ul. Wilanowska - Urząd Gminy od kilku lat nie potrafi pokonać deszczu ...

List do Burmistrza w sprawie zaniedbań w Józefosławiu i Julianowie

Józefosław 10 sierpnia 2014

Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
Radna Mi G Piaseczno

Pan Zdzisław Lis
Burmistrz MiG Piaseczno

Szanowny Panie Burmistrzu!

Mieszkańcy Józefosławia są bardzo zaniepokojeni ostatnimi, podejmowanymi przez Pana i reprezentowany przez Burmistrza urząd, decyzjami dotyczącymi przyszłości tego terenu. Jest to tym bardziej dziwne, iż wielokrotnie zapewniał nas Pan, że każda ważna decyzja będzie konsultowana z mieszkańcami. Ufaliśmy, że tak rzeczywiście będzie.

W ostatnim czasie wysłał Pan do naszych domów i mieszkań ankieterów, których celem były badania dotyczące przestrzeni publicznej. Niestety, wygląda na to, że był to zwykły, dość tandetny w swoim wydaniu, zabieg marketingowy mający na celu kupowanie głosów wyborczych mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Jednoznacznie wskazuje na to czas przeprowadzania, jak również opublikowane na stronie gminy wnioski wyciągnięte z analizy badań.

Przypomnę, że od 4 lat głośno i wyraźnie, chociażby na naszych licznych spotkaniach, komunikujemy Panu i Pana urzędnikom nasze potrzeby. Wystarczy chociażby przeanalizować składane przeze mnie tudzież przez Rady sołeckie obydwu miejscowości lub Radę Rodziców szkoły przy ul. Kameralnej wnioski, przeczytać maile mieszkańców oraz ich komentarze na lokalnych portalach internetowych lub po prostu zwyczajnie przejechać lub przejść się nielicznymi ulicami tych miejscowości, aby bez trudu zorientować się w brakach, niedogodnościach i potrzebach Józefosławia i Julianowa. Jeśli zestawi Pan to z liczbami dotyczącymi wzrostu demografii, zintensyfikowana zabudową oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Józefosławia, otrzyma Pan jasny i klarowny obraz koszmarka architektonicznego, mogącego służyć jako wzorcowy przykład analizy zatytułowanej „Jak zepsuć przestrzeń publiczną nowopowstającej miejscowości”.

1. Po pierwsze, chciałabym zapytać, czemu, planując budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Energetycznej, nie skonsultował Pan tego z mieszkańcami Józefosławia i Julianowa, jak również nie wyjaśnił mieszkańcom planów związanych z tym projektem? Również, wysłani przez Pana ankieterzy, nie zbierali w tej sprawie żadnych opinii od mieszkańców, z którymi rozmawiali, aczkolwiek taka inwestycja nierozerwalnie wpisuje się w przestrzeń publiczną i nie pozostaje bez wpływu na lokalną infrastrukturę i ruch na drogach. Nadmienię, że także radni, – poza zdawkowymi odpowiedziami urzędników na zadawane pytania, – nie otrzymali żadnych konkretnych informacji dotyczących tej sprawy.

Pragnę Pana poinformować, że spora część mieszkańców Józefosławia i Julianowa jest poważnie zaniepokojona planami dotyczącymi budowy PSZOK-u, w tak bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Wynika to przede wszystkim z braku dostatecznej informacji dotyczącej projektu tej inwestycji. Doprawdy, trudno zrozumieć, że po wcześniejszych doświadczeniach z mieszkańcami Wólki Kozodawskiej, zarówno Pan, jak i jego urzędnicy zaniedbaliście tudzież przeoczyliście tak istotna kwestię, jaką są konsultacje społeczne.

