Mariusz Słowik

Józefosław 2014/2018 – kandydat na burmistrza Mariusz Słowik

16 listopada mieszkańcy Józefosławia i Julianowa zdecydują kto będzie zarządzał sprawami ich okolicy.

Postanowiliśmy zadać po trzy identyczne pytania każdemu z kandydatów na urząd burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Wszystkie pytania dotyczą wyłącznie Józefosławia i Julianowa.

Uroczyście oświadczamy, że nie sympatyzujemy z żadnym kandydatem i żadną partią.

Kolejność publikowania odpowiedzi kandydatów nie jest przypadkowa i wynika z kolejności odpowiedzi. Pierwszy na nasze pytania odpowiedział :

Mariusz Słowik – lat 39, urodzony w Piasecznie. Od 16 lat jest radnym. Podczas pełnienia funkcji radnego zdobył ogromne doświadczenie jako Sekretarz Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Adwokat, ukończył Aplikację Prokuratorską i trzy kierunki: mgr prawa, mgr ekonomii, mgr administracji publicznej. Współwłaściciel Kancelarii Adwokackiej. Lider Klubu Rozwoju.

Dokonania w Radzie Miejskiej

Moim największym indywidualnym sukcesem była inicjatywa zwołania w ubiegłym roku sesji nadzwyczajnej na której Rada Miejska oprotestowała decyzję Premiera o odsunięciu budowy trasy S7 „Puławskiej-bis”. Udało mi się przekonać do poparcia uchwały wszystkich radnych. W ślad za nami poszły rady sąsiednich gmin i rada powiatu i efekt tych działań jest dziś widoczny. Trasa S7 wręcz przyśpieszyła, na portali „Tak dla S7” podawane są wręcz informację, że trasa może ruszyć w najbliższych latach.

W Radzie Miejskiej reprezentowałem Głosków i Gołków. O tym jakim byłem reprezentantem może świadczyć wygląd tego terenu. Są to jedyne miejscowości, które mają nową nawierzchnię i chodnik przy 95% dróg powiatowych, oraz 90% wyasfaltowanych dróg gminnych. Jako pierwsi mieliśmy też kanalizację, oraz rozbudowaną szkołę, wraz z halą sportową. Miejscowości te są uważane za perłę niemal w całym Mazowszu. Chciałbym aby cała gmina tak wyglądała, ale to już zadanie dla Burmistrza a nie dla pojedynczego radnego.

Ponadto przez 16 lat pełnienia funkcji radnego uczestniczyłem w tysiącach posiedzeń i głosowań w których zawsze popierałem rozwiązania poprawiające warunki życia mieszkańcom: budowę dróg, chodników, kanalizacji, szkół, hal sportowych, sądu, komendy czy uruchomienie nowych linii autobusowych. Nie oznacza to oczywiście, że inwestycje te są dzięki mnie, albowiem jest to zasługa całej Rady Miejskiej.
Jozefoslaw24: Zaniedbania, które przez lata nawarstwiały się na terenie Józefosławia, spowodowały liczne niedogodności w życiu codziennym mieszkańców.

Jedną z nich jest komunikacja publiczna. Pasażerowie skazani są na krótkie autobusy obsługujące trasę linii 739. W godzinach szczytu oraz w czasie ograniczonej intensywności kursów panuje w nich tłok i duchota. Mieszkańcy Józefosławia narzekają na warunki podróżowania niedostosowane do potrzeb prawie 10 tysięcznej wsi.

Brak linii nocnej, zbyt małe autobusy i jeden kurs na godzinę w godzinach wieczornych nie ułatwiają życia.

Jakie są szanse na poprawnie jakości podróżowania linią 739 ?

Czy po wygraniu przez Pana wyborów na obszarze Józefosławia i Julianowa pojawi się w końcu lokalna linia autobusowa dowożąca pasażerów do stacji kolejowej w Nowej Iwicznej ?

