Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Radni wybiorą metody pobierania opłat za gospodarowanie odpadami

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piaseczno, na wniosek Burmistrza, 3 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 8.30 odbędzie się I Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

2.1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności. (dot. 2-ch metod, naliczania od osoby i od wody).

2.2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik (dot. 1-ej metody, naliczania od osoby).

2.3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno. (dot. 1-ej metody naliczania od osoby).

2.4. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno. (dot. 2-ch metod naliczania od osoby i od wody).

2.5. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. jakie zostały uchwalone stawki?
    do kiedy należy składać deklaracje?
    kto składa deklaracje w przypadku wspólnot – każdy mieszkaniec, zarządca nieruchomości, czy zarząd wspólnoty?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*