Przede wszystkim jednak, mamy poważne obawy dotyczące rozwiązań komunikacyjnych, czyli infrastruktury drogowej. Mówiąc wprost, obawiamy się wzmożonego ruchu pojazdów w tej okolicy. Tym bardziej, że instalacja będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy. Jak Pan zapewne wie, już teraz ulica Geodetów jest bardzo mocno obciążona. Do szczególnie niebezpiecznych należy właśnie skrzyżowanie ul. Geodetów z ul. Wilanowską i Energetyczną, czyli bezpośredniego sąsiedztwa przyszłego PSZOK-u. Pomimo 4-letnich zapewnień Pana Burmistrza oraz jego urzędników, dotyczących budowy ronda, kompleksowego remontu ulicy Geodetów oraz ulicy Energetycznej (jako alternatywnego wyjazdu z Józefosławia i Julianowa) wraz z budową chodników, czy chociażby zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Geodetów z ul. Wilanowską, żadna z tych obietnic nie została zrealizowana i niestety nic nie wskazuje na to, że w najbliższych latach zostanie zrealizowana. Z przykrością nadmienię, że o tym, w jakim tempie powstają gminne inwestycje mogliśmy się przekonać wielokrotnie.

Lokalizacja :

2. Kolejną sprawą, która mocno wstrząsnęła opinią publiczną Józefosławia jest termin wyłożenia studium, jak również zawarte w nim zapisy.

Dlaczego tak ważna kwestia, przedkładana jest do wglądu w okresie wakacyjnym i urlopowym? Kalendarz wyborczy, w żadnym razie, nie powinien determinować tak istotnych dla przyszłości Józefosławia działań. Przypomnę, że dla znakomitej części mieszkańców, którzy zdecydowali się na zamieszkanie w tej okolicy, inwestując tutaj spore pieniądze w nieruchomości, jak również płacąc podatki w gminie Piaseczno, przyszłość i rozwój Józefosławia jest bardzo istotny. Z przykrością należy stwierdzić, że wybór terminu wyłożenia studium świadczyć może o lekceważącym stosunku urzędników do mieszkańców.

Chciałabym również zapytać, dlaczego, pomimo wyraźnego stanowiska, które w imieniu mieszkańców wielokrotnie wyrażałam na komisjach problemowych, nowe studium zawiera zapisy dopuszczające w okolicy ul. Geodetów wysokość zabudowy do 21m? Nadmienię, że większość radnych zgodziła się z argumentami, że wysokie bloki nie współgrają z zabudową Józefosławia, zaś infrastruktura drogowa w tym rejonie jest niewystarczająca i niewydolna, aby udźwignąć ciężar kolejnych samochodów. Tym bardziej, jeśli dodamy do tego wzmożony ruch spowodowany sąsiedztwem planowanej lokalizacji PSZOK-u. Ponadto, obciążenie szkół, w tym w szczególności szkoły przy ul. Kameralnej, do której zostaną skierowane dzieci z tej okolicy, jak również całkowity brak przedszkoli, żłobków, placów zabaw oraz szeroko pojętej przestrzeni publicznej przy znikomej i zaniedbanej infrastrukturze drogowej, z naciskiem na brak chodników, jak również szczątkowej komunikacji miejskiej, całkowicie dyskwalifikuje tę okolicę dla budownictwa wysokiego, powyżej 14m. Jako Burmistrz wybrany w powszechnym głosowaniu, czyli reprezentant mieszkańców gminy Piaseczno, nade wszystko powinien Pan przedkładać dobro mieszkańców nad prywatne interesy deweloperów. Proszę nie uszczęśliwiać nas na siłę decyzjami, które są dla nas szkodliwe.

3. W ostatnim czasie, przedstawił Pan koncepcję budowy ulicy Krótkiej. Jak Pan wie, jest to jedyny łącznik pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Osiedlową. Jest to również alternatywny dojazd do ulicy Puławskiej dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa. W niedługim czasie powstaną przy niej następne osiedla, co oznacza kolejne samochody i wzmożony ruch pieszy. Reasumując, pomimo, że krótka w długości, ulica Krótka jest jedną z ważniejszych dróg Józefosławia.