Mariusz Słowik: Poprawa jakości podróżowania linią 739, poprzez zwiększenie ilości kursów, które rozładują zatłoczenie, jak również utworzenie nowych linii (w tym dowożących pasażerów do Nowej Iwicznej) zależy tylko i wyłącznie od pieniędzy. Jeżeli gmina dofinansuje te linie to ZTM może zwiększyć częstotliwość każdej linii, jak również uruchomić nowe linie. O tym czy gmina zechce przeznaczyć na ten cel środki nie decyduje jednak Burmistrz lecz Rada Miejska w uchwale budżetowej. Burmistrz może natomiast znaleźć dodatkowe środki w budżecie (poprzez np. zmniejszenie kosztów utrzymania gminy, zachęcanie ludzi do składania deklaracji PIP w naszym urzędzie skarbowym) i doprowadzić do wynegocjowania korzystnej umowy z ZTM. Jako Burmistrz starałbym się wynegocjować korzystne porozumienie z ZTM, jak również starałbym się zmniejszać wydatki gminy, zachęcać ludzi do składania u nas PIT i wszelkie środki przeznaczać na infrastrukturę i komunikację. Jednak o tym, czy gmina przeznaczy środki na nową drogę, chodnik czy linie autobusowe zdecyduje Rada Miejska a nie Burmistrz. Każdy kandydat, który z góry obiecuje, że to zrobi po prostu nie zna prawa samorządowego.

W godzinach porannego szczytu na „wylotówkach” tworzą się kilkukilometrowe korki.

Czy posiada Pan receptę na poprawę sytuacji na drogach wyjazdowych z Józefosławia zwłaszcza wyjazdy ulicami Geodetów, Jagielską i Działkową ? Czy przewiduje Pan nawiązanie współpracy z Warszawą w sprawie udrożnienia ruchu na Puławskiej ?

Jak widzi Pan pomysł współpracy z gminą Konstancin w celu poprawienia jakości ulicy
Działkowej na odcinku do ulicy Prawdziwka ?

Mariusz Słowik: Moim strategicznym celem jest dążenie do budowy trasy S7 „Puławskiej-bis”, która na zawsze odkorkuje ulicę Puławską. Jest to trasa krajowa jednak samorządy mają w tej sprawie wiele do powiedzenia. W ubiegłym roku kiedy Premier Donald Tusk ogłosił, że odkłada na lata budowę tej trasy byłem inicjatorem zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, która oprotestowała tą decyzję. W ślad za nami poszły inne rady gmin i rada powiatu i efekt jest dziś widoczny. Prace na trasą są kontynuowane. Na profilu „Tak dla S-7” jest nawet informacja, że budowa może rozpocząć się już w najbliższych latach. Do czasu rozpoczęcia budowy trzeba dogadać się z Warszawą, aby cykl zmiany świateł był na tyle harmonijny, aby mieszkańcy bocznych ulic w tym z Józefosławia mogli się łatwiej włączać. Znam ten problem, bo jadąc do Warszawy jadę dookoła i do Puławskiej włączam się z ulicy Korczunowskiej. Myślę, że dogadać się z Warszawą najłatwiej będzie właśnie burmistrzowi bezpartyjnemu, bo taki burmistrz będzie mógł rozmawiać z każdym Prezydentem Warszawy, bez względu na to z jakiej będzie opcji. Tak samo bezpartyjny burmistrz będzie mógł łatwiej porozumieć się z nowymi władzami Konstancina w sprawie poprawienia ulicy Działkowej.

Jaki jest Pana ogólny plan rozwoju Józefosławia i Julianowa w 2014-2018 ?

Mariusz Słowik: Najważniejszym celem jest odkorkowanie Józefosławia i cykliczne budowanie nowych dróg, chodników i kontynuowanie rozbudowy szkoły.

