Józef Zalewski źródło : Piaseczno eu

Józefosław 2014/2018 – kandydat na burmistrza Józef Zalewski

16 listopada mieszkańcy Józefosławia i Julianowa zdecydują kto będzie zarządzał sprawami ich okolicy.

Postanowiliśmy zadać po trzy identyczne pytania każdemu z kandydatów na urząd burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Wszystkie pytania dotyczą wyłącznie Józefosławia i Julianowa.

Uznaliśmy, że informacje na temat kandydatów i ich dorobku zaczerpniemy po prostu z wikipedii. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych insynuacji na temat stronniczości portalu Jozefoslaw24.

Uroczyście oświadczamy, że nie sympatyzujemy z żadnym kandydatem i żadną partią.

Józef Zalewski kandydat KWW Stowarzyszenie Centrum (ur. 20 sierpnia 1956 w Piaskach) – członek PSL, lokalny polityk i działacz samorządowy w Piasecznie, burmistrz (w latach 2001–2007 i 2007–2010), doradca wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego (od 2012).

Ukończył etnografię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994–1997 i 1998–2001 wiceburmistrz gminy Piaseczno, burmistrz (wybrany przez Radę Miejską) 2001–2002. Od 2002 pierwszy wybrany przez mieszkańców burmistrz miasta i gminy Piaseczno, wybrany ponownie w 2006. Kandydat do Sejmu w 2007 i do Parlamentu Europejskiego w 2014 z list PSL.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 sierpnia 2005, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

20 listopada 2009 prokurator z Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie skierował do sądu wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z „powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Józefa Zalewskiego”.

Zdaniem IPN w latach 1979–1987 Józef Zalewski był tajnym i świadomym współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL o pseudonimie „Józek” oraz przekazał SB 95 informacji operacyjno-ustnych i 22-krotnie pobrał za nie wynagrodzenie. W 2012 Sąd Okręgowy w Warszawie, po dwuletnim postępowaniu orzekł, że Józef Zalewski nie jest kłamcą lustracyjnym.

W wyborach samorządowych w listopadzie 2010 Józef Zalewski został wybrany na radnego powiatu piaseczyńskiego. W II turze wyborów na burmistrza w dniu 5 grudnia 2010 Józef Zalewski nie uzyskał reelekcji na trzecią kadencję, przegrywając ze Zdzisławem Lisem. Startował z ramienia Stowarzyszenia Samorządowego Centrum. W dniu zaprzysiężenia nowego burmistrza 14 grudnia 2010 zakończył piastowanie urzędu.

1 grudnia 2012 został dyrektorem biura Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

12 grudnia 2012 został doradcą wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Źródło: Wikipedia

Jozefoslaw24 : Zaniedbania, które przez lata nawarstwiały się na terenie Józefosławia, spowodowały liczne niedogodności w życiu codziennym mieszkańców.

Jedną z nich jest komunikacja publiczna. Pasażerowie skazani są na krótkie autobusy obsługujące trasę linii 739. W godzinach szczytu oraz w czasie ograniczonej intensywności kursów panuje w nich tłok i duchota. Mieszkańcy Józefosławia narzekają na warunki podróżowania niedostosowane do potrzeb prawie 10 tysięcznej wsi.

Brak linii nocnej, zbyt małe autobusy i jeden kurs na godzinę w godzinach wieczornych nie ułatwiają życia.

Jakie są szanse na poprawnie jakości podróżowania linią 739 ?

Czy po wygraniu przez Pana wyborów na obszarze Józefosławia i Julianowa pojawi się w końcu lokalna linia autobusowa dowożąca pasażerów do stacji kolejowej w Nowej Iwicznej ?

Józef Zalewski: Jednym z priorytetów nadchodzącej kadencji jest realna poprawa warunków komunikacyjnych, zarówno dla mieszkańców Józefosławia, Julianowa, jak i pozostałej części gminy.

Przy takiej gęstości zaludnienia jak w Józefosławiu, samorząd musi się wykazać maksymalną determinacją. Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 739 wymaga jedynie rozmów z ZTM Warszawa i zwiększenia budżetu na dopłaty do komunikacji publicznej.

Uruchomienie nowej linii łączącej J&J ze stacją PKP w Nowej Iwicznej musi nastąpić jak najszybciej. Na razie istniejącymi ulicami, ale docelowo ruch ten wprowadzony będzie na wybudowaną ulicę Mleczarską i wyremontowaną ul. Energetyczną. Tymi właśnie ulicami należy poprowadzić połączenie.

W godzinach porannego szczytu na „wylotówkach” tworzą się kilkukilometrowe korki.
Czy posiada Pan receptę na poprawę sytuacji na drogach wyjazdowych z Józefosławia zwłaszcza wyjazdy ulicami Geodetów, Jagielską i Działkową ? Czy przewiduje Pan nawiązanie współpracy z Warszawą w sprawie udrożnienia ruchu na Puławskiej ?

Jak widzi Pan pomysł współpracy z gminą Konstancin w celu poprawienia jakości ulicy Działkowej na odcinku do ulicy Prawdziwka ?

Józef Zalewski: Likwidacja tej zapaści komunikacyjnej musi być przeprowadzona systemowo. Z udrażnianiem ruchu jest bowiem tak, jak z udrażnianiem cieków wodnych. Nie można tego robić doraźnie, wyrywkowo. Odblokowanie Józefosławia musi nastąpić w ścisłej współpracy z gminą Konstancin, gm. Lesznowola i z gm. Ursynów. Mamy taki plan działań. Ul. Działkowa i Jagielska leżą na terenie Konstancina i Ursynowa, dodatkowo Jagielska łączy się z ulicą Puławską już poza powiatem piaseczyńskim. Osobiście jestem za wariantem bliższym naszemu powiatowi. W 2005 roku GDDKiA opracowała koncepcję budowy węzła komunikacyjnego do ulicy Puławskiej na wysokości Mysiadła i wzdłuż drogi równoległej do ulicy Kuropatwy. Powrót do tych rozwiązań pozwoli nam wyprowadzić ruch z obecnie budowanej ul. Cyraneczki do ulicy Puławskiej. To po pierwsze.

Po drugie należy jak najszybciej przebudować skrzyżowanie ulic Wilanowskiej, Geodetów i Energetycznej, aby zmodyfikować tam natężenie ruchu. Musimy część ruchu pojazdów puścić ulicą Energetyczną aż do Puławskiej.

Po trzecie doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Warszawa – dbając o swoich mieszkańców – steruje ruchem kołowym w taki sposób, aby ograniczyć korki od wysokości Ursynowa. W ten sposób Warszawa blokuje płynny ruchu z południa, m.in. z Piaseczna.