Mieszkańcy mieli nadzieję, że powstanie porządna, 6-metrowej szerokości ulica z chodnikiem i ścieżką rowerową. Tym bardziej, że zapisy w mpzp pozwalają na to. Niestety, z jakiegoś powodu, ulegając naciskom kilku osób, Pan Burmistrz zdecydował się ma plan minimalistyczny, – 5-metrów szerokości plus wąski chodniczek z jednej strony.

Jak pokazuje historia i doświadczenie, urzędnicy oraz włodarze Piaseczna wielokrotnie wykazywali się krótkowzrocznością, reprezentowaniem interesów wąskiej grupy osób tudzież niepraktycznym podejściem do planowania infrastruktury. Mieliśmy nadzieję, że Zdzisław Lis, na którego Józefosław i Julianów postawiły w ostatnich wyborach, reprezentuje inny sposób myślenia i działania. Zaufaliśmy, że wykaże się większym racjonalizmem, dalekowzrocznością i odwagą. Uwierzyliśmy, że zajmie się naszymi sprawami i poważnie podejdzie do każdej planowanej inwestycji. Czyżbyśmy aż tak się pomylili?

Reasumując. Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców Józefosławia, uprzejmie proszę o:

1. Przedstawienie mieszkańcom kompleksowych informacji dotyczących planowanej budowy PSZOK-u przy ulicy Energetycznej wraz z rozwiązaniami dotyczącymi rozbudowy infrastruktury drogowej w tym rejonie oraz realnym terminem ich realizacji. Konsultacji z mieszkańcami ws. tej inwestycji.

2. Zmianę w studium polegającą na usunięciu zapisów dopuszczających zabudowę powyżej 14m wysokości dla zabudowy wielorodzinnej, w rejonie ulicy Geodetów, na terenie Józefosławia oraz terenów bezpośrednio sąsiadujących z Józefosławiem i Julianowem.

3. Zaprojektowania i wybudowania ulicy Krótkiej, uwzględniając drogę o szerokości 6 metrów, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

4. Przedstawienie mieszkańcom Józefosławia przejrzystego harmonogramu wszystkich przygotowywanych i planowanych na tym terenie inwestycji, z uwzględnieniem terminów poszczególnych etapów.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk

Podoba ci się:

Komentarzy (24)

 1. I cała zawarta prawda. O to chodzi właśnie Pani Katarzyno. Mami się nas wizjami i planami, a dalej to samo. Developer się liczy i tyle. kilka osób z Krótkiej chce mieć spokój, a co z resztą? Co z parkiem przy Ogrodowej i skwerkiem przy Tenisowej (w lipcu miały się zakończyć prace)?

 2. To jest tylko kilka przykładów beznadziejnych decyzji podejmowanych w Piasecznie….można wymienić jeszcze wiele…

 3. Cytując klasyka…..”Niczego nie będzie”.
  Co z Julianowską?Co tym razem stanie na przeszkodzie?Może limit pecha/wymówek/dziadostwa się wyczerpał i w końcu coś ruszy?

 4. Radna znów aktywna. Chyba wybory idą

  • A to źle że jest aktywna? Wwolałbyś żeby tak jak inni samorządowcy siedziała cicho i z niczym się nie wychylała. Rozumiem że zadowolony jesteś z aktualnej sytuacji w Józefosłąwiu i nie na rękę są ci zmiany. Nie chcesz ulic, chodników, sygnalizacji świetlnej, nowej szkoły. Chcesz za to wyższych bloków, błota, wąskich ulic bez ścieżek rowerowych i ogólnie bałaganu. Jeżeli tak to generuj więcej takich wpisów będzie miał burmistrz pretekst by zbywać żądania Pani radnej – skoro mieszkańcy nie chcą to po co ich uszczęśliwiać na siłę, dla jednej radnej.

   • Ziutek – szacun za odpowiedź kretowi.
    Mam dokładnie takie samo zdanie.

   • Ziutek to radna niech coś robi. Poprzez gadanie i opluwanie jeszcze niczego niewybudowano.
    Narzekać i krytykować jest łatwo ,trudniej zrobić.

