fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Pierwszy stopień alarmowy

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016, poz. 904) Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała Zarządzenie Nr 96 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Zgodnie z art. 15 ust 1 wspomnianej powyżej ustawy w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

1) pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
2) drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
3) trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
4) czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CR P:
1) pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP);
2) drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP);
3) trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP);
4) czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP).

Obecnie wprowadzono stopnie ALFA oraz Bravo – CRP. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie obowiązują one od godziny 00.00 dnia 20 lipca br. do 1 sierpnia do godziny 23:59.

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, które zobowiązuje administrację publiczną między innymi szczebla powiatu i gminy do wykonania określonych zadań. W urzędach gmin oraz w Starostwie Powiatowym w Piasecznie administracja przygotowana jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z dokumentacją o nazwie „ Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA”, zatwierdzoną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Zadania określone w ramach stopni alarmowych są to działania porządkowo-ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych i polegają na skoordynowanym działaniu instytucji i organów administracji publicznej.

Wprowadzenie stopni alarmowych oznacza, że administracja publiczna wykonywać będzie szereg zadań na rzecz ochrony ludności, infrastruktury, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa urzędów, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, gdyż wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP, dotyczy między innymi właśnie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędów.

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, np. pozostawione w miejscach publicznych paczki itp. pod numer alarmowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 22 737 07 63.

Agnieszka Pindelska
kierownik
Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Podoba ci się:

Możliwość komentowania jest wyłączona.