Wiemy w które drzwi należy zapukać w tej sprawie i mamy zamiar w tym celu nawiązać współpracę z sąsiednimi gminami. Tę sprawę musimy załatwić na poziomie Urzędu Marszałkowskiego i u Wojewody Mazowieckiego. Wiemy, jak to zrobić. Jesteśmy zdeterminowani.

Jaki jest Pana ogólny plan rozwoju Józefosławia i Julianowa w 2014-2018 ?

Józef Zalewski: To dwie wsie, które zachłysnęły się urbanizacją. Jest to obszar na pograniczu katastrofy funkcjonalnej. I trzeba to odważnie przyznać. Proces osiedleńczy przeszedł tu jakby czerwoną linię. Nikt tego nie kontrolował – ani właściciele działek, sprzedający je za duży szybki pieniądz, ani deweloperzy, budujący tak, aby odnieść maksymalną korzyść przy minimalnym obszarze zabudowy, ani sołectwo, ani samorząd gminy. Pierwotne plany zagospodarowania wraz z siatką wytyczonych ciągów komunikacyjnych w tych wsiach zostały w całości zdekomponowane.

Powstrzymanie dalszej destrukcji to perspektywa pracy na dwie-trzy kadencje, podczas których napór mieszkaniówki musi się wyciszyć. Przeludnienie tego obszaru już nastąpiło. Do tej masy mieszkalnej, która już jest trzeba teraz nadrobić – w miarę możliwości – infrastrukturę: drogową, oświatową, kanalizacyjną, odwodnieniową, elektryczną, transportową, usługową, publiczną.

Absolutnym priorytetem jest podjęcie przez Gminę decyzji o wizji rozwoju tej wsi. Trzeba przeprowadzić specjalistyczne badania nad perspektywą demograficzną Józefosławia, bo to jej wyniki podpowiedzą nam, czy będą potrzebne np. kolejne szkoły. Jeśli tak, to gdzie je zlokalizować – czy w rejonie ul. Urbanistów w Julianowie, czy może na terenach wykupionych od Politechniki. Z całą pewnością trzeba będzie opracować nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego Józefosławia. I musimy – za pomocą argumentu i dialogu z mieszkańcami- wywalczyć na to społeczną zgodę.

Pełny program wyborczy Józefa Zalewskiego KWW Stowarzyszenie Centrum Piaseczno :

DIALOG SPOŁECZNY – odpowiada na podstawowe pytanie: jak ma być zagospodarowana przestrzeń lokalna. Podstawowe narzędzia dialogu:

-konsultacje społeczne
-budżet partycypacyjny w mieści / fundusze sołeckie dla wsi
-lokalne referenda obywatelskie

PRZEDSIĘBIORCZE ZARZĄDZANIE – jest środkiem materialnym i organizacyjnym. Służy on zagospodarowaniu przestrzeni lokalnej, zdefiniowanej dzięki dialogowi społecznemu.

AKTYWNE PIASECZNO

WIZJA: Gmina Piaseczno to samorządowy partner w cywilizacyjnym rozwoju aglomeracji warszawskiej. Oznacza to, że Gmina Piaseczno – w celu zapewnienia komfortu życia swoim mieszkańcom – musi tworzyć racjonalny kompromis między lokalną tożsamością Małej Ojczyzny i nowoczesnym wizerunkiem partnerstwa samorządowego na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Historia Miasta i Gminy Piaseczno jest bezcennym i niezaprzeczalnym walorem funkcjonowania lokalnej wspólnoty mieszkańców. Otwartość Miasta i Gminy na strategiczną współpracę z sąsiednimi gminami, powiatami oraz miastami wokół Warszawy jest – w realiach obowiązujących standardów europejskich – warunkiem rozwoju funkcjonalnego Gminy, m.in. w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz programy gospodarcze przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

INFRASTRUKTURA

Drogowa

1.Aktywne zabieganie o budowę drogi S7 (Puławska BIS).
2.Aktywne zabieganie o modernizację i budowę głównych ciągów komunikacyjnych – DK79, DW721 i DW722.
3.Systemowa budowa dróg gminnych (m.in. ul. Mleczarska, ul. Główna w Bobrowcu).
4.Systemowa modernizacja dróg gminnych /wykonanie nakładek asfaltowych (teren po budowie kanalizacji sanitarnej) oparciu o autentyczne potrzeby mieszkańców.
5.Systemowa budowa chodników i zatoczek autobusowych, sygnalizacji.
6.Planowe wykonanie funkcjonalnej sieci ścieżek rowerowych.

Komunikacyjna

Udostępnienie we współpracy z partnerami prywatnymi (Auchan, Fashion House, Gelamco, Decathlon) komunikacji autobusowej łączącej dworzec Piaseczno z centrami handlowymi oraz centrum Józefosławia (oferta dla osób starszych oraz osób niezmotoryzowanych).

Wodno-kanalizacyjna

1.Objęcie zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej 95% mieszańców Gminy Piaseczno.
2.Uniezależnienie się od dostaw wody od podmiotów trzecich.
3.Budowa systemu uniezależnienia energetycznego dla obiektów PWIK.
4.Wymiana i renowacja starej sieci wodnokanalizacyjnej w związku z inwestycjami drogowymi prowadzonymi przez Gminę Piaseczno (cel zależny od zakresu prac Gminy).
5.Opracowanie na podstawie koncepcji odwodnienia Gminy Piaseczno zbiorczego planu oraz projektów budowlanych sieci kanalizacji deszczowej (inwestycje realizowane bezpośrednio przez PWIK lub łącznie z Gminą Piaseczno).

Pozostała

Aktywny udział Gminy w programach rozwoju odnawialnych źródeł energii; promocja działań proekologicznych; promocja ochrony źródeł wody pitnej.

EDUKACJA

1.Kompleksowa oferta wychowania przedszkolnego i opieki nad małym dzieckiem na terenie gminy.
2.Konkurencyjność oferty oświatowej szkół, programy preferencji dla najlepszych wyników pracy pedagogicznej; programy stypendialne dla najzdolniejszych uczniów.
3.Innowacyjność w nauczaniu: wprowadzanie nowych przedmiotów i zajęć edukacyjnych sprzyjających rozwojowi świadomości obywatelskiej, praw i obowiązków obywatela, młodzieżowych organizacji non-profit, zajęć powszechnej edukacji architektonicznej, urbanistyki i ładu przestrzennego.
4.Szkolne think tanki.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

1.Utworzenie i wprowadzenie programu Estetyzacji Miasta Piaseczna oraz ochrony jego urbanistyczno-architektonicznego wizerunku miasta zabytkowego.
2.Rozszerzenie studium i analizy planów zagospodarowania przestrzennego o gwarancje ochrony standardów komunikacyjnych oraz tworzenia funkcjonalnej infrastruktury publicznej.
3.Modernizacja zieleni miejskiej, wprowadzenie systemowych zadrzewień.
4.Ochrona terenów biologicznie czynnych na obszarach objętych urbanizacją.

