Józefosław fot. Bartosz Bilski

Relacja ze spotkania przedstawicieli Gminy i Starostwa z mieszkańcami i Stowarzyszeniem „Nasz Józefosław i Julianów”

P R O T O K Ó Ł

18.05.2015 odbyło się Otwarte Spotkanie Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów” z Władzami Piaseczna.

Zebranie otworzyła i prowadziła p. Hanna Krzyżewska, prezes Stowarzyszenia „NJiJ”, Radna.

1. Podpisanie listy obecności i rozdanie informacji jak głosować na Podwórko Nivea.
2. Powitanie i omówienie agendy zebrania. Agenda obejmuje głównie sprawy Julianowa.

Obecni byli zaproszeni Goście z gminy i starostwa:

1. P. burmistrz Zdzisław Lis
2. wiceburmistrz pani Anna Bednarska
3. nacz. Wydz. IT Włodzimierz Rasiński
4. wicestarosta p. Ksawery Gut
5. przewodniczący Rady Powiatu p. Daniel Putkiewicz
6. Andrzej Pulwarski – sołtys Julianowa
7. Jan Dąbek – sołtys Józefosławia
8. Radny Krzysztof Cieślak z Piaseczna
9. Radny Robert Widz z Józefosławia
10. Oraz ok. 100 mieszkańców Julianowa i Józefosławia
Porządek obrad:
1. Ulica Cyraneczki
2. Ulica Julianowska
3. Ulica Sybiraków
4. Ulica Kombatantów
5. dojście do Parku
6. Wilanowska/Geodetów/Julianowska – skrzyżowania
7. Inne inwestycje w okolicy
8. Zmiany w komunikacji publicznej
9. Wolne wnioski

- Budowa ulicy Cyraneczki i jej wpływ na życie mieszkańców. Budowa Cyraneczki tamuje odpływ wody deszczowej z Julianowa. Głównie poprzez krawężniki.
Odpowiada p. Ksawery Gut ze Starostwa Powiatowego.
„Odziedziczyliśmy w spadku ten projekt i niewiele można zmienić. Dwie drogi gminne, na których się zbiera woda nie są w tym projekcie włączone i trwa wspólne działanie w celu połączenia tych ulic. Chodzi o porozumienie projektowe i wykonawcze pomiędzy Starostwem i Urzędem Gminy.
Jeśli chodzi o prace projektowe dalszych odcinków, tj. od Osiedla Le Village do granic Konstancina i od Ogrodowej do Osiedlowej – czekamy na oferty projektantów i chcemy do końca roku zaprojektować, a w przyszłym budżecie procedować aż do ul. Kuropatwy”.

- Pytanie z sali o drogi prywatne, ukierunkowane na Cyraneczki, na których stoi woda.
Odpowiedź p. K. Guta: Proszę umówić się na spotkanie ze mną w starostwie – to porozmawiamy.
- Pytanie p. Krzyżewskiej o możliwości budżetowe wykonania chodnika i ścieżki rowerowej od osiedla Le Village do ul. Kombatantów.
Odpowiedź – nie ma sensu projektować osobno ścieżki, należy zaprojektować drogę.

- Pytanie z sali: Kiedy otworzycie Cyraneczki i skrzyżowanie z Julianowską?

Skrzyżowanie projektuje gmina, więc odpowiada p. W. Rasiński:
-dziś złożono dokumenty dot. przykrycia kanału Jeziorki i kończymy projektowanie skrzyżowania. W ciągu 75 dni po uzyskaniu pozwolenia na przykrycie kanału otrzymamy pozwolenie na budowę drogi. Jeżeli pozwolenie na budowę drogi będzie do końca września, to wykonanie możliwe w tym roku we współpracy z Powiatem. Zadaniem opiekuje się projektant, a nadzoruje Wydział IT p. Rasińskiego.
- Pytanie Roberta Widza o możliwość tymczasowego połączenia nowego odcinka Cyraneczki z Julianowską poprzez utwardzenie i wyrównanie niewybudowanego kawałka. (Odpowiedzi nie odnotowano).

