Zdzisław Lis Burmistrz Piaseczna

List burmistrza do rodziców przedszkolaków

Szanowni Rodzice,

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 roku ograniczone zostały opłaty pobierane przez gminę od rodziców do 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad 5 bezpłatnych godzin podstawy programowej. Równocześnie wprowadzony został zakaz pobierania od rodziców opłat za zajęcia dodatkowe.

Mając na uwadze potrzeby i Państwa duże zainteresowanie możliwościami pełniejszego rozwoju dzieci zdecydowałem o przesunięciu dodatkowych środków budżetowych
i sfinansowaniu przez gminę Piaseczno dwóch godzin zegarowych dodatkowych zajęć dla każdego dziecka przebywającego w przedszkolu po zrealizowaniu podstawy programowej.

O rodzaju tych zajęć oraz ich kształcie zdecydują dyrektorzy poszczególnych Przedszkoli po zasięgnięciu Państwa opinii. Tak więc możliwe będzie zorganizowanie kilku różnych zajęć
w tygodniu. Wiemy z praktyki, że zajęcia które są w stanie przyswoić dzieci trwają z reguły 30 lub 15 minut. Tak więc będzie możliwość zorganizowania od 4 do 8 różnych dodatkowych zajęć w tygodniu, które ruszyć mają już od października.

Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest dla Państwa satysfakcjonujące, zwłaszcza, że w myśl nowych przepisów, znacznemu obniżeniu uległy koszty ponoszone przez rodzica, w związku z przebywaniem dziecka w przedszkolu.

Pragnę też wytłumaczyć, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna być prowadzona po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole.

Z poważaniem,

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy


Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*