Skrzyżowania Julianowska / Geodetów

Plan rozwoju dróg – ulice i ciągi pieszo – rowerowe

Ostatnie lata to intensywne prace projektowe potrzebne do uzyskania pozwoleń na budowę i rozpoczęcie budowy najważniejszych połączeń drogowych. Niektóre inwestycje są już realizowane, inne rozpoczną się w najbliższych latach. Jest to szeroki, największy w historii miejscowości front inwestycyjny.

Zadania zrealizowane w ostatnim czasie W grudniu zeszłego roku gmina wykonała remont ul. Osiedlowej. W ramach prac przebudowano jezdnię i chodniki od ul. Kuropatwy do ul. Działkowej. Na
przełomie roku zakończyły się również prace na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki i Julianowskiej. W ramach tego zadania wybudowano także fragment ul. Cyraneczki (ok. 70 m).

W połowie 2017 roku zakończyła się budowa ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Uroczej (długość 900 m). W ramach tego zadania wybudowano już odwodnienie, jezdnię i chodniki.

Równolegle dobiega końca budowa ul. Wenus na udciku od ul. Alaski do Wilanowskiej. W ramach tego zadania wybudowane zostanie m.in. odwodnienie, oświetlenie i obustronne chodniki. Prace budowlane
powinny zakończyć się we wrześniu 2017 r.

Prace projektowe ulic:

Cyraneczki – obecnie Powiat Piaseczyński projektuje ul. Cyraneczki na dwóch odcinkach: od ul. Ogrodowej do ul. Kuropatwy – do granicy z gminą Lesznowola oraz od ul. Julianowskiej do torów kolejowych do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna.

Dla pierwszego z powyższych odcinków ukończono prace projektowe i uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – ZRID. Ogłoszono również przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Drugi z wymienionych odcinków podzielono na etapy. Etap pierwszy czyli odcinek od ul. Julianowskiej do ul. Sybiraków został już zrealizowany. Dla pozostałej długości obecnie trwa opracowywanie
dokumentacji projektowej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Po zakończeniu projektowania dokumentacja trafić ma do Gminy Piaseczno, która zrealizuje inwestycję.

Geodetów – projektowana jest przebudowa całej ulicy wraz z infrastrukturą od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, budowa kanału deszczowego w ulicach Granitowej i Rubinowej, oświetlenie i monitoring ul. Granitowej oraz projekt i budowa ul. Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do ul. Rubinowej. Zadanie podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie zaplanowano przebudowę skrzyżowania ul. Geodetów z ul. Energetyczną i Wilanowską, które będzie zrealizowane w formie ronda. Dokumentacja skrzyżowania jest już gotowa a we wrześniu gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację I etapu inwestycji. Prace projektowe przy drugim etapie inwestycji powinny zakończyć się do końca 2017 r.

Olchowa – został już opracowany projekt budowlany. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych. Po ich otrzymaniu gmina wystąpi o decyzję
ZRID. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w roku 2018.

Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD – po uzgodnieniach z mieszkańcami opracowano koncepcję uwzględniającą większość zgłoszonych uwag. Gmina zleciła również wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Prace projektowe powinny zakończyć się do końca 2017.

Droga 4 KDD – jest to łącznik pomiędzy ul. Spacerowąi drogą 5KDD. Obecnie gmina przygotowuje dokumentację przetargową na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

Droga 5 KDD, czyli przedłużenie ul. Kombatantów wraz z ciągiem pieszo-rowerowym – deweloper, który w pobliżu planuje budowę budynków mieszkalnych, zobowiązał się do wykonania kompleksowego projektu przebudowy tej drogi. Zawarto już porozumienie z inwestorem, na mocy którego do końca 2018 r. zakończyć się mają prace projektowe, a inwestor w imieniu gminy ma uzyskać
decyzję ZRID.

Jutrzenki – gotowa jest koncepcja skrzyżowania ul. Jutrzenki z ul. XXI wieku w formie ronda. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zakładającej budowę ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Geodetów do ul. Wenus oraz budowę parkingu w rejonie skrzyżowania z ul. XXI wieku. Planowane zakończenie prac projektowych to połowa października 2018 roku.

Krótka – w związku z licznymi protestami mieszkańców przeciwko poszerzeniu ulicy kosztem prywatnych działek opracowano dokumentację projektową uwzględniającą protesty, lecz węższą niż określają to przepisy drogowe. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych narzucających odpowiednią szerokość dróg publicznych. Niestety decyzja ministerstwa była odmowna. W związku z tym planuje się powrót do pierwotnych założeń szerokości drogi i gmina jeszcze w 2017 r. zleci opracowanie dokumentacji zamiennej zgodnej
z przepisami budowy dróg publicznych.

Remonty

Ogrodowa – oprócz remontu samej jezdni zostanie wykonany również kanał odwodnieniowy i ciąg pieszo rowerowy. Na jesieni 2017 r zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

Skrzyżowanie ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską – w ramach zadania opracowana zostanie nowa organizacja ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej. Gmina opracowała już dokumentację wykonawczą. Na jesieni zostanie wyłoniony wykonawca remontu.

