Józefosław24.pl

Będzie kasa na Działkową ? Mieszkańcy nie chcą poszerzenia ulicy

Drodzy Państwo!

Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie telefony i maile, które od Państwa otrzymuje. Proszę mi wybaczyć, jeśli nie zawsze odpowiadam na wszystkie maile. Wynika to ze zwykłego braku czasu, a nie ze złej woli. Zawsze jednak zajmuje się poruszanymi przez Państwa sprawami.

Dzisiaj chciałabym „zbiorczo” odpowiedzieć tudzież wyjaśnić kilka kwestii, o które Państwo pytaliście.

ul. Działkowa

Przypomnę, ze po naszych interwencjach, jeszcze w ubiegłym roku gmina Piaseczno podpisała umowę z Gmina Konstancin Jeziorna o wspólnej realizacji budowy ul. Działkowej. Na ostatniej sesji rady Miejskiej została podjęta UCHWAŁA NR 1367/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej W formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.

Dla ułatwienia przytoczę uzasadnienie.

Uzasadnienie

Pomoc finansowa dla Gminy Konstancin-Jeziorna będzie przeznaczona na wykonanie Kompleksowego projektu drogowego ul. Działkowej Zlokalizowanej na granicy Gminy Konstancin-Jeziorna i Gminy Piaseczno będącej w zarządzie Gminy Konstancin-Jeziorna, którego inwestorem będzie Gmina Konstancin-Jeziorna.

Z uwagi na to, że wykonanie kompleksowego projektu drogowego ulicy Działkowej, który jest
podstawą do przebudowy tej ulicy poprawi bezpieczeństwo na drodze dla mieszkańców obu Gmin to, zasadnym staje się udzielnie pomocy finansowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna.

Pozytywna Decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy Gminie Konstancin-Jeziorna pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Gminy Piaseczno umowy z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna, która przewiduje wpółfinasowanie kompleksowego projektu drogowego przedmiotowej drogi przez Gminę Piaseczno w proporcji 50:50. Ostateczny Udział naszej Gminy w realizacji zadania nie może być większy niż 100.000,00zł(słownie: sto tysięcy złotych).

Nowa szkoła w Józefosławiu

W Protokole ze 160 Narady Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 8.04.2014 r. można przeczytać:

2.3. Omówiono wniosek p. Marii Kalińskiej dot. rozpoczęcia działalności placówek przy ul. Julianowskiej 66 jako publicznych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (od 1 września 2015) i Publiczne Przedszkole nr 1 (od 1 stycznia 2015). Oferta obejmuje dobrze zorganizowaną bazę lokalową oraz w pełni wykształconą kadrę pedagogiczną i jest skierowana do ok. 300 uczniów zamieszkałych na terenie Józefosławia i Julianowa. Dzieci będą przyjmowane do szkoły i przedszkola od 1.09.2014r. bez wpisowego i opłat czesnego.
Pani E. Woźniak przedstawiła również ofertę p. Styczka dot. wynajmu od września 2014r. budynku dotychczasowego przedszkola niepublicznego przy ul. Śnieguliczki/róg Wilanowskiej.

ul. Krótka

W tym samym protokole można przeczytać:

3.1. Omówiono różne warianty koncepcji poszerzenia ulicy Krótkiej w Józefosławiu.
Pani E. Bednarska (Wydz. IT) przedstawiła pismo 4 właścicieli działek po stronie południowej sprzeciwiających się realizacji tej inwestycji.

Po przeanalizowaniu sprawy, Kierownictwo postanowiło zlecić opracowanie projektu przebiegu drogi zgodnie z wariantem 4.3, zawierającego jezdnię szerokości 6 m, jednostronny chodnik szerokości 2 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w trybie specustawy.

Jak już wspominałam wcześniej do gminy wpłynęły 2 protesty od mieszkańców ul. Krótkiej, którzy nie chcą poszerzenia ul. Krótkiej. Przypomnę, że ul. Krótka to jedyny łącznik pomiędzy ul. Ogrodowa i ul. Osiedlowa. Wielu z Państwa korzysta z tej drogi.