KULTURA

1.Utworzenie nowoczesnej oferty życia kulturalnego na obszarze Gminy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej, promocji talentów artystycznych i rozwoju kultury wysokiej.
2.Przystąpienie do projektu budowy Piaseczyńskiego Centrum Kultury i Sztuki z najbardziej nowoczesną i największą w Gminie salą muzyczno-teatralno-kinową.
3.Promocja szkolnictwa artystycznego, wychowania muzycznego, sztuk plastycznych, rzemiosła (w tym artystycznego oraz ginących profili zawodowych).
4.Współpraca środowisk artystycznych i naukowych Gminy ze środowiskiem szkół.
5.Utworzenie Programu dorocznych markowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych na obszarze Gminy i Miasta Piaseczno.
6.Przygotowanie planu remontu budynku Muzeum Regionalnego (wspólnie z Parafią i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

SPORT I REKREACJA

1.Budowa i rozbudowa obiektów sportowych w Gminie.
2.Coroczna organizacja dużego lodowiska miejskiego.
3.Budowa na południu Gminy basenu przyszkolnego.
4.Powołanie specjalnej komisji prawnej do zakończenie procedur własnościowych i rewitalizacyjnych Parku Miejskiego w Piasecznie.
5.Kontynuacja rewitalizacji Górek Szymona.
6.Opracowanie programu rekreacji na terenach:
a. Nadleśnictwa Chojnów (wspólne przedsięwzięcia z Lasami Państwowymi)
b. tzw. „Glinianek”
c. Stawów
7.Utworzenie Piaseczyńskich Pól Rekreacyjnych (ścieżki do joggingu itp.) na terenach za rzeką Jeziorką na wysokości KS Piaseczno (Żabieniec).
8.Utworzenie Miejskich Parków Leśnych (np. Zalesie Dolne przy Przedszkolu na Księcia Józefa, przy SUW Zalesie Dolne, przy SP2, itp.)
9.Budowa ciągu dróg rowerowych od obiektów użyteczności publicznej do centrum miasta i dworca PKP.
10.Przystąpienie do systemu Veturilo.

POLITYKA SPOŁECZNA I MIESZKANIOWA

1.Zrównoważenie rozwoju budownictwa mieszkalnego z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i socjalnej gminy;
2.Opracowanie nowej polityki osiedleńczej Gminy, stabilizującej rozrost mieszkaniówki na poziomie realnych funkcjonalnych i inwestycyjnych możliwości Gminy.

SPOŁECZEŃSTWO, SŁUŻBA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

1.Wsparcie dla firm oferujących profesjonalne usługi medyczne z zakresu pediatrii, geriatrii, profilaktyki nowotworowej, rehabilitacji.
2.Wsparcie dla podmiotów gospodarczych zajmujących się profesjonalną opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi (w tym hospicja).
3.Utworzenie Centrum NGO i Wolontariatu.
4.Wzmocnienie udziału doradczego Rady Oświatowej, Rady Sportu oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. NGO.
5.Utworzenie Centrum Informacji Strategicznej Gminy (CISG), umożliwiającego zbiór i korzystanie z eksperckiej informacji operacyjnej, strategicznie ważnej dla gminy i jej mieszkańców.
6.Wprowadzenie trybu stałych konsultacji społecznych i dyżurów konsultacyjnych na linii: Mieszkaniec – Burmistrz – Rada Miejska.
7.Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego.
8.Kontynuacja pracy Młodzieżowej Rady Gminy, jako aktywnej reprezentacji przyszłych kadr samorządowych.

POLITYKA SENIORALNA

Aktywizacja mieszkańców 60+ oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

1.Powołanie Rady Seniorów jako organu doradczego samorządu Gminy.
2.Utworzenie Piaseczyńskiego Centrum Seniorów oraz klubów seniora w ramach świetlic wiejskich.
3.Utworzenie oferty edukacyjno-kulturalnej oraz rekreacyjnej dla seniorów.
4.Dostosowanie wszystkich obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb Seniorów i osób niepełnosprawnych.

PRZESIĘBIORCZE PIASECZNO

-Stworzenie potencjału do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Piaseczno.
-Wykreowanie marki Piaseczno jako dogodnej lokalizacji dla inwestycji.

Działania:

1.Współpraca przedsiębiorców z Gminą (powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców jako ciała doradczego dla Burmistrza).
2.Utworzenie jednostki odpowiedzialnej za promocję i współpracę z inwestorami.
3.Utworzenie Piaseczyńskiej Strefy Inwestycyjnej (PSI) we współpracy z podmiotami trzecimi.
4.W ramach PSI utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.
5.Aktywna polityka promocyjna i proinwestycyjna w celu przyciągnięcia inwestorów z perspektywicznych branż (BPO, IT, TNT, biotechnologia, itp.).
6.Współpraca z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, firmami doradczymi – w tym z zakresu prawa (np. Jones La Salle, PwC, Deloitte, itp.).
7.Organizacja edukacji szkolnej, szkoleń i doradztwa dla młodych przedsiębiorców.

CEL:

Pozyskanie finansowania planowanych inwestycji prorozwojowych oraz programów społecznych poprzez:

-Aktywne pozyskiwanie środków unijnych
-Aktywne pozyskiwanie środków krajowych
-Optymalizacja wydatków budżetowych

Informacje na temat innych kandydatów :

Kandydaci na radnych z Józefosławia i Julianowa

Józefosław 2014/2018 – kandydat na burmistrza Mariusz Słowik

„…zainteresowane strony wypierają się tego jak żaba błota ” – Wyborcza koalicja ?

„Nasza Gmina – Nasz Powiat” … syn Starosty Jana Dąbka kandyduje do Rady Powiatu !

Podoba ci się:

Komentarzy (38)

 1. Oglądaliście serial RANCZO, jak Czerepach uczył przyszłego senatora odpowiadać na pytania? Każda odpowiedź pasowała do każdego pytania. I powyżej co czytamy???
  „To wymaga analiz…”, „Aktywizacja 60+”, „wsparcie dla firm”, „udostępnienie komunikacji we współpracy…”, itp. I na koniec „gwóźdź programu”: zdanie: „To dwie wsie, które zachłysnęły się urbanizacją” – jak rozumieny tak „same z siebie się zachłysnęły”.
  To ja już Panu podzięuję….

