fot. Pomoc Prawna Starostwo Piaseczno

Punkty darmowej pomocy prawnej – Piaseczno i okolice

Od stycznia mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego będą mogli korzystać z 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady będą udzielane we wszystkich gminach należących do Powiatu.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba fizyczna, która:

- w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
- jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
- jest weteranem lub weteranem poszkodowanym,
- nie ukończyła 26 roku życia,
- ukończyła 65 lat,
- jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Punkt nr 1

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00

Punkt nr 2

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Poniedziałek-Piątku
Godziny 12.00-16.00

Punkt nr 3

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin Jeziorna

Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 4

punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

Urząd Gminy Prażmów
ul. P.Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów

Poniedziałek –Piątek
Godziny 10.00-16.00

Punkt nr 5

punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Łazy
ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola

Wtorek
Godziny 13.00-17.00
Czwartek
Godziny 16.00-20.00
Piątek
Godziny 8.00-12.00

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Janczewice
ul. Jedności 99A
05-506 Lesznowola

Poniedziałek
Godziny 8.00-12.00
Środa
Godziny 14.00-18.00

Punkt nr 6

punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

Straż Miejska Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn

Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.30-20.30

Punkt nr 7
punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii
Ul. Księdza Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
Godziny 14.00-18.00
Środa
Godziny 8.00-12.00

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*