Plac zabaw ul. Tenisowa

Uzyskane wyniki badania wskazują na to, że korzystanie z placu zabaw przy ul. Tenisowej jest całkowicie bezpieczne.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw na ul. Tenisowej w Józefosławiu informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. wykonane zostały, przez pracownika Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznań, pomiary kontrolne natężeń pól elektrycznego i magnetycznego dla potrzeb środowiska. Pomiary te przeprowadzono w wybranych miejscach pomiarowych na terenie placu zabaw pod przewodami dwutorowej linii elektroenergetycznej 220 kV, w sposób umożliwiający wyznaczenie ewentualnej granicy natężenia pola elektromagnetycznego dopuszczonej przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Laboratorium badawcze TELE-COM Poznań posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (aktualizacja 23.10.2019 r.).

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Dz. U. poz. 258.

W trakcie badania odnotowano poziomy maksymalne wartości pola elektromagnetycznego pomierzone w wyznaczonych pionach pomiarowych. Największa zmierzona wartość pola elektrycznego wyniosła 1,2 kV/m i jest mniejsza od wartości dozwolonej dla tego terenu, czyli 10 kV/m. Wartość natężenia pola magnetycznego nie przekroczyła czułości wyposażenia pomiarowego 0,79 A/m, a więc była mniejsza od wartości dozwolonej dla tego terenu, czyli 60 A/m. Uzyskane wyniki wskazują, że do przekroczenia wartości dopuszczalnej nie może dojść nawet przy największym możliwym obciążeniu linii NN.

W wyniku przeprowadzonego badania można jednoznacznie stwierdzić, że w bezpośrednim otoczeniu linii NN przebiegającej w pobliżu obszaru pomiarowego (nad placem zabaw) nie stwierdzono wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczających wartość dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach prawnych.

Uzyskane wyniki badania wskazują na to, że korzystanie z placu zabaw jest całkowicie bezpieczne. Jednakże plac pozostanie zamknięty do czasu obowiązywania ograniczeń wprowadzonych odgórnie w wyniku epidemii koronawirusa na terenie całego kraju.

Źródło: Gmina Piaseczno

Więcej:

Burmistrz podjął decyzję o zamknięciu placów zabaw i siłowni plenerowych

RPO: Ani przepisy ustawy o lasach, ani przepisy ustawy o ochronie przyrody nie przewidują możliwości zakazania wstępu do lasu i parku narodowego z powodu epidemii choroby ludzkiej

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Straż Miejska poinformowała o wynikach kontroli jakości powietrza na terenie Józefosławia

Lasy Miejskie tłumaczą powody wycinki drzew w Lesie Kabackim

Historia Lasu Kabackiego

31. rocznica katastrofy lotniczej w lesie kabackim

Sprawdź jakość powietrza w Józefosławiu

Straż Miejska bada jakość powietrza – zgłoś newralgiczne miejsca

Czy pas dla autobusów na tym odcinku Puławskiej ma sens ?

739 nadal bez przegubowego taboru

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*