  • NIE

 2. Wiochmen do tej pory byłeś stonowany, a teraz upodabniasz się do Ziutka.
  Przestań ,każdy może kandydować.
  Zaleskiego atakujecie za zepsucie planistyczne Józefosławia i jednocześnie atakujecie Dąbka który właśnie przed tym bronił Józefosław.To jest bezsensu.
  Przyjmuję ze są to wasi przeciwnicy polityczni i próbujecie ich przed wyborami zdyskredytować. Według mnie to nie fer

  • Portalmeni widocznie boją się pod Zalewskim uwidocznić sensacyjne linki także tego :

   Z pewnym zaciekawieniem przystąpiłam do czytania wywiadu z byłym burmistrzem Piaseczna, Józefem Zalewskim*, który to wywiad niedawno ukazał się w jednej z lokalnych gazet. Zastanawiałam się, co też pan burmistrz ma do powiedzenia mieszkańcom, co ma im do zaoferowania i jakiej strategii tudzież perswazji użyje, aby zdobyć głosy w nadchodzących wyborach. No właśnie, tylko, których? Samorządowych, czy tych do europarlamentu?

   *Zdaniem IPN w latach 1979–1987 Józef Zalewski był tajnym i świadomym współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL o pseudonimie „Józek” oraz przekazał SB 95 informacji operacyjno-ustnych i 22-krotnie pobrał za nie wynagrodzenie. W 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, po dwuletnim postępowaniu, orzekł, że Zalewski nie jest kłamcą lustracyjnym – IPN Akta TW „Józka” (pol.). 2009-07-17. [dostęp 2009-07-17].

   W wyborach samorządowych w listopadzie 2010 burmistrz Józef Zalewski został wybrany radnym powiatu piaseczyńskiego. W dniu zaprzysiężenia nowego burmistrza 14 grudnia 2010 Józef Zalewski zakończył piastowanie urzędu. 1 grudnia 2012 został dyrektorem biura Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 12 grudnia 2012 został doradcą wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. – red. J24

   Zabawa W Kotka I Myszkę Z Wyborcami

   Pomimo, że już we wstępie, pan Józef potwierdza, iż będzie się ubiegał o stanowisko burmistrza Piaseczna, nasuwają się kolejne pytania. W którym roku Panie Józefie? Wszak właśnie rozpoczął Pan kampanię wyborczą do Europarlamentu. Pana kandydatura została ogłoszona jeszcze w styczniu b.r. na Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego na Mazowszu. Na Pana profilu fb oraz na lokalnych portalach społecznościowych pojawiły się już nawet banery wyborcze. Czyżby, zatem serwował Pan mieszkańcom Piaseczna jakąś podwójną rzeczywistość, żeby nie powiedzieć, – schizofrenię wyborczą?

   W jakim celu składa Pan deklaracje wobec piaseczyńskich mieszkańców odnośnie listopadowych wyborów, jeśli Pana plany są inne, – na co ewidentnie wskazują podejmowane przez Pana działania? Jeśli zaś majowe wybory są zwykłą fikcją, to, czemu te potyczki mają służyć?

   Polityk, Nie-Polityk, Czyli Pokrętny Przekaz

   Kim zatem Pan jest, Panie Józefie? Kandydatem do Europarlamentu, czy też kandydatem na burmistrza Piaseczna? Wygląda na to, że Politykiem na potrzeby wyborów majowych i Nie-Politykiem w wyborach jesiennych. Póki, co, nie bardzo też wiemy, czym chciałby się Pan zajmować w Brukseli, bo tego jeszcze nam Pan nie powiedział.

   Przyznam, że trochę trudno zrozumieć ten ewidentnie niespójny przekaz. A może jest Pan również kandydatem na jakieś inne intratne stanowisko z ramienia PSL, o czym wkrótce się dowiemy? Nie jest przecież tajemnicą, że ludowcy, – jak żadna inna partia, – dbają o swoje kadry.

   Przyzna Pan, Józefie, że przekaz serwowany wyborcom jest dość niejasny. Oto z jednej strony jest Pan kandydatem do Brukseli z ramienia swojej macierzystej partii politycznej, w której Pan robi karierę, z drugiej zaś ogłasza Pan, swoją kandydaturę i chęć ubiegania się o fotel burmistrza z … listy lokalnego stowarzyszenia samorządowego. No cóż, jak wskazują sondaże, wyborcy, raczej z niechęcią patrzą na polityków i partie polityczne w samorządzie, a Pan to doskonale wie. Rozumie Pan również, że w listopadowych wyborach lepiej nie być na liście partyjnej. Taktyka doskonale Panu znana i z powadzeniem stosowana przez Pana w przeszłości. Oto, mamy wysokiego rangą funkcjonariusza PSL, dyrektora biura Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, czyli w dwóch słowach, – Polityka partyjnego wchodzącego do samorządu, jako Nie-Polityk, z hasłem „Samorząd bez polityki”. Interesujące?

   Cel Uświęca Środki

   Nie jest rzeczą przypadku, że wywiad z byłym burmistrzem Piaseczna, Józefem Zalewskim ukazał się w dwutygodniku, którego redaktorem naczelnym jest prezes stowarzyszenia samorządowego, którego to członkiem jest właśnie były burmistrz. Nie od dziś wiadomo, że przekaz prasowy, mający na celu kreowanie wizerunku to potężny oręż wszelkich grup partyjnych pozwalający zwrócić uwagę wyborców na swoich działaczy. Również sam wywiad, przeprowadzony dość sprytnie. Z jednej strony niby zdezorientowany i oburzony dziennikarz, z drugiej zaś, pozujący na kompetentnego, kandydat Józef. Wszak, jak pisał ojciec nauk politycznych Niccolò Machiavelli, – cel uświęca środki. Jednakże ten sam Machiavelli wskazywał, że reputacji politycznej nie buduje się na środkach, lecz na efektach. Przyjrzyjmy się, zatem efektom Pana 16-letnich rządów w Piasecznie (2 kadencje, jako burmistrz, 2001-2010 oraz 2, jako wiceburmistrz, 1994-2001r.).

   Deklaruje Pan, iż jest kandydatem na burmistrza gwarantującym dobre zarządzanie. Ma Pan już ponoć program profesjonalizacji miasta i gminy oraz lekarstwo na kalectwo głuchoty i ślepoty, które, – jak sam Pan przyznaje, – dotknęło Pana podczas wcześniejszego sprawowania władzy w Piasecznie. Otworzył Pan głowę na nowoczesność i jest Pan gotowy podejmować odważne decyzje cywilizacyjne oraz realizować projekty, których mieszkańcy potrzebują do normalnego funkcjonowania. Po trzech latach patrzenia „z boku”, zauważył Pan w końcu, że do Piaseczna, co roku sprowadzają się tysiące młodych ludzi, którzy oczekują efektów tu i teraz a nie w następnej kadencji, czy dziesięcioleciu, dla których „perspektywa budowy drogi czy szkoły za trzy, cztery lata jest śmieszna, a nawet żałosna”. Ma Pan nawet gotowe rozwiązania w postaci doradców, zespołów ekspertów, sztabów analitycznych i … sejsmografów. WOW!

   Przyznam, że jestem pod wrażeniem i … znów się pogubiłam. Chyba, że czegoś nie zrozumiałam. Czyżby te 16 lat traktował Pan jak eksperyment na żywym organizmie?

