Piotr Kandyba

Józefosław 2014/2018 – kandydat na burmistrza Piotr Kandyba

Piotr Kandyba, ur. 13 października 1969 w Dobrej k/Nowogardu, woj. Zachodniopomorskie.

Status: żonaty, dwie córki w wieku 7 i 15 lat. Żona zajmuje się wychowaniem dzieci oraz działaniami społecznymi w Caritasie.

Zamieszkały: w Żabieńcu, od około 20 lat mieszkaniec gminy Piaseczno.

Światopogląd: aktywny katolik, szanujący ludzi innych wyznań i światopoglądów.

Przynależność do partii: bezpartyjny, otwarty na współpracę z ludźmi bez względu na ich przynależność do partii politycznych.

Wykształcenie i dorobek zawodowy.

Studia: wyższe podyplomowe skończone z tytułem międzynarodowym MBA (Master of Business Administration), Szkoła Główna Handlowa oraz Minnesota University (USA), a także wyższe magisterskie inż. technologii żywności w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie.

Dorobek zawodowy: od 1994 roku do chwili obecnej praca w międzynarodowych firmach, firma szwedzka Tetra Pak – Dyrektor Sprzedaży, następnie firma duńsko-brytyjska APV – Dyrektor Generalny i firma niemiecka GEA Westfalia – Dyrektor Zarządzający. Będąc na stanowisku głównego zarządzającego przeprowadził restrukturyzację firm (poprawa wyników finansowych, budowa zespołu, zmiany organizacyjne itp.).

Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej: radny powiatu piaseczyńskiego, wiceprzewodniczący komisji strategii. O tej działalności Piotr Kandyba mówi:

„Podczas pełnienia tej funkcji, wziąłem się do aktywnej pracy z mieszkańcami. To, co uważam za największy mój sukces to fakt, że pokazałem inny wymiar polityki i inny model polityka lokalnego. Zaprezentowałem politykę nowoczesną, która szuka rozwiązań i pozytywnych działań, politykę uczciwą, bez fasad, bez haków, przynależności do układów, oszustwa i otwartą na opinie mieszkańców. Pokazałem, że jestem politykiem, który nie czeka na okres przed wyborczy, aby działać, ale faktycznie służy wyborcom, umie być partnerem i skutecznym liderem.”

Współpracuje z: wieloma organizacjami pozarządowymi i sportowymi, urzędami i grupami społecznymi takimi jak: Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno, Stowarzyszenie Przyjaciół Piaseczna, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Górnego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Razem Lepiej, Stowarzyszenie wsi Chojnów, Orzeszyn, Pilawa Radosna Wieś, Fundacja Pomóż Dorosnąć, Związek Pracodawców Polskich w Gminie Lesznowola, Nowalijki, MONAR, Caritas, Ośrodek Reto, sołectwa, służby mundurowe, media, środowisko osób niepełnosprawnych (za tę działalność otrzymał statuetkę Dobrej Woli), środowisko seniorów, środowisko kultury i sztuki (Centrum Kultury Piaseczno. Teatr Podmiejski, chóry), parafie, szkoły, kluby sportowe, świetlice wiejskie, organizacje ochrony środowiska. Współzakładał portal mieszkańców WspolneRazem.pl, który zajmuje się tematyką dotyczącą naszej społeczności.

Pasje: nowoczesna polityka otwarta na mieszkańców, praca z ludźmi, muzyka, taniec i sport.

Jozefoslaw24 : Zaniedbania, które przez lata nawarstwiały się na terenie Józefosławia, spowodowały liczne niedogodności w życiu codziennym mieszkańców.

Jedną z nich jest komunikacja publiczna. Pasażerowie skazani są na krótkie autobusy obsługujące trasę linii 739. W godzinach szczytu oraz w czasie ograniczonej intensywności kursów panuje w nich tłok i duchota. Mieszkańcy Józefosławia narzekają na warunki podróżowania niedostosowane do potrzeb prawie 10 tysięcznej wsi.

Brak linii nocnej, zbyt małe autobusy i jeden kurs na godzinę w godzinach wieczornych nie ułatwiają życia.

Jakie są szanse na poprawnie jakości podróżowania linią 739 ?