    • Czyli co ma wziac lopate i do roboty. To niech zacznie od tego porzuconego odcinka Cyraneczki, potem niech poszerzy Krotka a na deser niech pociagnie Julianowska.

     • Świetny pomysł, myślę,że jej pomożesz.

      • Nie, ja nie dam rady. Mam chory kręgosłup, jakby co to mogę przynieść zaświadczenie od lekarza.

       Przy okazji mam nadzieję rozumiesz że praca radnego polega między innymi na pisaniu takich listów np. do burmistrza zwracających jego uwagę na potrzeby okolicy, którą ten radny reprezentuje. Czyli w skrócie ten list to przykład na świetna pracę samorządowca.

       Ty to interpretujesz jako pustą aktywność przedwyborczą. Ale jest to nieuczciwa ocena (myślę że jesteś tego świadomy ale zostawiam to Twojemu sumieniu) gdyż czego jak czego ale aktywności przez całą kadencję w nękaniu między innymi burmistrza sprawami Józefosławia to Pani Katarzynie nie można odmówić. Z pewnością wyróżnia się pod tym względem na tle innych radnych z naszej okolicy.

  • Racja! Racja! Wybory tuż tuż, trzeba się uaktywnić! A ja pytam, co się dzieje z naprawdę ważnymi ulicami, a nie z tą, w pobliżu której mieszka Pani Radna.Co z ul. Cyraneczki, która ma być łącznikiem między Konstancinem a Puławską? Odcinek między Wilanowską a Ogrodową jeszcze nie skończony, a już niszczeje! A co się dzieje w sprawie odcinka od Ogrodowej do Kuropatwy? Wszyscy milczą!

 5. Mieszkam na Józefosławiu od jakiegoś czasu i (może to błąd) ale jakoś nie interesuję się losami tego miejsca ,ale to co tu się dzieje ,a raczej się nie dziej to woła o pomstę do nieba. Mieszkam od 1,5roku i jedyną zmianę jaką widzę to wiata na przystanku
  Masakra,tyle co ludzie płacą tu podatków że by nie mieli chodnika że by w normalnych warunkach iść do sklepu,szkoły czy basen?
  Ludzie odpowiedzialni za rządzenie wybierają się sami,bo aż nie chce mi się wierzyć że przez mieszkańców zostali wybrani

 6. To zacznij się interesować i poznaj ludzi, bo znów pójdziesz na wybory i zagłosujesz na platformę z Piaseczna a nie na osoby z józefosławia.

  • …bo znów pójdziesz na wybory…
   mam czyste sumienie,ja ich nie wybrałem,nie głosowałem
   jest w ogóle jakaś szansa na zmianę tych przy korycie ?

   • zmiana przy korycie przez tych co nie głosują? żarty?
    ci co nie głosują nie mają racji, a ci co mają tu swój mały układzik z deweloperami będą zadowoleni z olewania wyborów, bo parę głosów znajomych i urzędników wystarczy, by nic się nie zmieniło przez kolejne lata

    o pardon, zmieni sie – zwiększy się dopuszczalną wysokość zabudowy i przybędzie nam tu bloków, a i może obecne bloki jeszcze się podwyższy, czemu nie? wiecej bloków, więcej mieszkań, więcej aut, więcej dzieci w szkołach i przedszkolach, większy tłok

 7. Tu już nawet strażnicy galaktyki nie pomogą, bo z ludzką głupotą wygrać nie można.
  Podpisuję się pod listem Pani Katarzyny.
  Szkoda, że ludziom na ważnych stanowiskach trzeba ważne rzeczy tłumaczyć jaśniej niż dziecio w piaskownicy.

 8. Wiecie w czym tkwi problem ? w ludziach a dokładnie mieszkańców…

  Brakuje nam „społeczniaka” który, najczesciej tak bywa mało wie o sprawie ale , skrzyknie ze 100 osób i zablokuje np. ulicę na kilka godzin :) tego nam brakuje ogólnie, RUCHU SPOŁECZNOŚCIOWEGO! nie żadne fora z których nic nie wynika, tylko ludzie się nakręcaja….

