Jozefoslaw24.pl

Zbieranie podpisów pod wnioskiem o zabezpieczenie terenów dla użyteczności publicznej

Szanowni Państwo!

W związku z wyłożonymi planami miejscowymi Józefosław 3 oraz Julianów Południowy, otrzymałam od Państwa sporo maili i telefonów w tej sprawie. Pytacie Państwo jak zgłaszać wnioski i do kogo.

Dla wyjaśnienia, Józefosław 3, to teren mniej więcej od ul. Cyraneczki do Geodetów, a z drugiej strony ograniczony ul. Julianowska i Wilanowska. Wnioski sa kierowane do pana Burmistrza i można składać na kancelarie w UMiG Piaseczno przy ul. Kościuszki do dnia 7 listopada w przypadku mpzp Julianowa Południowego i do 15 listopada w przypadku Józefosław 3.

Kilka osiedli, wzorem Wenus 51, wykazało własną inicjatywę i stworzyło taki wniosek, pod którym obecnie mieszkańcy zbierają podpisy poparcia. Zachęcam Państwa do podobnych samodzielnych inicjatyw, bądź tez do podpisania się pod złożoną przeze mnie w tej sprawie interpelacją. Podpisy poparcia wraz z wydrukowanym wnioskiem możecie Państwo przynieść na najbliższe spotkanie sołeckie, które, jak informowałam, odbędzie się 6.11. o godz. 19.00 w naszej szkole i wręczyć bezpośrednio Panu burmistrzowi.

Interpelacja

Dot: mpzp Józefosław3

W związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Józefosław 3, do publicznego wglądu, w imieniu mieszkańców Józefosławia uprzejmie proszę o zabezpieczenie w tymże planie terenów pod tzw. cele publiczne, które w przyszłości zostałyby przez gminę zagospodarowane np. na skwery, park, place zabaw dla dzieci, czy też boisko sportowe. Z rozmów z panią naczelnik Wandą Kubiak, wiem, że tymczasem został zabezpieczony tylko jeden taki teren w okolicach ul. Cyraneczki, na tyłach obecnego Technikoloru. Biorąc jednak pod uwagę topografię Józefosławia jak również intensywną zabudowę mieszkaniową, bezsprzecznie istnieje potrzeba zabezpieczenia również innych działek pod wyżej wymieniony cel.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli tzw. plan miejscowy, jest prawem bezwzględnie obowiązującym na danym terenie, na podstawie, którego są wydawane pozwolenia na budowę, jak również planowana jest całościowa infrastruktura danego terenu. Właściwe ustalenia planu miejscowego bezsprzecznie wpływa na kształtowanie środowiska życia mieszkańców danej miejscowości, a także – wraz z innymi przepisami – na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Uprzejmie proszę o przychylenie się do niniejszego wniosku.

Z poważaniem
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
Radna Gminy


Podoba ci się:

Komentarzy (3)

  1. Czy swój podpis może złożyć jedynie mieszkaniec ze „strefy Józefosław 3 ” ???

  2. Nie. każdy moze.

  3. Mam informację dla tych, którzy liczą na tereny Orco. Holding nie upadł i w połowie 2013 roku do użytku odda Złota Tower ( najwyższy apartamentowiec w Europie !!! ) .Módlmy się, żeby przy Wilanowskiej nie powstało drugie miasteczko Wilanów..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*