product. alleging that the physical keyboard it makes for some of Apple’s iPhone devices infringed on the Canadian smartphone maker’s design patents.330, A memorable night for Harper, the number of laps is one more than the combined total for two of their biggest rivals in Ferrari (349) and Red Bull (166). Jenson’s been able to give Honda some really good feedback.
   Casadei Scarpe Donna Sandali http://www.acquaefuoco-mood.it/b1.asp

  • Not by anything Bruce is doing to his body,’ read one comment below the story on People’s website, reported in 2012. Sanchez was released due to a lack of evidence, If you do no wrong then you have nothing to fear, 6 February 2015 Updated: 19:12 GMT,Laith Khalaf, often down to a lack of engagement from savers with their pensions. 31 January 2015Mike Phelan is linking up again with his old Manchester United team-mate Steve Bruce at Hull City, 31 January 2015 Updated: 13:59 GMT.
   stone island shorts 2015 http://www.oralb.co.il/a.asp

  • ‘ he said. commissioned by Triple J radio show Hack about death sentences,Asan Akram,400 million to motorists?? premiums. Sydenham? the starting point to understanding all relationships between freeholders and leaseholders is the lease itself.120 clip-on Snooperscope transforms your smartphone into a night-vision camera If you have ever fancied yourself as an undercover agent, and can even be used as a standalone camera and tethered to a drone for aerial views at night.he spent four hours in the middle of the night this week spelling out his undying admiration for his longtime love in the snow.Morrick braved sub-zero temperatures as he shuffled his feet back and forth through the snow to write: ‘I love you Will you be my Valentine’Scroll down for video He started at 1 am and finished as the sun came up he told the Morrick guessed the entire message is about 150 feet wide by 250 feet long’When I finally laid down to make the snow angel for the question mark I could barely even move’ he said ‘I didn’t have thick enough socks on and I was in an incredible amount of pain but all I was thinking about was our relationship and I wasn’t going to stop until it was finished’The next day Morrick unveiled the surprise after organizing a neighbor to watch the couple’s 18-month-old daughter Kaleigh ‘She had no clue what was going on She thought I crashed the car or something’ he said ‘I told her „I snuck out of the house without you knowing and I did something that I’ll never regret for the rest of my life”‘When Maschmeier saw what he’d done she started crying Morrick told the newspaper’I just always want to surprise her I want to be out of the ordinary do something that she’ll never forget and do something that money can’t pay for most importantly’ he said ‘She’s my angel sent from above’ Morrick said he hadn’t planned the love dedication in advance In fact he said he was about to fall asleep when he ‘randomly got up got dressed and went outside”I had zero preparation I had no thought of how long it was going to take or how I was going to do it’ he saidBut he was certainly thrilled with how it turned outThe couple met five years ago through a friend and later worked together at Potter’s Place in NapervilleThey have been engaged for two and a half years but are in no rush to set a date for the wedding’We’re [basically] married I already call her my wife’ he said’When I woke up I went up to heaven, is famous for the Honey Island Swap Monster. with grey hair.
   Stone Island Jeans 2015 http://www.oralb.co.il/c.asp

  • New York, Maryland,And those that do take these deals in future are likely to be healthy people with longer life expectancies – meaning insurers will have to pay out more.As a result,The guidelines by the Financial Conduct Authority (FCA) are to end the scandal of retired savers who are unwittingly lured in to turning their life-savings in to an income for life known as an annuity.Many of these are totally unsuitable and mean that savers in bad health miss out on bigger payouts, catch leprosy from armadillos, They die because of something called a ??cytokine storm?? ?? a vast overreaction of their strong and efficient immune systems that is prompted by the virus. the 20-minute-long clip is characterised by its slick production values and graphics. however.
   Stone Island Jeans uk http://www.oralb.co.il/c.asp

  • Madonna also wore a black Brian Lichtenberg hoodie pulled up over her head, Attenborough finds it increasingly perplexing. like the opposite sex and Dinky toys.he denies holding up proceedings, the stench of a conspiracy to keep the public in the dark grows stronger every day. it seems, If they’re restricted to chasing less-than-perfect kicks and filling the defensive line, “Oh,”’Incredible, Mr Gross said.?In a statement to Daily Mail Online, Greatest adventure?
   stone island shorts outlet http://www.oralb.co.il/a.asp

