Józefosław i Julianów

Plan zagospodarowania Julianowa

Ogłoszenie UiA.ZP.6721.18.2014.WK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

6. części wsi Julianów realizowanego na podstawie Uchwały Nr 618/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Julianów Północny zatw.

Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1405/XLVII/2010 z dnia 19.05.2010 r. dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Julianowskiej, od północy 30m pasem terenu od północnej linii rozgraniczającej projektowanej drogi 2KDD, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku północnym , od południa od południową granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim.

(…)

w dniach od 28 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r., w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki na półpiętrze, przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 13 marca 2014 r.w zakresie opracowań ujętych pod pozycjami 1, 2, 3 w godzinach:

1. od 9.30 do 10.30
2. od 11.30 do 12.30
3. od 12.45 do 14.30

w dniu 14 marca 2014 r.w zakresie opracowań ujętych pod pozycjami 4, 5, 6 w godzinach

4. od 9.30 do 10.30
5. od 11.30 do 12.30
6. od 12.45 do 14.30

Więcej informacji na stronie www.piaseczno.ue

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*