-Pytanie o ulice Jaskółki, Zięby i Jemiołuszki, kiedy zostaną otworzone, bo teraz cały ruch idzie przez Czajki i Sybiraków?
Na ulicę Zięby woda spływa zewsząd. Pytania o to, kto zrobił i dlaczego tak wysoko ulicę Cyraneczki?
Niestety, wszystkie te drogi oprócz Kombatantów i Sybiraków są prywatne (developera).

- Uwaga mieszkanki: Na ulicy Jaskółki podczas budowy Cyraneczki wyrwano drzewa zasadzone przez mieszkańców. Odp. Widocznie były posadzone w pasie drogowym.

Dyskusja na temat otwierania dróg. I problem wody niestety jest palący – szczególnie na Zięby.

- P. Rasiński obiecuje do środy koniec prac na Kombatantów przy Julianowskiej. I przywrócenie spowalniacza na Sybiraków.

- Uwaga mieszkańca: Firma Jarper (odbiór śmieci), swoimi wielkimi wozami rozjeżdża ul. Sybiraków. Po petycjach mieszkańców o mniejsze śmieciarki, nie było odpowiedzi z Gminy. P. Rasiński zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy.

- Ulica Sybiraków – w tej chwili od Cyraneczki do Kombatantów jest zniszczona także przez ciężki sprzęt używany przy budowie Osiedla Le Village. Potrzebny jest remont i dobudowanie dalszego odcinka ulicy Sybiraków w kier. południowym wraz z połączeniem do Julianowskiej.

- P. Rasiński: Na nowo powstającym osiedlu Firma Dino buduje obiekt handlowy i ma w obrębie nieruchomości wykonać część drogi a firma budowlana ma sie dołączyć, więc fragment 300 metrów od Julianowskiej na wschód do śladu przyszłego odcinka ul. Sybiraków powinien zostać zrobiony. Gmina żąda projektu wraz z odwodnieniem.

- Pytanie p. Krzyżewskiej o mostek na przedłużeniu ul. Kombatantów w kier. północnym.
P. Rasiński: Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca złożył projekt w Starostwie ale został on zatrzymany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. (WZMiUW).

- Dojście do Parku przy ul. Ogrodowej od strony Julianowa.
Pan Daniel Putkiewicz:- Będzie od Wilanowskiej poprzez Pastelową i Słoneczny Sad. Rozmowy z prywatnymi właścicielami trwają, żeby wybudować tu ciąg pieszo rowerowy.

- Inwestycje w pobliżu Julianowa – ul. Wenus, ul. 3KDD, ul. Wilanowska, ul. Działkowa.
P. Rasiński: 3KDD: od 2012 jest projekt i zgoda, ale była zawieszona w powietrzu, bo została zaprojektowana w układzie zamkniętym ze zbiornikami chłonnymi na deszczówkę – i to było niekorzystne. Teraz otwiera się możliwość i trzeba budować i odwadniać razem z Wilanowską.
Ul. Wenus ma koncepcję ale jeszcze nie ma projektu, niedługo zostanie ogłoszony przetarg na projekt.
Realizuje się projekt Olchowej i Krótkiej, ma być gotowy do końca roku.

-Kompleksowy projekt Wilanowskiej z odwodnieniem, z wymianą infrastruktury teletechnicznej, ścieżką rowerową, chodnikiem i mostkiem – ma powstać do końca sierpnia i w tym roku ogłoszenie przetargu na realizację.
W sprawie otrzymania od Wojewody Mazowieckiego uwag do koncepcji ul. Wilanowskiej z nakazem budowy mostu na Kanale Jeziorki zamiast przepustu wodnego, Sołtys Jan Dabek ostrzega przed przyłączaniem kolejnych ulic do odwodnienia w Julianowskiej, bo już ul. XXI wieku tworzy nadwyżkę wody. A budowa mostu pogorszy jeszcze sprawę, bo na dalszych odcinkach kanału są przepusty o małym przekroju.

- Projektowanie Działkowej (przez UG Konstancin) stanęło, bo firma projektowa nie wywiązała się i Konstancin rozwiązał umowę a teraz nalicza kary.
Sołtys Jan Dąbek proponuje przejęcie przez Piaseczno projektu i inwestycji Działkowej, bo teraz jest na to szansa, a Konstancinowi nie zależy tak jak nam. Burmistrz Lis jest sceptyczny i raczej nie widzi szansy na przejęcie tego projektu ze względu na obłożenie własnymi projektami.

- Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 721 (Okulickiego)/ Julianowska, do końca roku jest ważne pozwolenie na budowę. Mają budowę rozpocząć, żeby nie przepadło zezwolenie.
P. Rasiński: -Ale my, realizując ciąg pieszo rowerowy na Julianowskiej doprojektowaliśmy chodniki i wykonane one zostaną przez to skrzyżowanie (od Biedronki do Cmentarza Komunalnego).

-Pytanie o rondo na skrzyżowaniu Geodetów z ul. Wilanowską?? – koncepcja całej Geodetów jest na ukończeniu, ale na tym skrzyżowaniu ostatecznie ma powstać sygnalizacja świetlna, a nie rondo.

- Wolne wnioski i narzekanie na skrzyżowania i pomysły na światła czy ronda. Jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy obu rozwiązań.
- Jan Adam były starosta Dąbek – wypowiedź o rondach i światłach, jak to było zaprojektowane za jego kadencji. P. Rasiński uspokoił, że rondo na Geodetów to była koncepcja Irlandczyków i niedobra do realizacji na tym terenie. Informacja p. Dąbka o monitoringu na wszystkich skrzyżowaniach ul. Cyraneczki.
Za dwa tygodnie będzie wiadomo jaka jest koncepcja budowy ul. Geodetów razem ze skrzyżowaniami.

- Ostatni punkt. Nowa linia autobusowa „L” do stacji PKP i propozycja zmiany tras autobusów 739 i 727.

Była burzliwa dyskusja radnych (na komisjach RM) na temat proponowanej przez ZTM zmiany trasy 727 do stacji PKP Jeziorki i zmiany 739 (dzięki skróceniu tej trasy byłoby kilka kursów więcej). Radni postulowali o dodatkową linię „L”, która wpłynęłaby korzystnie na poprawę komunikacji w JiJ. Dzisiaj uzyskano z ZTM informację, że koszt wprowadzenia linii „L” (35 kursów w dni powszednie i 17 w sob. nd. i święta) to ok. 66 tysięcy złotych miesięcznie. A tych pieniędzy nie ma w budżecie. Chyba, że wygeneruje się pewną oszczędność likwidując linię P-2.

Propozycja ograniczenia liczby przystanków 739 wzdłuż ul. Puławskiej, co przyspieszyłoby przejazd, niestety nie przejdzie, bo Warszawa płaci 60% kosztów utrzymania tej linii i chce nią obsługiwać także Warszawiaków.

Nie ma możliwości bezkosztowej poprawy komunikacji.
Czekamy na kolejną propozycję ZTM-u za miesiąc.

Na tym zebranie zakończono.
Protokółował Jacek Sut, sekretarz stowarzyszenia „NJiJ”.

Podoba ci się:

Komentarzy (3)

  1. „Propozycja ograniczenia liczby przystanków 739 wzdłuż ul. Puławskiej, co przyspieszyłoby przejazd, niestety nie przejdzie, bo Warszawa płaci 60% kosztów utrzymania tej linii i chce nią obsługiwać także Warszawiaków.”

    Tak jakby Warszawiacy nie mieli 709 jeżdżącego co 5 minut w szczycie…

  2. No i dopier…ą kolejne światła (na skrzyżowaniu G/W) zamiast sensownego ronda turbinowego.

  3. Chciałabym uzupełnić powyższe informacje dla zaniepokojonych. W liniach „L” mają zastosowanie wszystkie bilety okresowe dotyczące komunikacji autobusowej ZTM, a więc np. bilety miesięczne lub roczne, czy kwartalne. W odwrotności do linii „P”, w której trzeba było kupować bilety osobne. Proponowana trasa „L39″ (roboczy numer) miałaby swój początek w Piasecznie, następnie dotychczasową trasą 739 aż do ul. Cyraneczki – później ulicą Cyraneczki, Ogrodową, Geodetów do PKP Jeziorki.

Odpowiedz na snail Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*