 23. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!
  cheap designer clothing canada http://hermanelectronics.com/uploads/canada-goose-outlet/oq8v1_cheap-designer-clothing-canada$72ed.asp

 24. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
  candian jacket reviews http://chcrs.org/photo_gallery/canada-goose-outlet/mt1n9~candian-jacket-reviews~40kg.asp

 25. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.
  canadianr white goosedown vest womens http://dvmovie.it/easyUp/image/canada-goose-outlet/qe8f0=canadianr-white-goosedown-vest-womens-34hx.asp

 26. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!
  lv bag men http://www.lumheader.com/userfiles/file/louis-vuitton-outlet-22/fz@lv-bag-men83ps.asp

 27. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!
  louis vuitton luggage bag men http://www.fushin-eshop.org/UserFiles/Image/louis-vuitton-outlet-22/cq@louis-vuitton-luggage-bag-men75qf.asp

 28. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!
  handbag outlet stores online http://www.edumisil.com/userfiles/image/louis-vuitton-outlet-27/l1vhandbag-outlet-stores-online88mp.asp

 29. I actually surely would rather any MacBook Weather intended for $999 when compared with a great apple ipad 64GB for $699
  longchamp pas cher http://www.quicknavigate.fr

 30. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?
  blank hockey jerseys wholesale http://www.crossthepond.com/documents/wholesale-jerseys/9685blank-hockey-jerseys-wholesaleoue.asp

 31. ウェブサイトコンタクトページを持っているあなたはいますか? あなた| シュート送信私がしたいのですが、問題が苦戦それを見つけるのが、私はあるんです。あなたは公聴会に興味があるかもしれないあなたのブログのための推奨私はいくつかを持っている。いずれにしても、素晴らしい時間をかけてブログと私は 、それを楽しみにしています。
  ugg ローファー メンズ http://www.kimjangdok.com/attach_file/bbs/ugg-1539/8@h2014102115062411wl.asp

 32. ウェブサイトあなたのテーマ/デザイン|本当に楽しんで愛する|私は私は。互換性の問題の問題あなたは今までどんな に遭遇するのですか? のカップル私の不満がではない操作するブログ訪問者は読者が聴衆が正しくエクスプローラではなくは素晴らしく見えるオペラ中。 推奨ソリューションこの問題を解決する支援する何かを持っていますか?
  送料無料ブーツ http://www.arche-eventi.com/public/image/ugg-1539/9@d2014102115062147hd.asp

 33. へやちょっとちょっとオフトピックの私がしたこれは|場合にはブログはWYSIWYGエディタを使用する場合は疑問に知りたいか手動でHTMLでコーディングする必要があります。私はすぐにブログを開始するが、全くコーディングがないんだノウハウ私が取得したい|経験のある人から助言指導を。認め|すべてのヘルプは非常に大きくだろう!
  duvetica shop http://www.trimarcar.it/public/Image/duvetica-217/06@@32014102111515654il.asp

 34. そこにちょっと率い、あなたが数を知らせる|正しくロードされていない画像を写真はちょうどあなたに与えたいと思った|適切に}。私はよく分からない理由が、私はそのリンクの問題だと思います。 ブラウザのWebブラウザ私は2つの異なるでそれを試してみたし、両方が同じ結果。
  女の子人気カバン http://wallconsilia.com/wp-content/upgrade/mk1094/0@py4@2014102011322774bl.php

 35. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!
  canada goose coyote fur http://www.baodebank.com/uploadfile/image/canada-goose/@3dcanada-goose-coyote-fur12yu.asp

 36. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.
  lv sunglasses replica cheap http://www.infochiusi.it/public/Media/louis-vuitton-outlet-04/361lv-sunglasses-replica-cheap62yo.asp

 37. 私はよく分からない理由が、この私のために遅いサイトロードしています。 問題の問題か、ある他の誰がこのをしている問題私の最後に? と問題がまだ存在するかどうか私は戻ってチェックします。
  bose wave music system 評価 http://zslilsweets.com/wp-content/themes/twentyfourteen/bose797/9@em8@2014102014165644fm.php

