ul. Działkowa

Kolejna interpelacja w sprawie ul. Działkowej

Niestety nadal nie wiadomo kiedy nastąpi profesjonalna przebudowa poboczy ul. Działkowej. Od kilku lat gmina Piaseczno informuje o wspólnych rozmowach i pracach z gminą Konstancin, ale niestety poza obietnicami nic się nie dzieje.

Do tej pory miały miejsce jedynie doraźne prace i asfaltowanie tymczasowego pobocza, które po kilku tygodniach zostało zniszcznone przez samochody.
W tegorocznym budżecie gminy Piaseczno przewidziano 50 tysięcy złotych dotacji dla gminy Konstancin na projekt ul. Działkowej.

Informacji na temat planów związanych z tą drogą udzielił nam Mirosław Michalak Kierownik Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin :

„Uprzejmie informuję, że nie jest znany termin kompleksowej przebudowy ulicy Działkowej w m. Kierszek. Pobocza stanowią część drogi. Pobocza ulicy Działkowej w większości nie stanowią własności ani Gminy Konstancin Jeziorna ani Gminy Piaseczno. Do momentu uregulowania stosunków własnościowych solidne, profesjonalne roboty nie są więc tam możliwe. W tych miejscach w których pobocza można było lepiej naprawić, roboty zostały wykonane.

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Działkowej, która powinna być sporządzona w najbliższych miesiącach, będzie obejmować m.in. wykonanie docelowych poboczy drogi. Szacunkowy koszt inwestycji (w tym wykupu gruntów) to około 20 mln złotych.” – 2 marca 2016

6 lipca na stronie radnych z Józefosławia opublikowano treść najnowszej interpelacji dotyczącej przebudowy ul. Działkowej.

Już w poprzedniej kadencji liczne interpelacje w tej sprawie na ręce burmistrza składały Hanna Krzyżewska i Katarzyna Nowocin-Kowalczyk – bez większego rezultatu. Czy tym razem będzie inaczej ?

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna

Pan Kazimierz Jańczuk

Józefosław, 14 czerwca 2016

INTERPELACJA

w sprawie uzgodnienia z Gminą Konstancin-Jeziorna sposobu poprawy układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Działkowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W budżecie gminy Piaseczno na 2016 r. znalazła się kwota 50 tys. złotych jako dotacja do gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie projektu ul. Działkowej. Brak jest informacji o uruchomieniu tego zadania przez Gminę Konstancin-Jeziorna. W świetle obowiązujących przepisów i zasad dotyczących odszkodowań za przejmowane grunty, wykonanie projektu ZRID dla ul. Działkowej wiązałoby się z ogromnymi kosztami wykupu nieruchomości zarówno przez Gminę K-J jak i przez gminę Piaseczno. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość realizacji tego zadania projektowego i odsuwa w czasie jakiekolwiek zmiany na ulicy Działkowej.

Dzisiaj ulica Działkowa jest równie intensywnie wykorzystywana przez kierowców co ul. Jagielska, nie tylko przez kierowców Kierszka czy Józefosławia. Natomiast stan tej ulicy jest katastrofalny, zarówno jeśli chodzi o jej parametry (szerokość) jak i jakość. Jednocześnie na ulicy Działkowej w okolicach ul. Kombatantów, Spacerowej, Wilanowskiej, Ogrodowej i Osiedlowej odbywa się wzmożony ruch pieszych i rowerzystów, ze względu spacery i przejażdżki okolicznych mieszkańców w kierunku Lasu Kabackiego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców musi stanowić priorytet do podejmowanych działań a rozwiązania nie mogą być odsuwane w nieokreśloną przyszłość.

W związku z tym, uprzejmie proszę Pana Burmistrza o sprawdzenie i uzgodnienie z Gminą Konstancin – Jeziorna innego wariantu zmian w infrastrukturze drogowej tego rejonu gminy Piaseczno i gminy Konstancin – Jeziorna.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie projektuje obecnie ulicę Cyraneczki – na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Śniadeckich. Według informacji ze Starostwa Powiatowego, planowany termin wykonania tej ulicy to lata 2017/2018.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kierszek w Gminie Konstancin – Jeziorna, wzdłuż torów poprowadzona jest droga gminna 10KDD, która łączy ul. Działkową z ul. Cyraneczki. Dalej wzdłuż torów, już w planie zagospodarowania przestrzennego Julianowa oznaczona jest jako 4KDD, która dochodzi do ul. Julianowskiej.

Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Działkową poprzez 10KDD w Gminie Konstancin – Jeziorna zmniejszyłoby radykalnie ruch na ul. Działkowej, wiązałoby się z mniejszymi kosztami zarówno wykupu nieruchomości jak i budowy (ze względu na brak istniejącej zabudowy). Biorąc pod uwagę docelowe połączenie ul. Cyraneczki z ul. Puławską, jako drogi powiatowej, ul. Działkowa straciłaby dzisiejszy charakter drogi dojazdowej do Puławskiej (na zachód) oraz do ul. Powsińskiej (na wschód). Dzięki temu można byłoby zmienić parametry tej drogi, co ograniczyłoby zakresu przejmowanych gruntów i koszt budowy. A przede wszystkich umożliwiłoby radykalną poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez zmianę obsługi ruchu samochodowego w tym rejonie w przewidywalnym czasie (2-3 lata).

Dodatkowo, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia, istnieje równoległa do ul. Działkowej droga gminna oznaczona symbolem 4KDD. Plan tego obszaru podlega obecnie zmianie, a droga 4KDD ma zostać przedłużona na wschód do granic Józefosławia.

Wnioskuję o uzgodnienie z Gminą Konstancin – Jeziorna przedłużenia tej drogi aż do połączenia z drogą 10KDD, co wymaga odpowiednich zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obu gminach. Dołożenie lokalnej ulicy równoległej do ul. Działkowej, o przejezdności od ul. Wilanowskiej/Spacerowej do 10KDD jeszcze bardziej uspokoi ruch na ul. Działkowej.

Istniejące wydzielenia pasa drogowego w okolicach ul. Osiedlowej, Wilanowskiej, Spacerowej i Kombatantów można wykorzystać na projektowanie pojedynczych, najbardziej newralgicznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów odcinków, co pozwoli na etapowe i ekonomiczne podejście do zmian na samej ulicy Działkowej.

Należy też podkreślić, że poprawa tego układu komunikacyjnego w przeważającej mierze dotyczy mieszkańców gminy Piaseczno (nie tylko Józefosławia). Można zrozumieć więc, że przy ograniczonych możliwościach budżetów samorządowych, zarówno burmistrz jak i radni Rady Miejskiej w Konstancinie – Jeziornej mogą mieć wątpliwości co do zasadności inwestycji w tym rejonie. Udział finansowy Gminy Piaseczno w realizacji 10KDD oraz ul. Działkowej jest jak najbardziej zasadny i powinien stanowić impuls dla Gminy Konstancin Jeziorna aby rozwiązać problem bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców w tej części gminy.

Z poważaniem,

Robert Widz

Źródło: Józefosław 2.0

Opdowiedzi Burmistrza nie opublikowano

Więcej:

Zmiany na Działkowej ? Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Józefosławia

Będzie kasa na Działkową ? Mieszkańcy nie chcą poszerzenia ulicy

A gdyby tak wyklikać Działkową ?

Zgłoś usterkę drogową przez internet – Piaseczno, Ursynów, Konstancin

Budżet 2016 na inwestycje planowane w Józefosławiu i Julianowie

Podoba ci się:

Komentarzy (18)

 1. Działkowa powinna mieć status pomnika. Jest świadectwem wieloletniej kompletnej nieudolności urzędników z Piaseczna i Konstancina. Codzienna przejażdżka tą trasą przypomina mi, że Mazowsze to jednak nadal Polska „B”.

 2. Dwie bogate warszawskie gminy rzekomo nie moga od 10 lat zrobic porządku i 1km drogi. To świadczy o kompletnej indolencji tych władz lub ze interes kilku osob przewaza nad dobrem ogółu. Czy wiadomo realnie kto i dlaczego wstrzymuje te inwestycje? Pomysły z alternatywami przypominają serial Barei. Zamiast zrealizowac zaplanowana inwestycje, wrzucamy kolejne nierealne pomysły i głupi lud to pewnie kupi….