Czy po otrzymaniu przez Pana/Panią mandatu radnego na obszarze Józefosławia i Julianowa pojawi się w końcu lokalna linia autobusowa dowożąca pasażerów do stacji kolejowej w Nowej Iwicznej ?

Piotr Kandyba : W pierwszej kolejności, aby opracować porządny projekt poprawienia jakości naszej lokalnej komunikacji zbiorowej, który uwzględni także rozwój naszej miejscowości przewidywany w następnych latach, nowy burmistrz musi zlecić zrobienie badań: natężenia ruchu, potrzeb mieszkańców, zapotrzebowania na dodatkowe drogi i we współpracy ze specjalistami wybrać korzystną i możliwą do zrealizowania opcję. Oczywiście nie można zapomnieć o konsultacjach społecznych. Musi to być wspólny projekt realizowany z gminą Lesznowola.

W 2012 roku, kiedy ostatnio gmina proponowała zmiany kursowania 739, zrobiono to bez analiz. Okazało się, że to co proponowano mieszkańcom nie było realne, ponieważ skrzyżowania ulic nie są przystosowane do dłuższych autobusów, także pętla Julianów nie jest do tego dostosowana. Dopiero 1 września 2015, po wybudowaniu chodników przy ul. Julianowskiej i przebudowie skrzyżowań możemy wprowadzić zmiany w kursowaniu (dłuższe autobusy).

Ponieważ autobus 739 jadący w stronę stacji metra Wilanowska, już w Józefosławiu jest przepełniony, uważam, że należy zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów. Należy też wprowadzić na okres próbny linię ekspresową kursującą naprzemiennie z 739 w godzinach szczytu (bez zatrzymywania się na ul. Puławskiej). Spowoduje to zmniejszenie przepełnienia autobusów, skróci czas podróży oraz zmniejszy ilość aut na drogach Józefosławia oraz na Puławskiej.

Linia nocna – należy przetestować opcję uruchomienia linii kursującej w piątek i sobotę. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, można uruchomić taką linię na stałe oraz zastanowić się nad rozszerzeniem na inne dni tygodnia.

Linia L do Nowej Iwicznej w aktualnych warunkach nie ma szans powstania, brak jest bowiem miejsc na pętle autobusowe a bus powracałby pusty. Mamy rozwiązanie następujące:
Uruchomienie busów wahadłowo kursujących od Puławskiej do stacji PKP Jeziorki ulicą Karczunkowską. Dojazd do tej stacji jest łatwiejszy niż do Piaseczna lub Iwicznej. Czyli dojeżdżamy 739 do Puławskiej a dalej na dworzec linią L.

Jestem też gotów uruchomić na okres próbny linię lokalną dowożącą do ul. Puławskiej (sieć, w którą będą włączone ulice, na których teraz nie ma autobusów + cały obszar na północ od ul. Okulickiego)

W godzinach porannego szczytu na „wylotówkach” tworzą się kilkukilometrowe korki.

Czy posiada Pan receptę na poprawę sytuacji na drogach wyjazdowych z Józefosławia zwłaszcza wyjazdy ulicami Geodetów, Jagielską i Działkową ? Czy przewiduje Pan/Pani nawiązanie współpracy z Warszawą w sprawie udrożnienia ruchu na Puławskiej ?

Jak widzi Pan pomysł współpracy z gminą Konstancin w celu poprawienia jakości ulicy Działkowej na odcinku do ulicy Prawdziwka?

Puławska to droga krajowa, która podlega GDDKiA i nie leży w kompetencji władz Warszawy. Wydaje się, że jedynym sensownym rozwiązaniem, które może powstać do 2018 roku, jest zwężenie pasów, tak aby zostały 3 pasy dla ruchu samochodowego, dzięki temu wygospodarujemy miejsce na budowę 4-tego pasa tylko dla autobusów (buspasa). Pomysły typu tramwaj są prawdopodobnie skazane na niepowodzenie, ponieważ nikt nie zadbał o to, aby zostawić rezerwę pod infrastrukturę w tym tory oraz pętle tramwajowe.

Popieram budowę S7. Budowa będzie oznaczała spore utrudnienia i wpłynie niekorzystnie na czas przejazdu ul. Puławską. Mam na myśli to, że część mieszkańców Piaseczna i Lesznowoli omija Puławską, jeżdżąc drogami, które w przyszłości zamienią się w plac budowy.