Ulice i ciągi piesze

Układ komunikacyjny Józefosławia i jego niewydolność to najszerzej dyskutowany problem wśród mieszkańców.

Proponowane w pierwszym projekcie planu nowe połącznia komunikacyjne wywołały najwięcej kontrowersji. Uwagi typu „więcej dróg” mieszały się z protestami przeciwko nowym połączeniom nikt przecież nie chce „tranzytu” przed swoimi oknami. Skutki zmiany planów z 2006 i 2007 r. pokazały, że nie należy likwidować połączeń drogowych. Miejscowość, w której mieszka ponad 10 tys. ludzi nie może
opierać się na rachitycznej sieci drogowej opartej na 4 ulicach w kierunkach południe/północ. Utrzymano więc istniejące i proponowane wcześniej połączenia, ale na niektórych drogach zmniejszono kategorię drogi oraz strefy uspokojenia ruchu, wprowadzono nowe ciągi pieszo-rowerowe.

Rzeczywiste odległości do obiektów użyteczności publicznej i terenów zielonych oraz słaba jakość infrastruktury technicznej sprawia, że samochód wciąż jest podstawowym środkiem komunikacji w Józefosławiu. Do tego komunikacja kumuluje się na głównych ulicach i skrzyżowaniach, co potęguje wrażenie ogromnego ruchu samochodowego na ulicach Józefosławia.

Aktualnie prowadzone przez gminę inwestycje oraz propozycja układu komunikacyjnego w nowym mpzp mają na celu poprawę tej sytuacji. Są to:

• wprowadzenie nowej osi wschód–zachód, wyprowadzającej ruch samochodowy w kierunku ul. Puławskiej i w kierunku Konstancina

• przebudowa ul. Geodetów od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej łącznie z rondem na skrzyżowaniu ul. Geodetów z ul. Wilanowską

• zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach ul. Cyraneczki z ulicami poprzecznymi

• zmiana kategorii drogi (z drogi lokalnej na dojazdową i z drogi dojazdowej na ciąg pieszo-jezdny) na wybranych ulicach

• wprowadzenie stref uspokojenia ruchu

• wprowadzenie dodatkowych ciągów pieszo-rowerowych łączących ulice, przestrzeń publiczną i obiekty użyteczności publicznej

 

Źródło: Broszurka plan Józefosławia – Gmina Piaseczno

Podoba ci się:

Komentarzy (7)

 1. Zakłamana broszurka kandydata na burmistrza i jego zastępcy (kto zobacz zdjęcia w broszurce). Łatwo jest się rządzić prywatną własnością prywatnej osoby niż dużym gruntem dewelopera. Dlaczego ? Pojedyncza osoba jest bezsilna z układami i kasą jaką wykłada deweloper! To granda w biały dzień ! Tyle i aż tyle.

 2. 1.Czy już wiadomo na co przeznaczone zostaną środki finansowe w ramach Funduszu Sołeckiego?
  2. W ostatnim numerze „Sąsiadów” p.Hanna Krzyżęwska pisze ,że ” w oknie wystawowym niedawno zwolnionego lokalu usługowego na pograniczu Julianowa i Józefosławia można zauważyć karteczkę o treści :”Tu niedługo będzie poczta”.
  Nie znalazłam informacji, można ktoś z Państwa orientuje się, gdzie konkretnie planowana jest NASZA nowa poczta?

  • Dokładnie w tym budynku gdzie kartka. Będzie to tzw. filia placówki pocztowej.

 3. Środki z Funduszu sołeckiego powinny być przeznaczone na stojaki uliczne na naszą lokalną gazetkę „Sąsiedzi”, nie wszyscy mają dostęp do kolportowanych egzemplarzy! Takie zamykane/wodoodporne powinny stać w kilku miejscach na ulicach.

 4. Poczta fajna rzecz dziękujemy sołtysom Józefosławia i Julianowa i pani Radnej Krzyżewskiej. Szkoda tylko,że taka mała

 5. Witam
  niby są ograniczenia w budownictwie, a segmenty nadal powstaja jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Za ,,dworkiem kurki,, osiedle Antonówka z nowo wydzieloną drogą /ulica bez nazwy/ ba 10 m szerokośći. Po co ? Skoro nie ma pieniędzy na wykup ziemi od właścicieil? I co będzie taki pasek zabłocony, który nie wiadomo kiedy będzie 10 m szerokości drogą. Skoro wydzielają drogę to powinni uregulować sprawy wykupu i wtedy dawać zgodę na budowę kolejnego osiedla. Byłam w Słowacji. W polu powstało wielkie osiedle, ale najpierw pobudowano drogę z chodnikiem i dopiero wtedy dano zgodę na budowe osiedla. A u nas horror.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*