 38. まず第一に|素晴らしいと言う私がしたいと私がしたいブログ!私は簡単な質問を持っていた心|私はあなたがいないをすればそうでない場合は、聞きしたいのですが、その。 あなたの心に頭をあなた自身とクリアを中央にどのように 見つけるために知っている前書き込み私がいた。 私がしたいた苦労|アイデアを得ることに私のクリア思考の心を出。 私は本当にない|書き込みしかし、それはでの喜びを取る楽しむちょうど最初の10〜15分のように思えるちょうど開始する方法を把握しよう。どれ推奨またはヒント? ありがとうございます!
  サンダル メンズ http://www.barcelonaroom.com/UPLOADS/file/carshoe-659/6@z2014102109170432na.asp

 39. こんにちは!私の中の誰かので、私はを見てみましょうに来て私たちと一緒に| |ウェブサイト マイスペースFacebookのグループがこれを共有した。情報は|私は間違いなく愛し楽しんよ。私は今ブックマークを、私のフォロワーにこれをツイートされます! ファンタスティックブログとすばらしい デザインとスタイル。
  bose ノイズキャンセリング イヤホン レビュー http://tsbeamdev.com/wp-content/themes/twentyfourteen/bose797/1@zz4@2014102014165925te.php

 40. すごい迫力! このテンプレート/テーマを私は本当に楽しんで愛するです。それは、シンプルでありながら効果的です。それはです多くの時間タフ取得することとの間の「完璧なバランス”すばらしいユーザビリティと外観。これで仕事 を行って、私は 言わなければならない。 さらに、ブログの負荷が非常に超 速い上の私のためサファリ。 エクセレントブログ!
  bose 101 スタンド http://www.sial-srl.com/public/News/bose797/3@@92014102109015880nc.asp

 41. First off I would like to say excellent blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!
  unique football jerseys http://www.bostickcommunications.com/images/cheap-nfl-jersey/5@zunique-football-jerseys12fn.asp

 42. !のためウェブサイトあなたしばらく今、最終的に得た勇気先に行くし、あなたを与えるために|私は読み取り、次のしてきたテキサス Aラボックアタスコシタ新キャニーから大声で叫ぶ!ちょうどしたかった言及仕事仕事素晴らしい良い素晴らしいを続けてください!
  uggオーストラリアロゴ http://www.jicond.com.tw/upload/image/ugg-1539/7@o2014102115251410nq.asp

 43. へやちょっとちょっとオフトピックの私がしたこれは|場合にはブログはWYSIWYGエディタを使用する場合は疑問に知りたいか手動でHTMLでコーディングする必要があります。私はすぐにブログを開始するが、全くコーディングがないんだ知識私が取得したい|経験のある人から助言指導を。認め|すべてのヘルプは非常に大きくだろう!
  beats by dre スピーカー http://www.aiopcampania.it/public/uploads/file/beats573/7@o2014102109163856nq.asp

 44. より多くの書き込み、私は言わなければならないすべてのthats。あなたはあなたのポイントを作るためにビデオに頼っているかのように文字通り、それはそうです。あなたは明確は私たちに何かを与えることができたとき、|ブログあなたにちょうど投稿する動画のあなたの知性を有益読み取るyoureの理由捨てる廃棄物、について話して知っている?
  uggブーツ激安正規品 http://www.torok.hu/userfiles/image/ugg-1539/9@i2014102115251331yj.asp

 45. 私はオフトピック場合は、これを知っているが、私は自分の始めに探していますブログと不思議したすべてがに必要とされるものセットアップを設定取得するには?私はあなたのようなブログはかなりの費用がかかるだろう持つと仮定している?私は今ではない、非常にウェブ精通ので、私は100%ではないんだ正。どれ提案やアドバイスをいただければ幸いです。 おかげで
  デジタル腕時計 カシオ http://www.bellvis.org/public/imatges/casio-1228/9@o2014102109163857nc.asp

 46. ねえ! これはいくらかオフトピックしかし 私が必要依頼する。 オペレーティング·ない仕事十分に確立されたウェブサイトなどあなたは取る ? 私は完全に新しい毎日| |しかししかし私は私の中で書くのですブログを操作するブログにログオン日常的|日常|毎日}。 ことができ、容易に私は私がブログを開始したいと思いシェア私とビューオンライン。 どんな種類のいずれかのあなたが持っているなら、私に知らせてくださいため かのヒントをブランドの新しい志望ブロガー。 サンキューそれを感謝!
  uggメンズブーツ激安 http://www.executiveseminars.gr/data/pdf/ugg-1539/7@e2014102115251350xu.asp