Węzeł S7 przetnie Puławską na wysokości Mysiadła. Każdy chyba pamięta budowę węzła S2 nad Puławską. Niestety jako burmistrz nie będę miał bezpośredniego wpływu na to, co robią nasi sąsiedzi. Jedyne, co mogę zrobić, to organizacja ruchu, tak aby zminimalizować skutki dla mieszkańców J&J oraz miejscowości na południu. Wracamy do czasów 2007-8, kiedy GDDKiA ostatnio przebudował ul. Puławską.

Czyli absolutnym priorytetem jest czwarty pas na Puławskiej, ponieważ zmniejszy on ilość aut na Puławskiej – czas przejazdu autobusu będzie bardzo krótki.

Jak wynika z powyższego konieczna jest budowa ul. Cyraneczki do Puławskiej. Wiem, że ten ostatni odcinek jest na granicy Dzielnicy Ursynów i Gminy Lesznowola, ale do końca 2015r. zbuduję tę ulicę do granicy Piaseczna. Co zrobią władze Ursynowa i Lesznowoli, kiedy pojawi się sznur samochodów wyjeżdżających z Józefosławia? … Zmusi to je do działania!

Nasza kandydatka do Rady Powiatu, Monika Olejnik oraz Przemysław Mach, nasz kandydat do Rady Gminy w Piasecznie złożyli już wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu KPGO dotyczący poszerzenia ulicy Kuropatwy do szerokości już wybudowanych odcinków Cyraneczki, aby usprawnić przepływ samochodów do ul. Puławskiej.

Współpraca z gminą Konstancin na najbliższy okres to budowa ul. Działkowej. Zostało zlecone opracowanie projektu budowy tej ulicy. Należy oczywiście jak najszybciej przystąpić do realizacji tej inwestycji.

Punktem kluczowym w tej sprawie jest czas jej rozpoczęcia, ponieważ w okresie budowy przejazd tą drogą będzie niemożliwy. Należy więc wziąć pod uwagę, jakie inne inwestycje będą przeprowadzane na terenie J&J w tym czasie. W planach są prawie jednoczesne przebudowy na ulicach: Julianowska (budowa chodnika i mostu nad kanałem Jeziorki), ul. Wilanowska (odwodnienie, chodnik, most nad kanałem Jeziorki), ul. Wenus (przedłużenie do ul. Wilanowskiej), ul. Geodetów (odcinek od Julianowskiej do Puławskiej, w tym rondo na skrzyżowaniu Wilanowskiej i Energetycznej), ul. Rubinowa i Granitowa (kanalizacja), ul. Energetyczna (przebudowa drogi od ronda przy Fashion House do nowego ronda przy Rubinowej), budowa kanalizacji w ul. Spacerowej. Wobec powyższych burmistrz musi w sposób przemyślany ułożyć taki harmonogram prac, aby nie zablokować mieszkańcom wyjazdu i dojazdu z J&J. Duże znaczenie wobec tego ma rozbudowa ul. Krótkiej oraz Prymulki oraz budowa Cyraneczki od Ogrodowej do Osiedlowej. Podsumowując: budowa ul. Działkowej – tak, ale w odpowiednim czasie, aby nie utrudnić życia mieszkańcom. Zaniedbania ostatnich dwóch burmistrzów Pana Zalewskiego i Pana Lisa (dzikiej, nieprzemyślanej zabudowy J&J – bez odpowiedniej infrastruktury), mieszkańcy będą odczuwać przez długi czas, ale zapewniam, że mam pomysł oraz możliwości rozwiązania tych problemów.

Jaki jest Pana ogólny plan rozwoju Józefosławia i Julianowa w 2014-2018 ?

W odpowiedziach na poprzednie pytania wskazałem konkretne działania, które zostaną dokonane podczas mojej kadencji jako burmistrza Piaseczna do 2018 roku, jeśli wolą mieszkańców zostanę wybrany 16 listopada.

Do tej listy dodałbym budowę ul. Marsa od ul. XXI Wieku do Geodetów oraz ul. Jutrzenki od ul. Wenus do Geodetów. Ta ostatnia inwestycja jest niezbędna, aby dokończyć odwodnienie ulicy XXI Wieku.