Program wyborczy Piaseczyńskiego Klub Rozwoju :

Piaseczyński Klub Rozwoju istnieje od 1994 roku. Początkowo działał jako spontaniczna inicjatywa a od 2001 roku jako zarejestrowane stowarzyszenie. Grupuje ludzi sukcesu, posiadających mocną pozycję zawodową i społeczną, wielu samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów, ludzi nauki, oświaty, kultury i sportu zainteresowanych rozwojem powiatu piaseczyńskiego i poprawą warunków życia mieszkańców. W wyborach członkowie i sympatycy stowarzyszenia występują pod skróconą nazwą Klub Rozwoju.

Klub Rozwoju jest jedną z pięciu organizacji (wraz z PO, PiS, Komitetem Nasza Gmina Nasz Powiat i Stowarzyszeniem Centrum) która od kilku kadencji przekracza próg wyborczy i posiada reprezentację w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego. W ostatnich wyborach do Rady Powiatu uzyskaliśmy 10,3% głosów. Klub Rozwoju posiada również silną reprezentację w radach miast i gmin wchodzących w skład powiatu piaseczyńskiego.

Dzięki ugruntowanej pozycji Klub Rozwoju mógł po raz kolejny zgromadzić wartościowych i znanych kandydatów z całego powiatu piaseczyńskiego, dzięki czemu ma szansę skuteczniej walczyć o rozwój naszej okolicy.

1.Zabiegamy o przyśpieszenie budowy trasy S7 (Puławskiej bis). Byliśmy inicjatorami zwołania sesji nadzwyczajnej na której Rada Miejska oprotestowała deklarację premiera o przesunięciu w czasie budowy trasy, dzięki czemu prace nad trasą są kontynowanie.

2.Opowiadamy się za uruchomieniem połączeń szynowych z Warszawą (Szybką Koleją Miejską i stacją Metra). Byliśmy inicjatorami uwzględnienia połączeń szynowych w przyjętej przez Radę Miejską strategii rozwoju komunikacji na najbliższe lata.

3.Popieramy uruchomienie nowych linii autobusowych i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. Byliśmy inicjatorami uchwały o uruchomieniu linii autobusowych.

4.Wnioskujemy o przeznaczanie z budżetu gminy i powiatu jak największych środków na inwestycje: drogi, chodniki, odwodnienie. Byliśmy inicjatorami kilkudziesięciu interpelacji w tej sprawie.

5.Opowiadamy się za budowa i rozbudowa szkół i przedszkoli. Nasi członkowie wchodzili i wchodzą w skład wielu społecznych komitetów budowy szkół i hal sportowych

6.Popieramy budowę i rozbudowa obiektów sportowych i dofinansowanie klubów sportowych. W naszych szeregach jest wielu sportowców, w tym medalistów Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski.

7.Uważamy, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa jest rozbudowa monitoringu (również na terenach podmiejskich), dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i odławianie grasujących dzików.

Źródło: Klubrozwoju.eu

Podoba ci się:

Komentarzy (21)

 1. Pierdu pierdu, zapraszam pana Mariusza na przejażdżkę 739 od szkoły przy Kameralnej do Geodetów autobus zapełnia się na full. Ludzie muszą upychać się jak sardynki. Proszę mi nie mówić o godzinach szczytu, uroku dużej aglomeracji czy uwarunkowaniach technicznych do jazdy po Józefosławiu. Wystarczą nam częściej kursujące krótkie autobusy, lecz nie tak mikroskopijne jak te używane obecnie, ponieważ ich projektant nie grzeszył zmysłem feng shui przy maksymalnym rozplanowaniu przestrzeni dla pasażerów. Przed wyborami zamiast poprawić jakość kursowania okrojono rozkład brawo!

  • Popieram. Nie zamierzam na nikogo głosować dopóki któryś kandydat nie zagwarantuje mi poprawy trasportu i komiunikacji publicznej.

