Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Co może radny ?

Za miesiąc wybierzemy burmistrza i radnych w gminie oraz radnych powiatowych (starostę wybierają spośród siebie
radni). Warto przypomnieć sobie, albo nawet dowiedzieć się, co może i nad czym pracuje radny w gminie.

W tym roku będziemy po razpierwszy wybierać radnychw systemie jednomandatowym. Wybierzemyich w 23 okręgach. Wybory w każdym okręgu wygra jedna osoba,która zdobędzie największą ilość głosów. Ten system sprawia, że każdyrejon, liczący średnio 3 tysiące mieszkańców, zyskuje swojego reprezentanta. Służy to więc bardziej równomiernej reprezentacji poszczególnych miejscowości i dzielnic.

Radny w teorii

Wybrana przez nas osoba będzie reprezentować nasze interesy w gminie, podobnie jak czyni to prezes stowarzyszenia, klubu sportowego, sołtys czy dyrektor szkoły (choć oczywiście każda ze wspomnianych osób będzie się skupiać na czym innym).
W przeciwieństwie jednak do wyżej wymienionych, dostaje on (bądź ona) do ręki potężne narzędzie, jakim jest mandat i prawo głosu oraz wypowiedzi na sesjach rady miejskiej. Radny staje się więc jednym z najważniejszych ogniw w urzędzie, podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące jego funkcjonowania, a więc codzienności i przyszłości nas wszystkich. Za swoją pracę, rozumianą jako pełnienie funkcji społecznej, nie otrzymuje pensji, a dietę (forma nieopodatkowana, brak stosunku pracy z urzędem). Jej wysokość różni się w poszczególnych gminach, w Piasecznie maksymalnie można miesięcznie otrzymać około dwóch tysięcy złotych.

Rada Gminy

Radny przede wszystkim kojarzony jest z urzędem i pracami Rady Gminy. Podczas odbywanych raz w miesiącu sesji radni mają możliwość zgłaszania swoich wniosków i interpelacji do burmistrza – są to w większości prośby o zainteresowanie się danym tematem i podjęcie określonych działań. W tym aspekcie są więc faktycznie przedstawicielami mieszkańców. Dodatkowo,
każdy radny zasiada też w komisjach problemowych. Komisja finansów, prawa, ochrony środowiska i ładu przestrzennego, oświaty czy polityki gospodarczej – to najważniejsze z nich. To tam odbywa się większość merytorycznychdyskusji i pracy z udziałem
naczelników i urzędników poszczególnych wydziałów urzędu. Warto też zwrócić uwagę, że każda z komisji ma swoją specyfikę. Dosyć oczywistym będzie, że komisja finansów skupia się głównie na pieniądzach, podczas gdy komisja prawa zagłębia się w paragrafach.
Jednocześnie członkowie komisji ochrony środowiska od czasu do czasu zwołują spotkanie wyjazdowe, podczas którego udają się na
inspekcję (wraz z odpowiedzialnymi urzędnikami) drzewa, które ma zostać pomnikiem przyrody lub też ma być tego statusu pozbawione.

Radni dyskutanci

Osoby, które dostaną się do Rady Gminy, maja prawo zrzeszać się w kluby radnych. Takie kluby będą grupowały zazwyczaj radnych z tej samej partii bądź lokalnego komitetu, choć może się też tak zdarzyć, że kilku niezrzeszonych radnych założy własny klub. Radni różnych klubów – co oczywiste – reprezentują zazwyczaj różne interesy i poglądy. Pomiędzy radnymi, zwłaszcza przed ważnymi czy kontrowersyjnymi głosowaniami, często dochodzi do dyskusji, czasem na naprawdę wysokim emocjonalnym poziomie. Mamy zarówno radnych, którzy chętnie wypowiedzą się na w zasadzie każdy możliwy temat, jak i takich, którzy przez cztery lata kadencji zabrali głos sporadycznie – każda osoba ma wszak swoją specyfikę. Przy tej okazji należy jeszcze zauważyć, że radni nawet pomimo gorących dyskusji, bardzo rzadko zmieniają zdanie, z którym wchodzą na salę konferencyjną.

Choć zdarza się to dosyć rzadko, na sesję potrafi przyjść większa reprezentacja mieszkańców, zainteresowana danym punktem – miało to miejsce w tematach takich jak przyszłość KS Piaseczno czy planu zagospodarowania przestrzennego dla Chyliczek. W obu przypadkach kilkadziesiąt osób, które poświęcają swój czas na uczestnictwo w sesji i swoją obecnością jak i wypowiedziami wywierają wpływ na decyzje radnych, zazwyczaj robi to skutecznie.

Radny poza sesją

Radnym jest się oczywiście cały czas, nie tylko na sesji. Spotkania z mieszkańcami, otwarcie placu zabaw, ustalenia konkretnych inwestycji w odpowiednich wydziałach merytorycznych czy nadzór nad nimi już w miejscu ich wykonywania to tylko wybrane z innych, codziennych zadań radnych. To, kto jak aktywny jest w swoim rejonie, sami Państwo wiecie najlepiej, pozostawiamy więc ten temat bez dalszego rozwinięcia, jednocześnie licząc, że rozmaite ciekawostki czy przykłady warte naśladowania (bądź nie) zechcecie Państwo przysłać na adres redakcji.

Krzysztof Dynowski
Przegląd Piaseczyński

Podoba ci się:

Komentarzy (3)

  1. Przydatne. Pozdrawiam autora.

  2. Ale cię Wiochmen boli że Pani Hania może wygrać. Typowo po ludzku każdy tylko nie sąsiad.

  3. Przecież Pan Dynowski to dziennikarz, znany z robienia zadym i tropienia afer!
    Czy będzie go stać na współpracę z innymi Radnymi i budowanie zgody?
    Nie che mi się wierzyć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*