W związku z powyższym W DNIU 30 KWIETNIA O GODZ. 16.30 W SALI PLENARNEJ URZĘDU GMINY ODBĘDĄ SIĘ KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI JÓZEFOSŁAWIA W SPRAWIE BUDOWY TEJ DROGI. Bardzo gorąco Państwa zachęcam do podjechania do piaseczna i uczestniczenia w tych konsultacjach. Radni tez potrzebują wsparcia swoich mieszkańców w forsowaniu ważnych dla nas spraw.

ul. Cyraneczki

Na ostatniej sesji rady miejskiej została podjęta uchwała o UCHWAŁA NR 1382/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 Kwietnia 2014r. w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego Prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Julianów, gm. Piaseczno. Jest to działka pozwalająca na budowę ul. Cyraneczki od ul Julianowkiej do ul. Kombatantów.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

W związku z planowaną przez Powiat Piaseczyński kontynuacją prac związanych z budową kolejnego odcinka ulicy Cyraneczki we wsi Julianów – Gmina zamierza przekazać Powiatowi działkę nr 2/73, wydzieloną z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
Do powyższej czynności niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej w Piasecznie w formie stosownej uchwały.
Zatem, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie w W Protokole ze 160 Narady Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 8.04.2014 r. czytamy:

7.2.
Omówiono sprawę dot. darowizny działek, stanowiących własność Gminy, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod ulicę Cyraneczki.
Ustalono, że wstrzymujemy się z dokonaniem darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego do czasu ustalenia kategorii drogi, jako powiatowej.

Pytacie Państwo, kiedy zostanie dokończony odcinek od ul. feniksa do ul. Ogrodowej. Wg zapewnień pana starosty, miało to nastąpić tej wiosny. Okazuje się jednak, że tak jak rok wcześniej, również obecnie zaistniały rozbieżności dot. rozliczeń ubiegłorocznej transzy, która gmina przekazałam powiatowi. Nadmienię, ze na ten rok Rada Miejska przeznaczyła kolejne dofinasowanie tego projektu. W ubiegłym roku przekazaliśmy działki pomiędzy Wilanowska a Ogrodowa, jak również przekazaliśmy pieniądze. Czemu droga nie powstaje należy pytać pana starostę. Ze swojej strony zwróciłam się do gminy z interpelacja o przedstawienie nam harmonogramu prac związanych z budowa ul. Cyraneczki.

ul. Julianowska

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję Nr 1/2014 z dnia 01.04.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa polegająca na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie do ulicy Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ulicy Kombatantów – ETAP 3 (odc. Od przejazdu kolejowego do ul. Geodetów – zachodnia strona ulicy)”,obejmującej teren następujących działek ewidencyjnych nr:

Obręb Piaseczno: cz. dz. 11 (11/1, 11/2), cz. dz. 10/2 (10/3, 10/4), cz. dz. 9/18 (9/31, 9/32)
Obręb Julianów: 34, 26/4 i 26/5.
Zatwierdzony podział nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych:
Obręb Piaseczno: dz. 11 (11/1, 11/2), dz. 10/2 (10/3, 10/4), dz. 9/18 (9/31, 9/32).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Urzędzie Gminy w Piasecznie – właściwym ze względu na przebieg drogi (w siedzibie ul. Kościuszki 5), Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (w siedzibie przy ul. Limanowskiego 45) oraz w prasie lokalnej (Życie Żyrardowa i Gazecie Piaseczyńskiej).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45 w dniach pracy w poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Tymczasem serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
radna MiG Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (15)

 1. Pani Katarzyno ! będą te chodniki przy Julianowskiej czy nie będą bo nic nie kumam już ????

 2. 100.000,00 na taki odcinek drogi? To co to ma być za remont? Ktoś się przejdzie i pozbiera papierki?

  • Te 100tys jest póki co na projekt.

   Co do Julianowskiej, to dzięki decyzji starosty żyrardowskiego mamy pozwolenie na budowę etapu 3, czyli działek naszego sołtysa/starosty. Na pozostałe 3 etapy, gmina miała złożyć dokumentacje do starostwa piaseczyńskiego jeszcze w tym miesiącu. wszystko teraz zależy od decyzji pana Dąbka. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to, – zgodnie z zapewnieniami wydziału ITP, – najpóźniej w lipcu powinny zacząć się prace budowlane.

   • Pani Katarzyno, projekt projektem a co z sytuację bieżącą na Działkowej? Chodzi o te dziury między Wilanowską a Ogrodową. Da się kogoś w Konstancinie przycisnąć??

   • To nie tyle co zależy od p. Dąbka, tylko od tego czy ta zdziadziała gmina prawidłowo przygotowała dokumenty.