   „Z Lotu Orła Przyszłość Widać Lepiej Niż Z Perspektywy Żaby” (cytat wypowiedzi z wywiadu JZ)
   Panie Józefie, od ponad trzech jest Pan radnym w powiecie? Wydawać by się mogło, że jako były długoletni burmistrz Piaseczna, aspirujący do ponownego zajęcia tego fotela, powinny Panu leżeć na sercu sprawy związane z naszym miastem i gminą. Wydaje się oczywiste, że to właśnie Pan, powinien być pierwszą osobą w starostwie reprezentującym nasze interesy. Liderem. Ba! To nie, kto inny, ale właśnie Pan, powinien być ambasadorem naszych spraw. Być może nawet głównym negocjatorem w spornych kwestiach, jak chociażby sprawy parku miejskiego czy kolejki wąskotorowej.

   Niestety, z przykrością mogę stwierdzić, że w kontekście Pana pracy radnego odnotowałam tylko jedno takie wydarzenie, kiedy Pan zaistniał. Oto, jak donosiły lokalne media, radny Józef Zalewski przed głosowaniem wyszedł z sali, i wrócił po przyjęciu rezolucji ws. gender. Pana bliski poplecznik tłumaczył później, że nie chciał Pan uczestniczyć w tej dyskusji. Ciekawe, czemu? Czyżby obawiał się Pan publicznego określenia swojego stanowiska? A może po prosu nie chciał Pan podpaść żadnemu elektoratowi? Proszę wybaczyć moja naiwność, ale od etnografa i czynnego polityka oczekiwałabym jednak bardziej wyrazistego wizerunku i więcej odwagi w głoszeniu swoich poglądów.

   Intrygująca jest również jeszcze jedna kwestia. Jak wiemy, pod koniec Pana kadencji burmistrza, w urzędzie gminy wystąpiły kłopoty z finansami. Zdarzyło się, że brakowało na urzędnicze pensje. Dość analogiczną sytuację mamy obecnie w starostwie. Pan, jako radny, jest osobą współdecydującą o finansach powiatu. Właściwie, to nie powinnam pytać o te kwestie, ponieważ Pan starosta dość często przypomina nam wszystkim, że winny jest Janosik. Być może jednak, jako osoba współdecydująca o finansach powiatu oraz koalicjant, zechciałby Pan publicznie zabrać głos w tej sprawie.

   Sorry, Taki Mamy Klimat

   Po przeczytaniu wywiadu zaczęłam się zastanawiać, co, – oprócz gołosłownych frazesów, -zrobi Pan, aby przekonać wyborców do tego, jak bardzo zmienił się Pan przez te 1,5 roku u boku wicepremiera, i że teraz będzie Pan innym burmistrzem. Solidnym, jak Pan sam powiedział. Co Pan powie stając przed mieszkańcami np. Józefosławia, osiedla Słowicza, mieszkańcami zalewanych terenów, ofiarami powodzi z 2010r., mieszkańcami borykającymi się z codziennością braku ulic i chodników, sportowcami, rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz żłobkowym, seniorami?

   Przepraszam za błędy i grzechy zaniechania w podjęciu odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie. Przepraszam, że miałem bałagan w urzędzie, że niektórzy moi urzędnicy robili, co chcieli i nie miałem nad nimi kontroli. Przepraszam, że nie dopilnowałem wydziału geodezji w związku, z czym znakomita część gruntów ma nieuregulowana własność i dlatego teraz, budowa niemal każdej drogi i chodnika trwa kilka lat. Przepraszam, za te wszystkie przestarzałe, nieaktualizowane lub niewykonane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które nie przystają do rzeczywistości, a wielokrotnie utrudniają życie mieszkańcom.

   Przepraszam, że nie zrobiłem koncepcji urbanistycznej miasta i gminy i dopuściłem do niekontrolowanej i chaotycznej zabudowy. Przepraszam, że wydając pozwolenia komunikacyjne, a wcześniej pozwolenia na budowę nie przewidziałem, iż nowe osiedla to nowi mieszkańcy i potrzeba budowy infrastruktury drogowej, szkół, przedszkoli. Przepraszam, że nie inwestowałem w żłobek, który teraz obecna władza była zmuszona zamknąć. Wprawdzie warunki lokalowe rzeczywiście nie były najlepsze, a stan budynku zagrażał dzieciom, ale przecież za mojej kadencji żłobek funkcjonował i nawet prawnika zatrudniał, który w razie wypadku reprezentowałby nasze interesy.

   Przepraszam, za te wszystkie koszmarki architektoniczne i urbanistyczne, z Józefosławiem włącznie, które powstały za moich rządów. To urzędnicy nie powiedzieli mi wszystkiego, a deweloperzy zamykanych osiedli i likwidowania dróg zapisanych wcześniej w mpzp. Przepraszam również za te wszystkie fuszerki budowlane, np. gimnazjum nr 2, budynek sądu, szkoły w Józefosławiu, czy budynki komunalne przy ul. Urbanistów. Ale to naprawdę wina firmy budowlanej(tej samej dla wszystkich wymienionych inwestycji) i urzędników gminnych, którzy nie dopilnowali wykonawcy. Przepraszam, że nie inwestowałem w renowacj zabytków i przepraszam za te wszystkie rozwalające się domy ruiny w centrum miasta. Teraz, jak „patrzę z boku” na te ruiny, to rzeczywiście też mnie to drażni. Jednak jak byłem burmistrzem, to urzędnicy nie powiedzieli mi, że trzeba to zrobić oraz, że trzeba uregulować stany własności tych budynków. Nie miałem doradców. Teraz na pewno już bym sobie ich zatrudnił. Kolegów partyjnych mam sporo.

   Przepraszam, że tyle terenów, oddałem za darmo skarbowi państwa. Ale chciałem dobrze. Proszę zobaczyć, jak budynek sądu w centrum Piaseczna ożywił to miasto. Jak jest teraz ładnie i betonowo. Wybudowałem go za pieniądze gminy, podobnie jak budynek policji i dlatego właśnie nie miałem na drogi, szkoły i przedszkola. Musicie mnie Państwo zrozumieć. Na moje usprawiedliwienie wyjaśnię, że pieniądze dostawałem od deweloperów w ramach partycypacji. Wprawdzie oni chcieli, abym budował drogi i kanalizację odwodnieniową, ale przecież sąd, to sąd. No, niestety, oni teraz korzystają z tego sądu i żądają od gminy zwrotu tych partycypacji. Doprawdy, nieładnie się zachowują. A ta działka przy ul. Energetycznej, której część podarowałem, – przepraszam, przekazałem, – Urzędowi Skarbowemu to sprawa mojego ówczesnego zastępcy. To on zostawił gminie tę drugą część działki bez dojazdu i, jak się okazuje niesprzedawalnej, ale mnie proszę za to nie winić.

