Park ul.  Ogrodowa Józefosław 3

„Józefosław wciąż dysponuje potencjałem, aby być atrakcyjną miejscowością dla swoich mieszkańców.”

Deficyt wspólnych przestrzeni publicznych poza zamkniętymi osiedlami, a co za tym idzie potrzeba stworzenia takich miejsc to jeden z głównych postulatów mieszkańców, który artykułowany był podczas debaty publicznej. Ma on swoje odzwierciedlenie w składanych uwagach i wyłożony projekt planu ma takie przestrzenie wygospodarować.

Józefosław wciąż dysponuje potencjałem, aby być atrakcyjną miejscowością dla swoich mieszkańców. Jest to możliwe jeśli wykorzystamy szanse jakie daje nam nowy plan. Oś którą tworzy kanał Jeziorki, odpowiednio zagospodarowana może być elementem jakiego dziś brakuje, a o jakim marzą mieszkańcy. Nowy ciąg pieszo-rowerowy pełniłby zarazem funkcje komunikacyjne jak i rekreacyjne. Wspólnie z propozycją nowych skwerów i terenów zielonych wyraźnie podniósłby komfort i warunki życia.

Daniel Putkiewicz
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

„Planując kilkunasto-tysięczną miejscowość nie można nie zadbaćo przestrzeń wspólną, a taki błąd został popełniony kilkanaście lat temu przy tworzeniu aktualnie obowiązujących planów .

Przestrzeń publiczna – rozumiana jako dobro społeczne – to miejsca wspólne tworzące przestrzeń do relacji międzyludzkich. Wizja Józefosławia, która wyłania się z projektu planu to miejscowość, której funkcje przestrzeni publicznej tworzy „zielona oś ”wzdłuż Rowu Jeziorki i z którą będzie można utożsamić Józefosław, której towarzyszą park przy ul. Ogrodowej, nowe tereny zieleni publicznej, place miejskie i obiekty sportowo-rekreacyjne.

W 2015 opracowana została koncepcja zakładająca stworzenie wzdłuż rowu Jeziorki ciągu spacerowego połączonego miejscami rekreacyjnymi ulokowanymi u zbiegu głównych arterii komunikacyjnych Józefosławia, która została wprowadzona do projektu planu.


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-c4-1+1n-4h+2f"
data-ad-client="ca-pub-9388782753130193"
data-ad-slot="3379566028">

Projekt planu wprowadza nowe oznaczenie definiujące przestrzenie publiczne t.j. tereny placu miejskiego oraz tereny placów publicznych. W projekcie planu wprowadzono oznaczenia definiujące przestrzeń publiczną: tereny placu miejskiego i tereny placów publicznych. Plac publiczny, powiązany z usługami i terenami parkowymi nad Rowem Jeziorki, zaproponowany został u zbiegu ulic Cyraneczki i Julianowskiej – w miejscu, które w 2013 r. urbaniści z firmy RDH w swoim opracowaniu wskazali jako serce Józefosławia. Na rysunkach planów pojawiły się też takie oznaczenia jak: osie kompozycyjne, punkty charakterystyczne czy dominanty, których celem jest kształtowanie wnętrz urbanistycznych o indywidualnych cechach, ułatwiających orientację w przestrzeni i identyfikację z miejscem zamieszkania.

Dodatkowo w projekcie planu zaprojektowano tzw. „ciąg zielony” łączący przestrzenie publiczne: tereny zielone 1ZP przy ul. XXI w., zieleń 2ZP na terenie budowanego obecnie osiedla przy ul. Wenus, terenów sportowo-rekreacyjnych na obszarze 1P. Założono komunikację ciągiem pieszorowerowym od ul. Wenus do ul. Uroczej.”

Źródło: Broszurka plan Józefosławia – Gmina Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (4)

  1. Mój ostatni spacer po parku przy ul.Ogrodowej pozostawił smutne wspomnienia, ponieważ park jest coraz bardziej zaniedbany: mnóstwo chwastów i czarne worki ( śmieci?) od wielu dni „leżakujące” w pobliżu ławek, butelki po napojach, puszki po piwie….Przydałoby się od czasu do czasu zrobić w tym urokliwym parku trochę porządku.

  2. podobne wrażenie odnoszę bardzo często

  3. No i pełno psów łąmiących się na trawnikach lub rabatach.

  4. Łatwo jest się rządzić prywatną własnością, bo wlasniscią deweloperską trudno!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*