   • Swego czasu p. Ziutek zwracał uwagę na to iż sołtys nie odbiera poczty od powiatu żyrardowskiego ale spójrzcie – mimo takich przeszkód i tak udało się na tym etapie szybciej uzyskać pozwolenia niż na działkach w których p. Dąbek nie ma współwłasności. Idąc tym tropem można wysnuć myśl iż gdyby wszystkie działki przy ul.julianowskiej należałyby do sołtysa to pozwolenie byłoby dawno już wydane ;-)

 3. Prace budowlane dot. chodników na Julianowskiej trwają od ponad tygodnia. Odbywają się na tzw. etapie 5 (od Przesmyckiego do Okulickiego). Następny odcinek do budowy to etap 3 (przy działkach p. Dąbka). Czekamy na pozwolenie ZRID starostwa powiatowego w Piasecznie na etapy: 1, 2 i 4 (czyli od Kameralnej do Okulickiego z wyłączeniem kawałka od torów do Geodetów), wraz z 80 metrami ul. Kombatantów. Trwa to wszystko niesamowicie długo, ale jeśli tym razem starostwo nie znajdzie „rozbieżności”, to szansa na budowę jest. Życie pokaże, czy ta szansa pozwoli zbudować chodniki w tym roku.
  Hanna Krzyżewska

  • dzięki za odp

 4. „Ustalono, że wstrzymujemy się z dokonaniem darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego do czasu ustalenia kategorii drogi, jako powiatowej.”

  Kiedy to nastąpi, bo ustalanie trwa już 5 lat.
  Bez tej działki starostwo nie wybuduje ulicy w kierunku ul Kombatantów.

  Ten system opracowany w Piasecznie jest genialny i może działać nawet kilka
  kadencji, zanim mieszkańcy się zorientują, przykładowo:

  - starostwo „przeznacza” pieniądze na Cyraneczki
  - gmina nie daje działki

  - gmina „przeznacza” pieniądze na Julianowską
  - starostwo nie daje pozwolenia

 5. Starostwo daje pozwolenia, jak otrzymuje kompletną dokumentację.
  Troszkę als przerysowałeś.

 6. kiedy będzie zrobiony wjazd od ul. geodetów w ul osiedlową. czy ul osiedlowa to nie należy do józefosławia ? bo jakoś nasze władze mają ją w d…

 7. Podziękowanie dla Ziutka: nareszcie dowiedzieliśmy się,kto wydał absurdalną decyzję -
  pozwolenie na budowę kolosa przy ul.Energetycznej,”zachodzącej” na Geodetów.
  Ciekawi nas, czy były Naczelnik Wydziału Architektury piaseczyńskiego starostwa odbywa zasłużoną karę za dewastację architektoniczną całego rejonu.
  Nie rozumiem,jak to jest ,że jeden bezmyślny urzędnik,swoja decyzją,może wyrządzić tyle zła i …uchodzi mu to bezkarnie ???????

 8. Mylicie inwestycje.Ta o której pisze ,,Z józefosławia” została wydana prawidłowo. Ziutek pisze o inwestycji tej przy Dekatlonie.
  Niestety obie są efektem MPZP za które odpowiedzialna jest Gmina.

 9. Witam,
  Może dla niektórych wyda się to głupie, ale czy ktoś łopatologicznie potrafi mi wytłumaczyć jak przebiegają poszczególne etapy na Julianowskiej? mieszkam przy Enklawy. W którym Etapie w takim razie będę? Czy gdzieś można znaleźć w sieci mapkę, na której będą zaznaczone te etapy? Czy można gdzieś znaleźć dokładną informację co do planowanego remontu? W sensie ile ma trwać?, jak ma być wykonywany?, jakie odcinki będą po kolei zamykane?, na jakie lata jest planowany ten remont?, jak ma wyglądać Julianowska po remoncie? Słyszałem/ Czytałem coś o tym, że po jednej stronie ma być chodnik, a po drugiej ścieżka rowerowa, ale szczerze powiedziawszy to nie znalazłem nigdzie żadnych konkretnych informacji?

  Dodatkowe pytanie. Czy jest w ogóle planowany jakiś remont ul Geodetów i budowa chodnika i oświetlenia na tej ulicy?

  Z góry dziękuję za konkretną i wyczerpującą odpowiedź.