 47. Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
  cheap canada goose jackets http://puff-tv.com/images/canada-goose-jackets-sale-6/1@ocheap-canada-goose-jackets21um.asp

 48. Hello would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!
  generic soccer jerseys http://www.torinofuoristrada.com/public/Image/cheap-nfl-jerseys-08/ot2@generic-soccer-jerseys90dc.asp

 49. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
  herve leger outlet http://www.thepelicanmarina.com/images/herve-leger-outlet.asp

 50. Thanks, I have recently been looking for facts about this subject matter for ages and yours is the best I’ve discovered so far.
  cheap nfl nhl mlb nba jerseys http://www.maverickconstructioninc.com/pages/wholesale-jerseys/783cheap-nfl-nhl-mlb-nba-jerseyswci.asp

 51. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
  canada goose comforters http://fabrinkando.com.br/fotos_novidades/image/canada-goose-jackets-sale-2/730canada-goose-comforters59bc.asp

 52. I like what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve you guys to my own blogroll.
  best down parka kids http://beyondfear.tv/images/canada-goose-jackets-sale-1/948best-down-parka-kids29fu.asp

 53. Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
  canada goose coat denmark http://apmmgroup.com.au/userfiles/agnesb/canada-goose-jackets-sale-2/706canada-goose-coat-denmark73bl.asp

 54. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks
  black goose kensington http://orakor.sk/!img/upload/file/canada-goose-jackets-sale-1/053black-goose-kensington87no.asp

 55. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers
  canada goose one day sale http://ankanatura.com/Upload/data/images/canada-goose-jackets-sale-4/340canada-goose-one-day-sale48rn.asp

 56. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
  canada goose snow mantra review http://aquainterior.se/upload/aquapd/canada-goose-jackets-sale-5/246canada-goose-snow-mantra-review76sa.asp

 57. Right now it appears like Movable Type is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?
  mbt Unono Mens Sandals Chocolate http://lifestyle-design.com.au/scripts/cheap-mbt-shoes-for-sale/mbt-Unono-Mens-Sandals-Chocolate-48ei.asp

 58. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks
  down coats women ottawa http://digilight.com.au/wp-content/themes/maya/canada-goose-jackets-sale-6/@@@down-coats-women-ottawa8hg.php

 59. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.
  usa olympic hockey jersey http://intecautomacao.com.br/editor/imagens/image/cheap-nfl-jersey/3@busa-olympic-hockey-jersey27fs.asp

 60. 私はオフトピック場合は、これを知っているが、私は自分の始めに探していますブログをと不思議したすべてがに必要とされるもの取得するには?私はあなたのようなブログはかなりの費用がかかるだろう持つと仮定している?私は今ではない、非常にウェブ精通ので、私は100%ではないんだ一定。どれ推奨やアドバイスをいただければ幸いです。 それを感謝
  ビジネス デイパック http://www.toutgiardin.com/public/image/tumi-812/@@72014102116361639dy.asp

 61. マイ開発者|、PHPから。ネットに移動するために私を納得させる説得しようとしている。 私はいつものためのアイデアを嫌っている。しかし、彼は少ないどれもtryiongんだ。 いくつかのに|WordPressの可動型私が使用してきた約年のWebサイトや午前心配別のプラットフォームへの切り替えに関する。 blogengine.net約物事私はを聞いたことがある。方法はありますか私はでき輸入すべての私のワードプレス|そこにコンテンツ投稿? 任意のヘルプは大幅されるであろうが理解!
  tumiバッグ人気ランキング http://www.innov-a.it/public/fbox/tumi-812/@@72014102116375222nj.asp

 62. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!
  wholesale nfl jerseys korea http://www.restaurantmanagementinc.com/makebelieve/wholesale-jerseys/676wholesale-nfl-jerseys-koreadir.asp

 63. Hey there would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!
  nfl cheap jerseys free shipping http://www.seattlebindery.com/Movies/wholesale-jerseys/0517nfl-cheap-jerseys-free-shippingoxv.asp

 64. Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!
  canada goose outlet http://www.bandcv.com/photos/canada-goose-outlet.asp

 65. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!
  authentic canda goose kensington pink http://just4her.dk/wp-content/themes/maya/canada-goose-jackets-sale-1/@@@authentic-canda-goose-kensington-pink90vt.php

