Piekut

Deweloper z Józefosławia ogłosił upadłość

PIEKUT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piasecznie. KRS 0000183727. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2004 r., sygn. akt X GU 309/13, X
PIEKUT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piasecznie. KRS 0000183727. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2004 r., sygn. akt X GU 309/13, X GUp 53/13.[BMSiG-11752/2013]

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2013 r. o sygn. akt X GU 309/13 postanowił:

1. ogłosić upadłość Piekut Development Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie obejmującą likwidację majątku dłużnika (adres rejestrowy: ul. Zielona nr 10, lokal 27, 05-500 Piaseczno);

2. uznać postępowanie upadłościowe Piekut Development Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego;

3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Bogdana Dobkowskiego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 53/13.

KRS 0000183727 Sygnatura akt X GU 309/13, X GUp 53/13
Numer MSiG 144/2013 z dnia 2013-07-26 Pozycja nr 10778


Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. Myślę tak samo, Multiś też upadnie po wybudowaniu 3 przy decatlonie – ale nie ma się co cieszyć, założył spółkę córkę która kupiła tereny po orco i tam też będzie bonanza, a i dużo ludzi nie będzie świadoma od kogo mieszkanie kupuje ;-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*