 2. A to nie jest ten Pan od akcji „Metro do Piaseczna” sprzed bodajże 8 lat?

 3. Napewno nie jest to głupi pomysł z tym metrem. Zanim jednak dokopie się do nas metro wystarczy->

  2.Opowiadamy się za uruchomieniem połączeń szynowych z Warszawą (Szybką Koleją Miejską i stacją Metra). Byliśmy inicjatorami uwzględnienia połączeń szynowych w przyjętej przez Radę Miejską strategii rozwoju komunikacji na najbliższe lata.

  3.Popieramy uruchomienie nowych linii autobusowych i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. Byliśmy inicjatorami uchwały o uruchomieniu linii autobusowych.

 4. A czy Pan Słowik był kiedyś w JJ?

  Nadzwyczajna sesja w sprawie Puławskiej bis …dobre sobie …
  Diety wypłacone a efektów żadnych!

  Jestem za METRO !!!

 5. Ludzie – nie wypisujcie bzdur o metrze – temat jest nie realny i już go przerobiliśmy 8 i 4 lata temu. Ile razy jeszcze można „rozmiękczać mózgi”??
  Do tego hasła z przed lat należałoby dopisać:
  Metro do Piaseczna
  Ruchome schody do Grójca
  a głupiemu radość.
  Warszawie nie zależy na metrze do Piaseczna – a to jest metro Warszawy, a nie nasze.

 6. Popieram przedmówcę!!!

  Program M.Słowika i Klubu Rozwoju to same ogólniki!!
  A już z tym Metro to przecinają!

  Jak już zauważyła radna KNK temu Kandydatowi chodzi raczej o reklamę.
  Żaden dobry adwokat nie myśli o zostaniu Burmistrzem, chyba że Kancelaria nie idzie….

 7. Zwięźle i na temat, piękny program wyborczy bez zbędnego owijania w bawełnę.

 8. Wiochmen:Na forum,
  ale to bez znaczenia, bo o tym wiedzą wszyscy od dawna!

 9. Moim największym indywidualnym sukcesem była inicjatywa zwołania w ubiegłym roku sesji nadzwyczajnej na której Rada Miejska oprotestowała decyzję Premiera o odsunięciu budowy trasy S7 „Puławskiej-bis”

  Moze sie nie znam, ale to nie brzmi jak jakies wielkie osiagniecie. I do tego te bledy w tekscie.. Korczunowska, rozwiązania poprawiające warunki życia mieszkańcom, Popieramy budowę i rozbudowa… Tak ciezko napisac poprawnie po polsku? :)

 10. opowiadamy się, popieramy i wnioskujemy

  no właśnie … to nie są konkrety tylko bzdety…

  a już szynobus po linii siekierkowskiej to największy FEJK który wraca przed wyborami …
  aaa no i w dniu kolejarza co roku jeden szynobus też przejedzie i jest z tego artykuł w gazecie

  kolejny bajkopisarz….

 11. Kiełbasa wyborcza!

  • o tak, metro + szynobus po linii siekierkowskiej = kiełbaski wyborcze odgrzewane średnio co 4 lata :)

 12. Panie Marcinie pisze Pan, że kancelaria Słowikowi nie idzie? To link do oświadczenia majątkowego:
  http://piaseczno.eu/index.php?mnu=253&app=docs&action=get&iid=38488

  W ubiegłym roku zarobił 400 000 zł z kancelarii i najmu mieszkań (ma 5 mieszkań) i grunty warte 5 mln. zł. Po prostu stać go na to, aby jako burmistrz zarabiać mniej, bo to jego hobby. Gdyby nie to, to od 16 lat by nie zawracał sobie głowy byciem radnym.

 13. Zresztą z oświadczenia majątkowego wynika, że ma majątek bez jakichkolwiek kredytów. To tłumaczy dlaczego ma tak bogatą kampanię. Nie chce burmistrza, który będzie się na mieście dorabiał, ale kogoś kto już coś posiada.