 3. szlachetna interpelacja, ale lepiej sprawdzić czy władza ma działki na 4DD lub 10DD bo budowa się wydłuży i koszty wzrosną. Kolejna epopeja wiejska się szukuje była Julianowska, trwa Cyraneczki, będzie Działkowa. Trylogia.

 4. Państwo Radni,

  wsadzcie sobie w …. swoje interpelacje z których nic nie wynika

  INFRASTRUKTURA LEŻY i KWICZY, nie ma lewoskrętu w jagielską z puławskiej, wiecznie zatkana geodetów,

  WILANOWSKA TO DROGA POLNA BEZ CHODNIKÓW I TO TRWA OD X LAT

  http://solectwojozefoslaw.pl/upload/wnioski_do_budzetu_gminy_2015.pdf
  TO COŚ Z 2008 R.
  http://www.jozefoslaw.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24:spotkanie-z-burmistrzem&catid=34:spotkania&Itemid=65

 5. A co działki mają p. lis, putkiewicz, widz czy Krzyszkowska – sut ?a może starosta lub jego członkowie zarządu ?

 6. Ci to nie wiem, ale sołtys słynie ze stanu posiadania działek. Szczególnie tam gdzie ma byc droga lub chodnik. Budowę Julianowskiej to opóźniło o kilka lat.

  • Bzdura za takie rewelacje możesz siedzieć ;)

 7. A co opóźnia budowę innych ulic ?

 8. Jeszcze nie wiadomo co opóźnia……ale coś się wymyśli.

 9. Budować 10DD i 4DD! Przestać gadać i brać się wreszcie do roboty, bo czas nie stoi w w miejscu!

 10. Interpelacja w sprawie interpelacji… Widocznie tak musi być skoro do tego doszło.

 11. Ach gdyby tak u buka można było obstawiać terminy realizacji inwestycji w Jusku…

 12. Zamiast wydawać kasę na działkową lepiej niech dorzucą się na drogę powiatową łączącą konstancin i piaseczno. wymienić nawierzchnię, zrobić chodniki, drogę rowerową, zadbać o lewo/prawo skręty.

 13. Jak dobrze wyczytałem koszt Działkowej ma wynieść ok. 20 mln zł. To przecież jest grubo zawyżona kwota. Przecież to 2 km drogi lokalnej nie krajowej. GDDKiA chwali się że budowa autostrady to koszt 9,6 mln euro (~40 mln zł). Autostrada to dwie nitki drogi po 2 pasy w jednym kierunku + pas awaryjny. Do tego dochodzi wykup w całości ziemi pod budowę, budowa węzłów, wiaduktów, dróg lokalnych, ogrodzeń, barierek ochronnych, ekranów dźwiękochłonnych zgodnych z normami PL i EU, wkopywaniu się głęboko w teren, spłaszczanie pagórków, budowa nasypów, nasadzenia roślinne, budowa MOP, wycinka drzew itp. Pas pod budowę drogi to jest 60 metrów szerokości. To jest w tym koszcie.
  A tu w gminie Piaseczno na drodze lokalnej za 20 mln co będziemy mieć: tunel, wiadukt czy może autostradę?
  I już nie dziwie się że nie mogą się dogadać z Konstancinem bo kto chce być nabity w butelkę.
  Budowa drogi asfaltowej to koszt około 300 zł/m2, betonowej ok. 320 zł/m2, brukowej ok 100 zł.. Plus budowa chodników ( 75 zł/m2). Do tego należy doliczyć koszty wykupu działek. Ale tu mamy do czynienia z już istniejącą drogą do której należy dokupić powierzchnie pod powiększenie drogi.
  Dojdzie jeszcze koszt rozbiórki. Ale po rozbiórce materiał ten może posłużyć do utwardzenia podbudowy drogi.
  Czyli mamy 2 km drogi o szerokości ok. 7 m. po 3,5 m na jeden pas ruchu zgodnie z założeniami na ekspresówkę :) (lokalne mają mieć 2,5 do 3 m.) co wychodzi 14 000 m2 .
  Licząc
  Asfalt: 14 000 x 300 zł/m2 = 4 200 000 zł,
  Beton: 14 000 x 320 zł/m2 = 4 480 000 zł,
  Kostka: 14 000 x 100 zł/m2 = 1 400 000 zł.
  Chodnik 2000 m x 1,5 m (szerokość chodnika) x 75 zł/m2 = 225 000 zł
  Oczywiście dojdzie jeszcze koszty wykupu działek i koszt dokumentacji technicznej, odwodnienia, oświetlenia drogi.
  Oświetlenie to koszt ok 3000 zł za słup. Czyli na 2000 m będzie ok 40 – 50 słupów. Koszt to 120 000 – 150 000 zł + przyłącze energetyczne + montaż. To może być maksymalny koszt budowy drogi 7-8 mln zł. Ale nie 20 mln.
  Jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie.
  Pozdrawiam mieszkańców J&J
  OLO.

