MPZP Józefosław - piaseczno.e-mapa.net

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie ?! – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Józefosławia

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław i Józefosław III.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi:

Józefosław podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r.

Józefosław III podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach:

Od 21 listopada 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w sali konferencyjnej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 9 00 do 15 00 oraz w środy w godz. od 14 00 do 18 00 , informacje w godz. od 9 00 do 15 00 w pokoju Nr 5 na półpiętrze , przy sali konferencyjnej.

Projekty planów, składające się z tekstów i rysunków planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą dodatkowo dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie oraz opublikowane na stronie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz w systemie Informacji Przestrzennej Gminy Piaseczno www.piaseczno.e-mapa.net w grupie „Zagospodarowanie Przestrzenne” do dnia 13 lutego 2017 r.

Dyżury Projektantów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Sali Konferencyjnej odbędą się w środy w godz. od 14 00 do 18 00 w terminie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów rozwiązaniami odbędzie się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w dniu 23 listopad 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 22 00 .

Dodatkowe cztery spotkania tematyczne z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych odbędą się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w dniach :

30 listopada 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100 – temat spotkania komunikacja – drogi publiczne, charakterystyka układu komunikacyjnego, propozycje zmian;

07 grudnia 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100- temat spotkania przestrzeń publiczna – stan obecny, koncepcja zmian;

14 grudnia 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100- temat spotkania tereny zabudowy mieszkaniowej i usług – stan obecny, koncepcja zmian;

11 stycznia 2017 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100- temat spotkania ochrona środowiska – powiązania z Lasem Kabackim , tereny zieleni.

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne odbędzie się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w dniu 8 lutego 2017 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (4)

  1. tiaaa i działki już wykupują z cichacza z przeznaczeniem pod planowane drogi a plan jeszcze nie wyłożony ;-) Osobiście nie wierzę, że coś tu się zmieni na lepsze niestety. No chyba, że jesteś radnym lub wysoko postawionym urzędnikiem, wtedy sobie znajdziesz działeczkę i postawisz domek i w nowym MPZP zrobisz sobie tak jak chcesz :0)

  2. coś dużo tych spotkań z mieszkańcami

  3. A co to Józefosław i Józefosław III?

  4. Ciekaw czy powstaną jakieś ronda…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*