 14. Ale bycie burmistrzem to nie hobby!

 15. W sumie to z treści odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Pana ogólny plan rozwoju Józefosławia i Julianowa w 2014-2018?” wynika, że kandydat nie interesował się za bardzo potrzebami tego terenu. Chodzi mi o to, że choć wskazał problemy to wg mnie odpowiedź jest ogólnikowa i bazująca na wcześniejszych bardziej szczegółowych pytaniach.

  Mam jeszcze pytanie:
  Czy nikogo nie zastanawia fakt, że stowarzyszenie nazywające się Klubem Rozwoju w planach ma jedynie rozwój komunikacji z Warszawą? To znaczy, że wg tych przedsiębiorczych osób gminę Piaseczno stać jedynie na bycie sypialnią dla Stolicy? Nawet wiejska gmina Lesznowola stara się o rozwój biznesu, a tereny w Mysiadle przeznacza pod przedsiębiorców, a nie deweloperów. Przecież podatek od powierzchni biurowej jest kilkukrotnie wyższy od podatku z mieszkań.

 16. Temat metra juz dawno powinien być zamknięty, władze miały czas na zmiany lokalizacji ostatniej stacji (zamiast Kabaty mogło być Piaseczno czy Konstancin) na etapie jego budowy. wtedy można było się starać i dogadywać z wawą (tak powstawało metro w Moskwie które swoim zasięgiem wykraczało daleko poza aglomeracje miejską)

  Linia tramwajowa podobno byłaby możliwa lecz lekkomyślne pozwolenie wybudowania wiaduktów przy Auchan ogranicza możliwość przeprowadzenia trakcji zasilającej.

  Co do „Perełki Mazowsza”? czy ktoś widział okolicę Głoskowa Gołkowa?
  Czym tam się chwalić? Tylko szkoła podstawowa….wyremontowany mostek i kawałek ulicy chodnik tylko po jednej stronie przez 100m dalej dzieci wędrują skrajnią jezdni Lipowa i Abramowicza Rybna, (podobnie jak Julianowską) kursuje 727 dojść pieszych do przystanków brak!!! Ulica Ceramiczna wielokrotnie poprawiana, remontowana i jedna wielka tandeta za ogromne pieniądze…. ciągle nieudrożniony rów brak chodnika czy ścieżki rowerowej a ulica powstała od „0″ dalej Gościniec na którym klika lat temu wymieniono nawierzchnię którą za chwilę pocięto i skrajnia jezdni ciągle sie zapada. ciągłe zalewanie działek (Wola Gołkowska) i zryte pola przez dziki to już norma. Wymieniac dalej ??

  Mam nadzieję że wielotysięczny Juzefosław i Julianów nie pozwoli na dalszą i podobną tandetę.

  Moim zdaniem budowa chodników i ścieżek rowerowych z całą otoczką to powinien być priorytet całej gminy!!! m

 17. Skoro Kancelaria idzie super to po co przygoda ,,z Burmistrzem”?

  • Nie dla wszystkich liczy się tylko i wyłącznie kasa.Proszę postudiować życiorysy wielkich polityków europejskich: oni najpierw osiągnęli bardzo wiele np. w biznesie, a potem dopiero zaczęli „politykować”. Mieli pieniądze, głowę wolną od prywatnych problemów materialnych i spokojnie mogli zajmować się sprawami innych.

 18. If you are going to watch humorous videos on the web then I suggest you to visit this web site, it Józefosław 2014/2018 – kandydat na burmistrza Mariusz Słowik | Józefosław 24.pl – portal informacyjny Józefosławia Julianowa i okolic. Obejmuje miejscowości – Józefosław Julianów Piaseczno. carries genuinely therefore funny not only video clips but also additional material.
  polarized http://lancastermotors.com.au/images/Body/KeywordslikeOakley.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*