ul. Cyraneczki

Ograniczenie zabudowy w Józefosławiu

W 2010 r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zredefiniowała wskaźnik intensywności zabudowy, co spowodowało ok. 2 lata temu zmianę rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Obecnie do wskaźnika intensywności zabudowy wlicza się wszystkie kondygnacje, w tym podziemne, które wcześniej nie były uwzględniane.

W rzeczywistości oznacza to, że te same wartości wskaźników intensywności zabudowy pozwalają inwestorom na mniej. Dzięki temu nie trzeba zmieniać wartości tych wskaźników, rozstrzygnięcia przyjęte w projekcie planu ustalają następujące maksymalne intensywności zabudowy.

Obszary funkcjonalne

MPZP porządkuje kwestię zabudowy poprzez definiowanie obszarów funkcjonalnych.

Proponowane zmiany są kompromisem pomiędzy mieszkańcami, którzy pragnęliby, aby zabudowa była maksymalnie ograniczona, a właścicielami gruntów, którzy chcieliby je maksymalnie zagospodarować.
Konieczność kompromisu wynika z konsekwencji finansowych wprowadzenia nowego planu. Każda zmiana ograniczająca zabudowę w stosunku do obowiązującego planu skutkuje odszkodowaniami dla obecnych właścicieli gruntów.

Ograniczenia zabudowy

Jaskrawym przykładem zbyt intensywnej zabudowy w Józefosławiu jest część północna w sąsiedztwie Kierszka i lasu Kabackiego. W nowym projekcie planu przewidziano ekstensywny charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej MNE – oznacza to, że wykluczono realizacje zabudowy szeregowej i bliźniaczej, możliwa jest jedynie realizacja budynków mieszkalnych wolnostojących
(prawo budowlane dopuszcza 2 lokale w budynku jednorodzinnym).

Nowy projekt planu minimalizuje ilość terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Przeznaczeniemtakim MW określono tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej, tereny z istniejącymi prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę lub tereny dla których studium (akt wyższego rzędu) przewiduje taką funkcję.

W projekcie planu nie występuje funkcja mieszana, np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem wielorodzinnej MNW, jak to ma miejsce w obowiązującym planie dla Józefosławia.

Źródło: Broszurka plan Józefosławia – Gmina Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. Broszura ciekawa …trochę za długa ,ale developeria w JJ w większości uzyskała już PnB na podstawie aktualnego mpzp i nadal uzyskuje …

    Gdy ten mpzp wejdzie w życie będzie już too late..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*