Wilanowska 2014

„Projektowanie ul. Wilanowskiej … przystąpić w styczniu-lutym 2015r. do budowy drogi” ???

W maju ubiegło roku burmistrz Zdzisław Lis poinformował, że budowa ul. Wilanowskiej rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego 2015. Czy do wakacji droga do lasu i szkoły będzie bezpieczniejsza ? Poniżej fragment protokołu z zebrania wiejskiego wsi Józefosław i Julianów, które odbyło się 6 maja 2014 :

Uczestnicy:

Gospodarze spotkania:

Sołtys Józefosławia/ Starosta Piaseczyński:

Jan Dąbek

Sołtys Julianowa:

Andrzej Pulwarski

Rada Sołecka Józefosławia:

Anna Czerwiec, Felicja Drogowska, Elwira Dworak, Marek Kloc

Rada Sołecka Julianowa:

Hanna Krzyżewska,

Zaproszeni goście:

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno : Zdzisław Lis

Mieszkańcy Józefosławia (30 osób) i Julianowa ( 18 osób), podpisani na odrębnych listach obecności

2. Przegląd innych inwestycji drogowych w Józefosławiu:

Ul. Wilanowska-przedstawienie koncepcji przebudowy
Ul. Geodetów-zakres prac w roku 2014
Ul. Julianowska-terminarz prac budowy chodników w roku 2014
Ul. Krótka, Olchowa, Wenus

Ad.2. Inne inwestycje drogowe.

Ul. Wilanowska - Pan Burmistrz poinformował, że koncepcja ulicy jest opracowana ( 16 maja o godz. 18.00 w Gminie będzie omawiana z projektantami). Od czerwca planowane jest projektowanie ul. Wilanowskiej, aby w styczniu uzyskać ZRID i przystąić w styczniu-lutym 2015r. do budowy drogi. Niestety koncepcja nie przewiduje ścieżki rowerowej czy też ronda na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej z ul. Działkową.

Ul. Geodetów – Pan Burmistrz Zdzisław Lis oświadczył, że odcinek od ul. Puławskiej do ul. Tulipanów wybuduje Auchan. Projekt na rozbudowę tego odcinka przedstawiła takż pani Wójt Lesznowoli, aby na wysokości wjazdu na teren Lesznowola utworzyć rondo. W tym roku planowane jest dokończenie projektu ul. Geodetów zaś w 2015r. budowa z odwodnieniem. Kosztowną inwestycją będzie budowa kanału deszczowego (6 mln), który trzeba przeprowadzić wzdłuż ulicy Rubinowej.

Ul. Julianowska- Prace etapu V zostaną zakończone do końca czerwca. Starosta Żyrardowa wydał ZRID na III etap, który będzie realizowany razem z I, II i IV etapem. Ta część obejmuje działki, które są w bezpośrednim kontakcie z drogą wojewódzką, na którą Samorząd dostał ZRID, więc konieczna była korekta mapy podziałowej. 24 kwietnia złożony został wniosek o ZRID na I, II i IV etap.

Ul. Krótka – Pan Burmistrz poinformował, że mieszkańcy ulicy Krótkiej nie chcą poszerzenia i budowy tej ulicy. Obecnie jest to droga wąska. Aby uzyskać ZRID, musiałaby mieć conajmniej 10m szerokości, co wiąże się z oddaniem przez mieszkańców po 1m z każdej strony swojego gruntu.
Trwają rozmowy z mieszkańcami. W roku 2014 w budżecie są pieniądze na projekt tej ulicy.

Ul. Olchowa – Ta ulica jest związana z ul. Krótką systemem odwodnienieniowym. Przewiduje się więc jeden projekt dla obu ulic. Jeśli ul. Krótkiej nie uda się rozbudować, to ul. Olchowej również.

Ul. Wenus- Do końca miesiąca opracowana będzie koncepcja tej ulicy. Następnie odbędą się spotkania z mieszkańcami . W przyszłm roku budowa.