O szczegółach innych inwestycji pisali kandydaci Wspólne Razem do Rady Miejskiej w Piasecznie: Przemysław Mach (okręg 6), Magda Tylipska (okręg 7), Jolanta Żorańska (okręg 14), Jolanta Zel (okręg 15) i Krzysztof Dynowski (okręg16). Nie będę tutaj powtarzał szczegółów naszego wspólnego programu.

Moja kadencja burmistrza Piaseczna będzie znana z tego, że wspólnie rozwiązujemy problemy, aby mieszkańcy mogli czuć, że warto jest mieszkać w Józefosławiu i Julianowie (J&J). Problemy powinny być rozwiązywane teraz, a nie odkładane w czasie. Jak wspomniałem w moich odpowiedziach na pytania 1 i 2, spadnie na mnie konieczność zarządzania naprawą tego, z czym nie potrafili sobie poradzić moi poprzednicy.

W programie Wspólne Razem, który został dostarczony do każdej skrzynki w J&J (oprócz tych osiedli zamkniętych, na teren których administratorzy zabronili nam wejścia), podaliśmy wiele przykładów problemów, które zamierzam rozwiązać, aby nam wszystkim żyło się lepiej w gminie Piaseczno.

Obecny burmistrz Piaseczna 29 października br. przedstawił Radzie Miejskiej Piaseczna zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno, które to zmiany w dużej mierze nie spełniają oczekiwań mieszkańców J&J. Postawiłem sobie za cel, aby nieuwzględnione postulaty mieszkańców spróbować zrealizować podczas uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Już dzisiaj mamy przykłady, kiedy właściciele gruntu/inwestorzy złożyli wnioski o wykreślenie z MPZP fragmentów dróg publicznych, które mają przebiegać przez ich tereny. Dla mnie uchwalony MPZP jest święty. Zrobię wszystko, żeby przywrócić zaufanie mieszkańców do planów, aby mieli pewność, że ich decyzja o zainwestowaniu na tym terenie była słuszna i inwestycja nie traci na wartości na przykład z powodu tego, że obok ich domów jednorodzinnych deweloper postawił blok mieszkalny.

W przyszłości każdy wniosek inwestorów zostanie podany do informacji publicznej, aby całe społeczeństwo mogło ocenić, czy jest uzasadniony. I dopiero po tej konsultacji trafi do komisji ochrony środowiska i ładu przestrzennego. Aby społeczeństwo mogło brać czynny udział w tworzeniu planów zagospodarowania terenu, będę prowadził konsultacje z mieszkańcami, ale na równych zasadach (np. udostępniając im cyfrowe mapy wysokiej rozdzielczości danego obszaru). Przy pomocy mieszkańców stawię czoła deweloperom.

Podczas wspomnianej wyżej sesji Rady Miejskiej, na której byłem obecny, radni dowiedzieli się, że w 2010 r. poprzednia rada uchwaliła zmiany do planu zagospodarowania obejmującego tereny obok Fashion House (obszar oznaczony symbolem 5UC – przy ul. Energetycznej pomiędzy ul. Rubinową a Granitową), które pozwalają na postawienie obiektu do 66 metrów wysokości! Części radnym na sesji wydawało się, że taka wysokość dotyczy komina, ale wyraźne zapisy w uchwale z 2010 r. wskazują, że chodzi o obiekt z dachem, co w oczywisty sposób wyklucza kominy. Ten 66 metrowy obiekt stanowi pozostałość po zmianie studium oraz MPZP na wniosek „Irlandczyków”. W tej sprawie warto zapoznać z protokołem z 39 sesji z dnia 23.09.2009r. oraz z 44 sesji z dnia 24.02.2010r., aby dowiedzieć się w jaki sposób zmieniane są plany w gminie Piaseczno dla konkretnego inwestora. Również polecam zapoznanie się z artykułem w Kurierze Południowym nr 312 z dnia 2 października 2009r. Dla przypomnienia w skład obecnej Rady Miejskiej wchodzi 12 radnych z tamtej kadencji.