   Przepraszam za waśnie z panem starostą, które sprawiły, że nie mogliśmy współpracować. Zapewniam jednak, że odkąd zostałem radnym powiatowym i doradca doskonale się dogadujemy. Przepraszam też za te wszystkie kłótnie i przepychanki w radzie, które wielokrotnie prowadziły do patu i niemocy działania. Ale to wina rady i opozycji. Ja przecież chciałem, ale nie wyszło. To oni nie chcieli rozmawiać i współpracować.

   Przepraszam za te wszystkie lokalne podtopienia, których Państwo doświadczacie w wyniku braku kanalizacji odwodnieniowej. Ale to wina urzędników, że nie powiedzieli mi o konieczności kopania rowów. To oni nie ostrzegli mnie, że zmniejszenie czynnika biologicznie czynnego wpłynie na podniesienie wód gruntowych.

   I wreszcie przepraszam za powódź w 2010r. To nie moja wina, że przepusty na Perełce i Jeziorce nie zostały udrożnione i czyszczone. Proszę mi wierzyć, to urzędnicy nawalili, nie ja. Naprawdę chciałem zmodernizować kanał na Perełce. Siedem lat to planowałem i nawet przygotowałem projekt przebudowy. To nie moja wina, że spadł deszcz. Sorry, taki mamy klimat.

   Obiecuję

   Obiecuję, że teraz będzie inaczej. Już wiem, że potrzebne są zespoły eksperckie. Zatrudnię tych ekspertów, a nawet ekspertów dla ekspertów, jak będzie taka potrzeba. Zatrudnię też doradców. Wymyślą i podpowiedzą jak naprawić to, co zepsułem wraz ze swoją ekipą. Mam teraz zupełnie nowy ogląd zagadnień i problemów miasta i gminy. Obiecuje, że poszerzę i wybuduję wszystkie potrzebne ulice wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi nie tylko w Józefosławiu, ale w każdej innej miejscowości przynależnej do naszej gminy. Wybuduję też szkoły, przedszkola i trzy żłobki.

   Obiecuję, że poprawię ten wizerunkowy śmietnik panujący na terenie naszej gminy. Wcześniej nie zwracałem uwagi na te wszystkie chaotycznie wieszane reklamy. Na moje usprawiedliwienie mam to, że, z mojego gabinetu burmistrza niczego niepokojącego nie widziałem. Teraz jednak zauważyłem, albo może przeczytałem gdzieś w Internecie. Poza tym, musicie Państwo zrozumieć, że ten „śmietnik” w przestrzeni publicznej, to wina tej toksycznej własności prywatnej. Obiecuję, że teraz już na pewno pozmieniam zapisy w mpzp, albo wydam jakieś zarządzenia zabraniające wieszania reklam na słupach.

   Obiecuje, że nie będę już więcej doradzał inwestorom wbrew interesom gminy i jej mieszkańców. Wiem, że na Geodetów będzie wkrótce duży kłopot komunikacyjny, ale ja, na szczęście tamtędy nie jeżdżę, więc nie będę się spóźniał do magistratu, a Państwo to już się przecież przyzwyczailiście do stania w korkach w tamtej okolicy. Zatem trochę więcej samochodów nie zrobi wam różnicy.

   I obiecuje, że teraz już będę się konsultował z mieszkańcami i współpracował z radą. Mieszkańcy to rozumieją i ja też już zrozumiałem, że „w Polsce skończył się czas kłótliwych, cwanych szeryfów.” Wcześniej uważałem, że konsultacje społeczne i współpraca z radą to niepotrzebna strata czasu, bo przecież, jako burmistrz wiedziałem lepiej, co dobre dla mieszkańców i gminy. Poczytałem jednak Konstytucję i znalazłem tam słowo SUWEREN odnoszące się do wyborcy. Teraz już wiem, że samorząd nigdy nie był i nigdy nie będzie kategorią pojedynczego człowieka. Dlatego też, pierwsze, co zrobię jak zostanę burmistrzem, to zaproszę wszystkich mieszkańców, aby przyszli do mojego miejsca pracy i zobaczyli jak funkcjonuje urząd, – zajrzeli do toalet, rozejrzeli się po ścianach, parapetach podłogach, zobaczyli jak wyglądają rynny, schody…

   Obiecuję, że jestem fajnym i miłym facetem. Nawet bajki czytałem dzieciom w przedszkolu. Specjalnie na tę okazję założyłem mundur strażaka. Dzieci to lubią, a i na zdjęciu dobrze wygląda. Przyznam, że to taki, niemal strój galowy naszej partii.

   SŁONIE MAJĄ DOBRĄ PAMIĘĆ, WYBORCY NIE ZPOMINAJĄ

   Mam nadzieję, że właściwie odczytałam sens oraz intencje Pana wypowiedzi w rzeczonym wywiadzie. Dlatego powiem krótko, – Dziękujemy Panie Józefie, ale Pan już miał swój czas w Piasecznie.

   Katarzyna Nowocin-Kowalczyk

   źródło: Piaseczno4u Jozefoslaw24 i inni …

   • Ten długi tekst jest znany od dawna, nie powtarzaj się .
    Czy autorka płaci za reklamę tego tekstu?

  • Alu ! teraz Dąbek i Zalewski mają wspólne listy wyborcze, więc wszystko się zgadza >>

   http://jozefoslaw24.pl/2014/10/zainteresowane-strony-wypieraja-sie-tego-jak-zaba-blota-wyborcza-koalicja/

  • ala Ty sobie gęby Ziutkiem nie wycieraj. Nie wprowadzaj też w błąd jakoby Dąbek bronił J przed gęsta zabudową. zobacz jak sobie zabudował działkę przy Osiedlowej 49a (dom, hotel robotniczy, restauracja wybetonowany parking, zero odstępów od sąsiada – ostro w granicy. Ogrodzenie do samego asfaltu, brak powierzchni biologicznie czynnej) i pamiętaj że będąc wiceburmistrzem pracował dla dewelopera skupując działki pod osiedle. Jeżeli masz jakiś dowód na swoją teorię jakoby Dąbek bronił Józefosław przed taką gęstą zabudową to go podaj, czekam.

   • Poczytaj i weź zobacz pisma sołtysa i rady sołeckiej ,podobno mieszkasz tam długo.
    Sam z siebie robisz scierę czy jakoś i potrzebny ci psycholog. Nienawiść to choroba.