  Trzeba przeprowadzić zebranie np. Radna ogłasza w szkole zebranie, tam ustalamy co i jak np. kiedy, gdzie blokujemy – w ‘szczycie’ ulice – proponuję ul. Puławska/Geodetów od godz. 15 do 20. Jako początek. Troche szymu sie zrobi gwarantowane, WYBORY IDĄ WIEC kazdemu bylo by to w niesmak.

  • Tu mamy internetowych marudzących, nie chodzących na wybory i traktujących to miejsce jak sypialnię. Jest źle, ale ja nic nie zrobię. W niektówych miejscach, jak ludziom chcą wstawić taką sortownie odpadów czy nabudować bloków (wysokość zabudowy) w okolicy, to robią awanturę w realu, a nie w wirtualu. Zrobią blokadę urzędu, ulicy, założą stowarzyszenie, złożą wniosek do prokuratora czy założą sprawę cywilną urzędnikowi, okleją miasto plakatami, wezwą media, coś zrobią w realu.
   Przecież nie mieszkamy w internecie tylko w konkretnej rzeczywistości i w tej rzeczywistości musi się coś dziać.

 9. Ten burmistrz to jeszcze wiekszy cwaniaczek niż poprzednik. Ludzie przeciez oni są dla nas a nie my dla hich. Pogonic trzeba to towarzystwo.

 10. Pani Katarzyno ja mieszkam w Julianowie i dla mnie ważniejszymi ulicami są Julianowska,Wilanowska,Działkowa czy Geodetów, a w przyszłości Cyeraneczki.Przykładowo: co z kałużą ze zdjęcia,to istny koszmar po opadach,tyle lat i non stop ta sama historia.Skrzyżowanie Wilanowskiej z Działkową ze słupem na samym środku niemalże,skrzyżowanie Wilanowskiej z Geodetów-niebezpieczne i wymagające przebudowy.Działkowa czy ktoś się nią kiedyś zajmie?!A co z Cyraneczki?!

 11. Wygląda na to, że pani Katarzyna, która bardzo aktywnie działa na rzecz Józefosławia i Julianowa i dzięki której nareszcie zaczęły następować zmiany na tym terenie, stała się dla niektórych workiem do bicia. A gdzie się podziali pozostali radni? Co z panem Hublem, który jest radnym z tego terenu już druga kadencje i wygrywa głosami administrowanych przez siebie osiedli? Co zrobiła pani radna Szweycer? A pan Wierzchowski, radny z Patronatu sąsiadująco z ulica Geodetów, albo radna z Julianowa, lojalna poddana pana starosty, która tylko patrzy jak załatwić kolejne posadki w spółkach samorządowych dla członków swojej rodziny? Gdzie jest odwieczny sołtys/starosta Dąbek i wcześniejszy wiceburmistrz? Nie dziwię sie, że pani Katarzyna nie chce mieć więcej nic wspólnego z samorządem i nie chce startować w kolejnych wyborach. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto będzie z taką determinacja i bezinteresownie walczył o sprawy Józefosławia i Julianowa.

  • Święte słowa. Cieszę się że ktoś jeszcze dostrzega te sprawy. To o czym piszesz to jest rak toczący Piaseczno/Józefosław. Jak się go nie wytnie to dobrze nigdy nie będzie.

   • he,he ,he Pani Kasia juz robi kampanie więc na pewno będzie startoawć.
    Inni radni nie biją piany ponieważ są w koalicji rządzącej (no może poza p. Hublem )
    więc nie muszą bić piany ponieważ robią to dla nas co p.Katarzyna sobie przypisuje.

 12. Kurier Południowy nr 29(541)2014/W1 informuje:
  ” Mieszkańcy sprzeciwiają się funkcjonowaniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,znajdującego się na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul.Słowiczej” (Konstancin-Jeziorna)
  „…powoduje on LICZNE UCIĄŻLIWOŚCI – SMRÓD, BRÓD, HAŁAS CIĘŻARÓWEK I PRZYCIĄGA SZCZURY…”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*