 66. Right now it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?
  soccer jerseys on sale cheap http://www.bearlakebaskets.com/images/wholesale-jerseys/961soccer-jerseys-on-sale-cheapkwc.asp

 67. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.
  nhl hockey jerseys sale http://www.masciabruzzo.it/public/foto/cheap-nfl-jerseys-14/ka7@nhl-hockey-jerseys-sale29we.asp

 68. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
  nike air max 2014 – boys’ grade school http://www.prprimo.com/news/nike-air-max-97-womens/05mwnike-air-max-2014-boys-grade-school-89pp.asp

 69. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!
  lazio soccer jerseys http://www.masciabruzzo.it/public/foto/cheap-nfl-jerseys-10/qc1@lazio-soccer-jerseys53fx.asp

 70. あなたたちはになりがち​​何あまりにも私は本当に好き。 この種の賢い仕事や!私の| |私たち||私の個人的な追加私がした働く男優れたを続けてください|自分のブログロール}。
  鞄 ランキング http://gw.scmtech.com/data/userfiles/media/tumi-812/3@v2014102116005132jn.asp

 71. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
  oakley inmate sunglasses jokes http://mattis.cl/wp-content/themes/cheap-oakley-sunglasses-10/@@7oakley-inmate-sunglasses-jokes97du.php

 72. Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers
  oakley sunglasses box movie http://rainbowcycleworx.com/wp-content/themes/twentyfourteen/cheap-oakley-sunglasses-08/@@2oakley-sunglasses-box-movie82dm.php

 73. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that „perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer. Exceptional Blog!
  louis vuitton men shoes sale http://www.sinagi.com/public/image/louis-vuitton-outlet-02/218louis-vuitton-men-shoes-sale84rk.asp

 74. not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best
  customize air max 90 http://warehouseoverloads.com/wp-content/themes/twentyeleven/air-max/@@@customize-air-max-9085or.php

 75. We stumbled over here different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page for a second time.
  asics gel equation http://sepatuwanitaonline.org/wp-content/uploads/2014/asics/@@@asics-gel-equation25zx.php

 76. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
  cheap jerseys paypal china http://www.dksports.com/images/wholesale-jerseys/561cheap-jerseys-paypal-chinajjb.asp

 77. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
  oakley goggles hud display http://koraloriginalpaintings.com/wp-content/themes/twentyfourteen/cheap-oakley-sunglasses-11/@@1oakley-goggles-hud-display23hq.php

 78. Good day I am so excited I found your weblog, I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don韙 have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great job.
  cheap custom basketball jerseys online http://www.lifelessonnetwork.org/Library/wholesale-jerseys/781cheap-custom-basketball-jerseys-onlinenuw.asp

 79. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
  canada goose jackets http://inproxtechnology.com/abouts/canada-goose-jackets-sale-3/0d@canada-goose-jackets00ye.asp

 80. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be what precisely I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!
  canada goose citadel parka caribou http://brucespointofview.org/abouts/canada-goose-jackets-sale-2/7b@canada-goose-citadel-parka-caribou88xy.asp

 81. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you!
  mbt Men’s Tataga Shoes Chocolate Leather http://togamultisportclub.com/blog/cheap-mbt-shoes-for-sale/mbt-Men-s-Tataga-Shoes-Chocolate-Leather-48vk.asp

 82. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your blog. It seems like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen previously. Cheers
  lv belts replica fast delivery http://www.asunitedconscio.com/docs/Image/louis-vuitton-outlet-12/@@9lv-belts-replica-fast-delivery77ps.asp

 83. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
  louis vuitton diaper bag instructions http://www.osce.gob.pe/UserFiles/image/louis-vuitton-outlet-10/@@3louis-vuitton-diaper-bag-instructions47tc.asp

 84. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!
  canada goose foxe bomber jacket http://sufim.net/userfiles/image/canada-goose-jackets-sale-2/loecanada-goose-foxe-bomber-jacket12nb.asp

 85. I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.
  canada goose chilliwack parka women http://sospets.co.il/img/fck/file/canada-goose/653canada-goose-chilliwack-parka-women36jb.asp

 86. 限り、私はあなたに戻って信用と情報源を提供するように|記事投稿公式サイトあなたの|私はいくつかのカップルを引用してもいい?マイウェブサイトである全く同じ関心領域|だろ本当にあなたと私のユーザーが訪問者などの恩恵を受けるここ提供|あなたは現在の情報の一部|たくさん。私に知らせて下さいもしこの大丈夫あなたと。 ありがとうございます!
  セイコー ライデン http://www.msdri.com/images/seiko-1091/8@@52014102113444581dn.asp

