Jozefoslaw24.pl

Gmina Piaseczno zanotowała najniższe bezrobocie w skali kraju

Październik to kolejny miesiąc, w którym zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie. Liczba bezrobotnych wynosi 5080 osób i jest o 802 osoby niższa od liczby bezrobotnych w styczniu tego roku ( 5882 os.).

Stopa bezrobocia po raz pierwszy w tym roku osiągnęła poziom poniżej 7% i wyniosła na koniec września br. 6,8%, podczas gdy w województwie mazowieckim – 8,6% a w kraju 9,7%.

W ciągu 10 miesięcy bieżącego roku w urzędzie zarejestrowano 5512 nowych osób – średnio w miesiącu 551 osób, natomiast wyrejestrowano z różnych przyczyn 5993 osoby – średnio w miesiącu 599 osób. Październik był miesiącem, w którym zarejestrowano 516 nowych osób a więc poniżej średniej, a wyrejestrowano 695 tj. znacznie powyżej średniej. W 45% przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy niesubsydiowanej oraz z dofinansowaniem z Funduszu Pracy. W poszczególnych gminach powiatu bezrobocie osiąga poziom: gm. Góra Kalwaria – 887 osób, Konstancin-Jeziorna – 773 osoby, Lesznowola – 582 osoby, Piaseczno – 2087 osób, Prażmów – 355 osób, Tarczyn – 370 osób, 26 osób zarejestrowanych nie posiada meldunku w naszym powiecie.

W październiku br. utrzymywała się wysoka liczba zatrudnianych w naszym powiecie cudzoziemców. Pracodawcy zarejestrowali w urzędzie w okresie styczeń – październik br. 18.581 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom ( w ubiegłym roku zarejestrowano takich oświadczeń 10.139), w tym dla obywateli Ukrainy 15.943 co stanowi ponad 85% wszystkich zarejestrowanych oświadczeń. Najczęściej zatrudniani są obywatele Ukrainy w rolnictwie, budownictwie i w usługach w zakresie administrowania.

Aby umożliwić jak największej grupie osób bezrobotnych uczestnictwo w aktywnych programach PUP pozyskał w tym roku kwotę 1.794.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach programu oferujemy 163 osobom udział w stażach lub w szkoleniach, oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Umowa na dofinansowanie Projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie została podpisana 28 czerwca br. Realizacja będzie trwać do 31 grudnia 2015 r. Kolejne pozyskane w bieżącym roku środki w wysokości 1.292.300 zł są przeznaczone dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W ramach programu 86 osobom oferowany jest udział w szkoleniach, stażach, zatrudnieniu subsydiowanym oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Umowa na dofinansowanie Projektu pt. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)” została podpisana 26 października br.

Więcej o projekcie :

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla młodych

Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. Super. Największy odsetek pracujących i tym samym odprowadzających podatki a infrastruktura jeśli nie najgorsza, to na pewno w samym ogonie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*