    • Jezeli chroba to raczej psychiatra a nie psycholog. Rozumiem ze nie odniesiesz sie merytorycznie do tego co napisalem. Wystarczy obejrzec posesje na Osiedlowej 49a i wszystko bedzie jasne. Jeden obraz jest wart wiecej niz tysiac slow. Ale ty uciekasz od konkretow. Uciekasz w inwektywy. Mowmy konkretnie i o konkretach ktore mozemy zobaczyc wlasnym okim. Widzialas posesje starosty w Jozefoslawiu Osiedlowa 49a. Uwazasz ze zabudowana jest z umiarem i zgodnie z obowiazujacymi przepisami czy tez zabudowana do granic mozliwosci z uciazliwoscia dla sasiadow. Odpowiedz. Mniej demagogii wiecej konkretow. Posesja soltysa to Jozefoslaw w pigulce wedlug koncepcji starosty. Taka jest jego wizja. Takie jest jego swiadectwo. Koniec kropka. Niech kazdy sam oceni.

     • Ziutek pokaż swoją posesję,
      Bo nie wiem czy to ten kurnik czy ten obok pałac?, Najlepiej o panie i władco uczyń nam twoim poddanym łaskę i przedstaw swoją wizję Józefosławia.
      Błagamy o Panie pomóż nam gnębionym przez sołtysa.

      • jola nie wiem jakim językiem mam do Ciebie mówić by coś się w Twojej głowie rozjaśniło. Pan Dąbek jest od lat starostą. On wydaje pozwolenia na budowę. Jemu podlega powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego który odbiera budowy oraz trzyma piecze nad tym by na działkach była taka zabudowa jaka jest dopuszczalna itp. Piszesz że starosta walczy z gęsta zabudową Józefosławia. W związku z tym co napisałem posesja Osiedlowa 49a jest odzwierciedleniem tego jak starosta wyobraża sobie zabudowę Józefosławia. Głosujcie na niego ta jego wzorcowa posesja zostanie powielona w całej wsi.

       Natomiast ja jestem osobą prywatna a nie publiczną nie biorę publicznych pieniędzy i nie muszę się przed nikim spowiadać ani pokazywać swoich nieruchomości. Poza tym to nie ja mam wpływ na wydawanie pozwoleń na budowę tylko starosta i on sam sobie pozwolenia na zabudowę swojej działki wydał. Czujesz subtelną różnicę ?

 3. Panie Józefie mam jedno pytanie, kluczowe dla Józefosławia :

  Wspomniał Pan wcześniej że ul. Cyraneczki od Ogrodowej do Puławskiej musi iść innym ‘śladem’ niż ten stary, który występuje we wszystkich planach zagospodarowania od wielu lat. O jaki nowy ‘ślad’ chodzi ? Dlaczego na realizację zgodną ze starym ‘śladem’ według Pana nie ma miejsca skoro teren na Cyraneczki został zabezpieczony już wiele lat temu w planach zagospodarowania. Proszę stanąć przed Urzędem Gminy w Piasecznie, którego szefem chce Pan znowu zostać. Tam jest wystawiona wielka mapa całej gminy i ul. Cyraneczki jest już na nim poprowadzona aż do samej Osiedlowej (trochę to wprowadza w błąd bo tego odcinka w rzeczywistości nie ma). Czyżby chciał Pan wytrzeć gumką ten odcinek z mapy gminy. Czy nie uważa Pan że kwestionowanie starego ‘śladu’ który został wiele lat temu przewidziany w planach zagospodarowania i enigmatyczne stwierdzenie że ulice puścimy jakoś inaczej stwarza ryzyko że nie powstanie ona w ogóle ? Co się stało że nagle zaplanowany wiele lat temu przebieg tej ulicy zamierza Pan zmienić ? Czy ma to związek z plotkami jakoby odcinek pomiędzy Ogrodową a Osiedlową zniweczył by plany zbudowania osiedla mieszkaniowego na wykupionych już pod ten cel działkach ?

  • Ziutek do budowy drogi wykorzystuję się specustawę.
   Przebieg nowych dróg w planach miejscowych nie jest już tak bardzo istotny.

   • Marcin pokonales sam siebie. Wlasnie udowodniles ze drogi wyznaczone w planach zagospodarowania nie sa istotne. Bo przeciez kiedys tam pozniej specustawa sie wywlaszczy frajerow z ich dzialek. To jest wlasnie to o co mamy pretensje do samorzadowcow. Z planowanych ciagow drogowych nic nie zostalo. Zostaly zabudowane. A teraz Jozefoslaw dusi sie bo samochody nie maja jak stad wyjechac. To jest wlasnie psucie miejscowosci. Teraz proponujesz to samo. To co ze przez lata byl przewidziany pas drogowy (wlasciciele nieruchomosci nie mogli ich zabudowa bo gmina mowila ze bedzie droga) teraz zwolnijmy ten teren zabudujmy osiedlami a droge puscimy kiedys tam, pozniej innym sladem. Co ty piszesz. Jak wykreslimy Cyraneczki z planow to za 20 lat nie powstanie ta ulica. Chyba ze chodzi o zloty interes. Wpisac do planow droge. Po paru latach kupic za bezcen od wlascicieli dzialki na ktorych nic nie mozna zbudiwac bo teren przewidziany pod droge. Za pare lat wykreslis stary ‘slad’ drogi z planow a na tanio zakupionej ziemi zbudowac osiedla i sprzedac po rynkowej cenie. A to ze mieszkancy beda stali w korkach to ich problem niech protestuja pod gmina. Tego chcesz ?

    • Tylko stosowanie specustawy zapewni niezbędny grunt do budowy drogi i szybkie odszkodowanie dla właściciela.

     Inczej, gdy właściciel się uprze jest bardzo trudno go wywłaszczyć – mowa o sytuacji gdy drogę chcemy budować zgodnie z mpzp i na podstawie pozwolenia na budowę.

     Przeważnie drogi wyznaczone w mpzp pokrywają się z tymi w zezw. na realiz. inwest. drog. tzw. zrid

 4. Piękny plan Panie Józefie. Umrę ze szczęścia jak zrealizuje Pan chociaż 70% z tych obietnic. Na szczęście nie chce jeszcze umierać.

 5. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !!!!!!!!!!!

  AVE MARIA SANTA CLARA FANTASTICO JOSEPHINIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. 12 grudnia 2012 został doradcą wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Boże jedyny Józefosław zachowaj, strzeż nas przes PSELEM!!!!!!!

 7. Chciałabym wierzyć w te wszystkie wyborcze obietnice.Niestety nauczona życiem w Józefosławiu w nic już nie wierzę.

 8. Ten Pan już miał swoja okazję i pokazał, że nie umie jej wykorzystać. A już koalicja z naszym sołtysem – starostą… Warty pac pałaca…

 9. Napisz coś konkretnego na sołtysa. Pampa

  • 8 mieszkań, 8 domów i 350 000m2 działek? Może „dziesięcina” od deweloperów ? Albo niech powie w jaki sposób z pensji (nie wiem jakiej? Pewnie poniżej 10k) można tak odłożyć.