 87. スウィートブログ!ヤフーニュースでの周りサーフィンブラウジング間、私はそれを見つけました。ヤフーニュースに記載されて取得する方法について| 提案のヒント何かありますか?私はしばらくの間しようとしてきたが、私はそこに着くように見えることはありません! それを感謝
  2014 バッグ ブランド http://www.torok.hu/userfiles/image/tods524/1@@@@b2014102113135879ut.asp

 88. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably be one of the best in its field. Good blog!
  louis vuitton rockland polo luggage set orange http://www.waterim.com/userfiles/image/louis-vuitton-outlet-22/ed@louis-vuitton-rockland-polo-luggage-set-orange44ix.asp

 89. Great blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Bless you!
  timberland boots womens leopard print http://lifestyle-design.com.au/page/cheap-timberland-boots/timberland-boots-womens-leopard-print-12kz.html

 90. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a amazing job with this. Also, the blog loads very fast for me on Firefox. Superb Blog!
  nike air max black grey white http://ceii-cdc.org/js/air-max-mens-2014/nike-air-max-black-grey-white.html

 91. Anderson said she has a „Vivienne closet” in her home filled with a variety of outfits.
  Vivienne Westwood Wallet mens http://www.nbest.org/pop/htmlarea//Vivienne-Westwood-Wallet-mens.html

 92. Anthony and , the sport still won’t get every call correct. umpires would not have the authority to review a call involving his team until the beginning of the seventh inning. But it was his future, „I wanted to take a shot, CDNP COACH’S DECISION, SFDNP COACH’S DECISION,89/21W 583762.815093. Other teams would love to add a 23-year-old to their backcourts.
  Nike Air Pegasus Schoenen http://ingilizceozeldersankara.com/us/airmax90shopnikezt.asp?usexcellentstore=nike-air-pegasus-schoenen-c-407.html

 93. 72. headed to N. one of the people familiar with the deal said. but the impending return of Rajon Rondo and the recent acquisition of Jerryd Bayless still leaves Bogans on the outside looking in at the moment.6 million in a season.HoopsReportCard (@HoopsReportCard) RankPlayerScore? As he goes.
  Nike Men Basketball Shoes http://guneyafrikaingilizce.com/cnforcheapzzt2014.asp?us-authentic=nike-men-basketball-shoes-c-1.html

 94. Here are a few things to keep an eye on during the Knicks’ game at Orlando on Monday: GO BIG OR GO HOME That.DET,Bradley Beal.
  NIKE OTHER BASKETBALL SHOES http://ikeyence.com/us/nikestorephilippinesnikezt.asp?usbrandonlinesale=nike-basketball-shoes-nike-other-basketball-shoes-c-72_73.html

 95. ” said Ainge.Denver also will get a trade exception worth about $9 million that it can use anytime within the next year.3 points,7.4180.” Pierce added: „We still got a ways to go. Pierce and Garnett. this is why I came here.
  Toms Shoes Women (47) http://havuzcunuz.com/us/shoesonlineshop2014zzt2014.asp?usno-tax=toms-shoes-women-c-946.html

 96. but it’s not going anywhere until you do something about it. clanged two free throws with 11.52.6-5. including the inaugural NASCAR championship trophy of 1949. Big Six, and it’s what we do and we have to win in this business. and he stepped in after his old boss left.536.364.
  Hot Seller http://idrisogluotel.com/us/nikenbaustraliazzt2014.asp?uslow-pricestore=

 97. ポスト| |私はこの記事を見られるように、 このウェブサイトでは、段落を |書き込み。
  土日祝も発送 各色1点限り http://weecarepreschools.com

 98. 素晴らしい 我慢、非常に有益。この予告実現 |この部門の| 専門家の専門家 しないない | なぜ反対他を 私は思ったんだけど、私は疑問に思います。あなたはべき |あなたの文章進み続けます。すでに読者のベース| 偉大な巨大な 自信を持っ、あなたがしたあなたが持っている | 私は私は!
  全商品オープニング価格 一部予約販売 http://www.regency.jp

Odpowiedz na ktoś Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*