W naszym programie dla Miasta i Gminy Piaseczno wspominamy o konieczności uregulowania spraw własności infrastruktury publicznej. Prowadząc obecną kampanię wyborczą spotykałem się z sytuacjami, gdzie latarnie stoją na prywatnym terenie, co skutkowało tym, że administratorzy osiedli zrywali moje plakaty, chociaż mieliśmy generalnie zgodę gminy na rozwieszanie plakatów na latarniach. Skąd mamy wiedzieć, że stojąca przy ulicy latarnia jest prywatna.

W ciągu 90 dni od zaprzysiężenia na burmistrza umieszczę na stronie gminy informacje o aktualnym stanie własności terenu zajętego pod infrastrukturę publiczną oraz harmonogram, kiedy właściciele mogą się spodziewać wykupu/odszkodowania dotyczącego tych gruntów. Podczas kampanii również dowiedziałem się, że właściciele gruntu zajętego pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Julianowskiej dostaną odszkodowanie dopiero w 2016 r.

Moi kontrkandydaci w swoich kampaniach czynią różne obietnice. Zdzisław Lis wierzy, że Piaseczno w 2034 roku będzie gminą „zrównoważoną”, która wreszcie złapie równowagę pomiędzy dynamicznym – ale do tej pory chaotycznym rozwojem – a zaspokojeniem potrzeb mieszkańców. Józef Zalewski natomiast nie kryje, że widzi J&J jako przedłużenie Ursynowa. Barbara Rudzińska-Mękal jest wręcz gotowa przyłączyć J&J do Ursynowa. Ja nie uważam, że to jest jedyne rozwiązanie problemów J&J.

Czy gospodarz naprawia dach, który przecieka, czy też czeka mówiąc, że przecież jutro być może nie będzie padać? Dla mnie jako burmistrza Piaseczna cel jest oczywisty: będę dobrym gospodarzem, który służy wszystkim mieszańców naszej gminy.

Zobacz jak na nasze pytania odpowiedzieli inni kandydaci na burmistrza :

RUDZIŃSKA-MĘKAL BARBARA lat 45, wykształcenie WYŻSZE,
zam. PIASECZNO,
nie należy do partii politycznej KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

SŁOWIK MARIUSZ lat 39, wykształcenie WYŻSZE,
zam. GŁOSKÓW,
nie należy do partii politycznej KWW Klub Rozwoju

ZALEWSKI JÓZEF lat 58, wykształcenie WYŻSZE,
zam. PIASECZNO,
członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe, popierany przez: STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KWW Józefa Zalewskiego i Centrum

Podoba ci się:

Komentarzy (6)

 1. Nikczemni wszyscy dalecy i bliscy … ci dalsi i wytrwalsi …ci co myją dòppy i co myjom zęby …ci z julianowa i ze szklarskiej poręby …a błogosławiona pod same niebiosa moc naszego Jana sołtysa herosa !!!

 2. Dlaczego dopiero dzisiaj promuje się pan Kandyba? Mariusz Słowik przedstawił swój plan dla Józefosławia kilka tygodni temu?

 3. o prosze kolejny słoik chce rządzić słoikamy i rodowitemi wieśniakami z piaseczna i wiosek przyległych

 4. Fraszka opalona d3bowym liściem….

  Wniosek taki nikt nie broni Piotra z paki ,wspólne razem nie szuka zwady i draki , trzepaki chodniki śmietniki i mzka i służbowe bryki, kto wpada wnyki, Katarzyna z Ameryki ? To me limeryki szyki ze smrodu fabryki, to nudy czy mocne ludy od wilka co ssie chwil kilka jak ta brunetka z sierżanta bilka debilka emilka i mądra Elwira wdrapała się na dąb i luka na oszon a bon to ton dziś mnie nie obowiazuje nawet gdy z was zwykłe luje i ch…amuje żartuje :)

 5. O! Widzę, że Adam Leśniak napisał Piotrowi odpowiedzi na pytania J24. :)
  Sorry, Piotr, ale znam Cie dość dobrze i wiem, że sam, nawet nie umiałbyś powtórzyć tego, co zostało napisane. Spośród wszystkich kandydatów, jesteś chyba najmniej decyzyjną osobą, jak również najmniej rozumiesz uwarunkowania i bolączki J.

 6. Jak można pisać odpowiedzi na pytania i prezentować je jako własne ??
  Przecież to brak szacunku dla mieszkańców JJ!
  Panie Piotrze i Panie Adamie przecież te wybory to bardzo poważna sprawa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*