 10. Lis też miał już swoje 5 minut, o 5 minut za dużo, ten człowiek zniszczył tak pięknie rozwijające się miasto. Wstyd i hańba. Zalewski na burmistrza!!!!!

  • Ale duuuuużo przetargów Lis ogłosił przed Wyborami …tylko niektóre bez pokrcia w budżecie…

  • porownaj co zrobil Lis (przez 4 lata) a co Zalewski (przez 8 lat)

   jak da mnie 10 do zera dla Lisa

   • A co zrobił?
    Może osiedlową, wilanowską, julianowską , geodetów, energetyczną i działkową i park na terenie politechniki?

    Rzeczywiście narobili się…na papierze…

 11. yiutek to juy napisalŁ

  Żebyśmy zrozumieli skale problemu. To oświadczenie majątkowe starosty za 2013 rok :
  http://bip.piaseczno.pl/public/?id=138327
  7 domów, 8 mieszkań, 350 000 m2 działek (część kupiona od jakiegoś samorządu, od którego, po jakiej cenie nie wiadomo). To jest multimilioner on może robić w Piasecznie cuda. Przy nim minister Nowak który musiał spowiadać się z zegarka za 17 tys. to szczaw i leszcz. Jak w J poszerzana jest jedna droga to okazuje się że tam jest 7 działek starosty i problem. Chcecie kolejnych problemów przy następnych budowach ?
  Teraz słyszymy że zarejestrował kilka komitetów, przynajmniej 2 są pod tym samym adresem. Komitywa z Zalewskim (do tej pory odwiecznym wrogiem przez którego jak mówił starosta nic nie można było robić w J) Wprowadza do rady kilkanaście – kilkadziesiąt osób, pod niby różnymi sztandarami. Ludzie obudźcie się bo za chwilę obudzimy się w ręku z nocnikiem.

 12. Ale się boicie , zę nie dorwiecie się do koryta.
  Piszcie i gryźcie tak dalej a na pewno ludzie obudzą się i was pogonią.

  • xyz ‘Ale się boicie , zę nie dorwiecie się do koryta.’ piszesz z perspektywy świni – tyko koryto itp. Dla Ciebie każdy kto krytykuje starostę, który zgodnie z Twoja terminologią od lat przy korycie, pędzi by zostać radnym, czy starostą. Oj płasko widzisz demokrację i społeczeństwo obywatelskie.

   • Z tego, co widzę Józef Zalewski nie idzie na łatwiznę, kampanię rozpoczął od Józefosławia, czyli przyjechał na teren chyba najbardziej mu niechętny -już za to szcun.
    Mamy wybór Z. Lis dla którego z racji wieku będzie to raczej ostatnia kadencja – czyli oby do emeryturki (zresztą on to powiedział jednej dyrektorce szkoły, która mu mówiła o problemach swojej placówki, że on czka na emeryturę, tylko jego koledzy z PO podnieśli wiek emerytalny), albo J. Zalewski, którego pycha doprowadziła do porażki w poprzednich wyborach, a teraz jakby spokorniał – on zna smak porażki wyborczej, z ponieważ do jego emerytury jakby nieco dalej niż u Lisa, to chyba będzie sie bardziej starał.

    • Poza nimi jest jeszcze 5 kandydatów.

   • Ziutek poznaj tego człowieka ,to na pewno zmienisz zdanie.
    No chyba, ze jesteś Kasia lub Łukasz

 13. Zgadza się na naszym portalu J24 dzieje się najwięcej !To dziś główny front walk wyborczych!

 14. To w takim razie napiszcie o sądzicie o „Wspólne Razem” i jego liderze? Patrząc na przepychanki Lisa, Zalewskiego i Słowika i ich „brudną” grę przedwyborczą, która zmierza jak zwykle do obsadzenia stołków własnymi „członkami” to nasuwa mi się pytane, czy nie jest to czas na zmiany? Bo cóż nowego zobaczymy w wykonaniu tych „Panów”? Zalewski pewnie czeka na lepsze kąski i te wybory traktuje jako gierkę, bo coś innego nie wyszło. W razie czego i tak ma swoich „podlizuchów”.
  Osobiście jestem skłonny zaryzykować zmianę. Kiedyś trzeba będzie.

 15. Przeczytaj posty Katarzyny Nowocin-Kowalczyk na temat tego pana. Pani Katarzyna nie kandyduje, więc nie ma interesu politycznego szkodzenia Piotrowi Kandybie, a niestety nie zostawia na nim suchej nitki. Zaryzykowaliśmy zmianę na Lisa i co? Od 4 lat robi chodnik na Julianowskiej i nadal nawet łopaty nie wbito! Obiecanki i mydlenie oczu, a przede wszystkim nieudolność! Co się stało ze zwrotem VAT-u (jedyne 56 mln.), co za to zrobił? Dlaczego zakazał dyrektorom szkół wynajmu wieczorami sal w szkołach na spotkania wyborcze? Dlaczego nie chce stanąć do debaty z kontrkandydatami? Dlaczego przymierzał się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczając wyższe budownictwo? I wreszcie, co takiego zrobił przez te 4 lata dla Józefosławia, który na niego głosował, dając mu prawie 90% poparcia?

 16. Ale Pan Lis to bardzo sympatyczny gość tyle , ze nie rządzi samodzielnie …
  Decyzję podejmują z tylnego fotela : Czapski, Putkiewicz, Woźniakowa, Rosłoń, czy nawet Obłoza….

  Gdyby rządził samodzielnie , jak prawdziwy Burmistrz to ktoś wie…

 17. Mnie w tym „wywiadzie” uderzyła niesamowita bezczelność Pana Kandydata Zalewskiego.
  Mówi on że proces urbanizacji przekroczył juz cienka linię i wszystko zmierza do katastrofy funkcjonalnej – za sprawą właścicieli działek i developerów budujących w sposób ba rdzo intensywny , maksymalizując zagęszczenie. Panie Zalewski – a do jasnej ciasnej – kto odpowiada za ten stan rzeczy ? Przypomniec Panu kto ręka w rękę z developerem MultiHekk i kilkoma innymi do takiego stanu doprowadził ? Komu należy „dziękować ” za slumsiarnię Os. Słowicza, rozwalający się Titanik, :czarny” Mordor przy Puławskiej postawiony w wielce dyskusyjny sposób – patrz rozporządzenie dotyczące wysokości budynków na trasie samolotów (nie znam precyzyjnie tytułu tego dokumentu). Panie Zalewski – najpierw posadzil Pan wielka kupę a teraz narzeka że śmierdzi i krzyczy „trzeba posprzątać” …Ja osobiście nie wierzę Panu za grosz – mam wewnętrzne przekonanie że Pański powrót na stanowisko Burmistrza oznacza ni mniej ni więcej tylko powrót MH i spółki do działania. Starych przyjaciół się nie zapomina …

 18. Panu już dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*