  • Autostrady buduje się z specustawą a u nas pisze się listy ;)

 14. Brawo OLO. Może Twoje wyliczenie pomoże rzetelnie oszacować wartość zamówienia i ruszyć postępowanie przetargowe, bo te 20 mln to przesada, ale za 8 mln można by spróbować. Tak naprawdę to rynek i wartości ofert pokażą realny koszt. Jeśli oferta przekroczy wartość szacunkową postępowanie można unieważnić, ale również można się zastanowić i dofinansować. Najgorsze, że nic się nie dzieje w temacie Działkowej, nieudolność urzędników, wieczne procedury to gra na zwłokę do czasu kolejnych wyborów. Przed wyborami znowu usłyszymy obietnice. Może program TV o nieudolności władz Piaseczna i Konstancina w temacie Działkowej pomógłby im ruszyć z miejsca.. Reklamę by mieli na jaką zasłużyli. Niedokończona ul. Cyraneczki i jej zalania też nadaje się do TV a nawet do prokuratury, jak są wydawane pieniądze a cel nieosiągnięty.. Wstyd.. Gminy są bogate, bo wiecznie dziury łatają – szkoda tylko, że na Działkowej i na 5 dni. Gdzie rękojmia za prace naprawcze – dlaczego tego nikt również nie kontroluje – tylko kasa wyrzucana jest w błoto (przepraszam w dziury)..

  pozdrawiam mieszkańców J&J

 15. Brawo OLO. Może Twoje wyliczenie pomoże rzetelnie oszacować wartość zamówienia i ruszyć postępowanie przetargowe, bo te 20 mln to przesada, ale za 8 mln można by spróbować. Tak naprawdę to rynek i wartości ofert pokażą realny koszt. Jeśli oferta przekroczy wartość szacunkową postępowanie można unieważnić, ale również można się zastanowić i dofinansować. Najgorsze, że nic się nie dzieje w temacie Działkowej, nieudolność , wieczne procedury to gra na zwłokę do czasu kolejnych wyborów. Przed wyborami znowu usłyszymy obietnice. Może program TV o nieudolności władz Piaseczna i Konstancina w temacie Działkowej pomógłby im ruszyć z miejsca.. Reklamę by mieli na jaką zasłużyli. Niedokończona ul. Cyraneczki i jej zalania też nadaje się do TV a nawet do prokuratury, jak są wydawane pieniądze a cel nieosiągnięty.. Wstyd.. Gminy są bogate, bo wiecznie dziury łatają – szkoda tylko, że na Działkowej i na 5 dni. Gdzie rękojmia za prace naprawcze – dlaczego tego nikt nie kontroluje -dlaczego kasa wyrzucana jest w błoto (przepraszam w dziury)..

  pozdrawiam mieszkańców J&J

 16. działkowa jeszcze długo nie powstanie, wykup gruntów będzie kosztował miliony. Proponuje aby nasi radni złożyli interpelacje w sprawie przedłużenia Kombatantów do Działkowej. Chodnik na tym odcinku już jest i prowadzi donikąd, brakuje mostu nad kanałkiem i skrzyżowania z planowaną Cyraneczki. Brakujący odcinek do połączenia z Działkową to jakieś 400m. Dodatkowo zapobiegliwie są już światła Kombatantów/Julianowska, co usprawni ruch. Poszerzenie odcinka Działkowej od przedłużenia Kombatantów wzdłuż torów powinno być tanie i proste! Do dzieła nasi radni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*