PWiK Piaseczno

Burmistrz o nowym dostawcy wody w gminie Piaseczno

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2012r. kończy się termin obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Gminą Piaseczno a P.T. ELMAR w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz eksploatacji stacji i sieci wodociągowych na terenie Gminy Piaseczno.

Od 1 stycznia 2013 r. eksploatację w/w urządzeń wodociągowych przejmuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. (100% udziału Gminy Piaseczno).

W związku z powyższym informuję, że dotychczasowe umowy ELMAR-u zawarte z mieszkańcami w sprawie dostaw wody tracą swoją ważność z dniem 31 grudnia 2012 r.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do podpisywania nowych umów na dostawę wody z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 7015400 lub 22 7502320. www.pwikpiaseczno.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis


Podoba ci się:

Komentarzy (4)

  1. nareaszcie ich nie ma

  2. Nie będzie widać różnicy, w niczym.

  3. als skąd takie wnioski ? Nie zauważyłam aby woda była gorszej jakości niż w Warszawie ..hmm

  4. Czym realnie będzie się to rózniło ? Tylko zmiana nazwy ?
    Woda u nas jest za twarda, ma za duzo kamienia.