Niestety na spotkaniu, które odbyło się we wrześniu 2014 nie było już tak optymistycznie :

Fragment protokołu z zebrania wiejskiego sołectwa Józefosław z dnia 25.09.2014

Uczestnicy:

Gospodarze spotkania:

Sołtys Józefosławia/ Starosta Piaseczyński:

Jan Dąbek

Rada Sołecka Józefosławia:

Anna Czerwieniec, Felicja Drogowska,
Elwira Dworak, Marek Kloc, Paweł Michalak

Zaproszeni goście:

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno : Zdzisław Lis, Z-ca Burmistrza, Daniel
Putkiewicz, Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Gminy Barbara Wysocka

Mieszkańcy Józefosławia: 56 osób podpisanych na liście oraz mieszkańcy Piaseczna i Julianowa

Ad. 4. Przegląd inwestycji w Józefosławiu wg zapisów budżetu gminy 2014 oraz budowa PSZOK.

Ten punkt został przedstawiony przez p. Burmistrza Zdzisława Lisa, p. Daniela Putkiewicza oraz p.
Barbarę Wysocką.

Stan realizacji inwestycji w Józefosławiu jest następujący:

Ul. Julianowska – chodniki – uzyskano pozwolenie na budowę, trwa procedura wyboru wykonawcy;rozpoczęcie prac od ul. Kameralnej planowane na październik 2014; zakończenie prac w połowie 2015 r

Ul. Wilanowska - gmina zakończyła prace nad koncepcją przebudowy odcinka od ul. Działkowej do Kanałku, obecnie trwają prace nad projektem budowlanym; realizacja przebudowy jest zaplanowana na lata 2015-2016

Ul. Geodetów – trwają prace projektowe dot. całego odcinka od Puławskiej do Julianowskei, na wysokości Wilanowskiej planowane rondo łączące z Energetyczną, ulica nie będzie poszerzona, ale zyska chodniki,

Ul. Krótka – W 2014 roku Gmina opracowała kilka wariantów przebudowy ulicy Krótkiej, które zostały zaprezentowane mieszkańcom. Mieszkańcy działek, które graniczą z ul. Krótką sprzeciwili się przebudowie ulicy, ponieważ wiązało się to z wykupem fragmentów działek pod poszerzenie pasa ulicy oraz obawiają się, że ul. Krótka będzie główną trasą dojazdową do czasu wybudowania ul. Cyraneczki.

Na wniosek w/w mieszkańców został opracowany dodatkowy wariant, który w minimalnym stopniu koliduje z prywatnymi działkami, ale nie spełnia on przepisów zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i jego
zatwierdzenie będzie wymagało uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów.Ul. Olchowa – W związku z tym, że wody opadowe z ulicy Krótkiej i z fragmentu ulicy Olchowej będą odprowadzane poprzez jeden kanał deszczowy zlokalizowany w ulicy Ogrodowej, ustalono, że Gmina ogłosi wspólny przetarg na opracowanie projektu ulicy Krótkiej i Olchowej.

Ul. Wenus – trwają prace nad koncepcją połączenia z ul. Wilanowską. Następnie p. Putkiewicz przedstawił prezentacje dot. nowego placu zabaw przy Tenisowej oraz parku przy Ogrodowej.

Podoba ci się:

Komentarzy (5)

 1. a ja się pytam z jakiego powodu firma budująca chodniki na Julianowskiej może go robić tylko niewielkimi fragmentami z powodu kolidujących ogrodzeń ???

 2. ”Ul. Geodetów – trwają prace projektowe dot. całego odcinka od Puławskiej do Julianowskei, na wysokości Wilanowskiej planowane rondo łączące z Energetyczną, ulica nie będzie poszerzona, ale zyska chodniki,” a ja planuję polecieć na księżyc tylko nie wiem jeszcze kiedy…

 3. Planowane są, przewidywany termin, chwilowe utrudnienia, ma się rozpocząć, koncepcja, prezentacja, wniosek zostanie złożony, decyzja będzie uzyskana zabezpieczono w budżecie, wspaniała nowina, itd.

  To ulubione zwroty i język władz.

  A ja się pytam kiedy chodniki przy Julianowskiej?
  Dziś prawie każda wieś w mazowieckim ma chodniki…

  • A komu one potrzebne? Kto tam mieszka – a jak juz mieszka to po co? Koncepcja zrobiona, projekt jest – wrzucić w net i będziecie mogli sobie podziwiać:) To nawet Józefosław nie jest. Mojsze chodniki są ważniejsze…

   • Skoro to Ciebie nie dotyczy to możesz wstrzymać się od głosu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*