ul. Kuropatwy

Co dalej z ul. Kuropatwy ?

W związku z zamknięciem ul. Geodetów wrócił temat przebudowy ul. Kuropatwy. W zeszłym roku Gmina Piaseczno opracowała warianty przebudowy ulicy i przekazała projekty władzom Lesznowoli.

Od kiedy połączono ul. Cyraneczki z ul. Kuropatwy ruch na ulicy znacznie wzrósł. Mieszkańcy okolicznych zabudowań nie są zadowoleni z faktu, że spokojna ulica dojazdowa stała się bardzo ruchliwa. Z powodu braku organizacji i porozumienia między Lesznowolą i Piasecznem narażono pieszych na niebezpieczeństwo, ponieważ przy drodze nie ma chodników, a w niektórych miejscach nie ma nawet namiastki pobocza.

Gmina Piaseczno w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyła 150 tysięcy złotych na opracowanie projektu przebudowy Kuropatwy. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że Lesznowola nie wykazuje nadmiernego zainteresowania przebudową ulicy.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ul. Kuropatwy figuruje jako “KD-Z – komunikacja publiczna – drogi zbiorcze” i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) jest to droga dostosowana do prędkości 40, 50 i 60 km/h.

Warianty ulicy i ich charakterystyka

W rezultacie analizy dostępnych materiałów i uwarunkowań opracowano 5 wariantów przebiegu ulicy Kuropatwy, które były nieznacznie korygowane w wyniku kolejnych konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego. We wszystkich wariantach jezdnia ma 6,5 m szerokości, z poszerzeniami na łukach o promieniach wymagających takich poszerzeń. Ta szerokość pozwala na stosunkowo swobodny, dwukierunkowy ruch autobusów miejskich. We wszystkich wariantach po południowej stronie ulicy znajduje się chodnik przyległy do jezdni, odsuwany od niej tylko punktowo, tak aby prawidłowo
przeprowadzić ruch pieszy przez skrzyżowania. Warianty różnicują: sposób obsługi ruchu rowerowego i usytuowanie chodnika po północnej stronie ulicy oraz drobne zmiany w położeniu jezdni, związane z omijaniem wartościowych
skupisk drzew przez elementy zagospodarowania pasa drogowego.

Wariant A (Rys. 3a). Wariant oszczędnościowy, w którym po północnej stronie jezdni mieści się tylko chodnik zasadniczo przyległy do jezdni, a odsuwany od niej tylko na tyle, aby oszczędzić drzewa. Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni; rowerzyści mają zjeżdżać z niej w pobliżu początku i końca odcinka na ścieżki rowerowe umieszczone obok chodników. Aby zapewnić rowerzystom bezpieczeństwo przy skręcaniu z jezdni na ścieżki rowerowe, a równocześnie zwrócić uwagę kierowców na odmienny charakter środkowego fragmentu ulicy, na obu końcach tego fragmentu przewidziano powierzchnie oczekiwania dla rowerzystów, umieszczone na wydłużonych progach zwalniających, o ukształtowaniu dostosowanym do nieuciążliwego dla pasażerów przejazdu autobusów.

Wariant B (Rys. 3b). Wariant najbardziej rozbudowany, w którym po północnej stronie jezdni biegnie chodnik i ścieżka rowerowa, na znacznej długości odsunięte od jezdni.

Wariant C (Rys. 3c). Wariant pośredni, w którym po północnej stronie jezdni biegnie ścieżka rowerowa, ale chodnik jest zaplanowany tylko na fragmentach ulicy. W tym wariancie wprowadzono przystanki autobusowe na pasie ruchu, wraz z dojściami i przejściami przez jezdnię. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przekraczających jezdnię, część przejść umieszczono na wydłużonych progach zwalniających, dostosowanych do nieuciążliwego dla pasażerów przejazdu autobusów.

Wariant D (Rys. 3d). Odmiana Wariantu C różniąca się bardziej oszczędnym pod względem zajęcia terenu rozwiązaniem skrzyżowania ze ślepą odnogą ulicy Kuropatwy. Mniejsze zajęcie terenu ma jednak taki skutek, że jest utrudniony skręt z tej ślepej odnogi w stronę Józefosławia i na ma możliwości skręcenia od strony Józefosławia w tę ślepą odnogę.

Wariant E (Rys. 3e). Z wariantów A-D wybrano wariant C jako najbardziej korzystny i poddano go modyfikacji. Odcinek ścieżki rowerowej i chodnika przy zachodniej części ulicy zamieniono na wspólną ścieżkę pieszorowerową uzyskując w ten sposób mniejsze zajęcia prywatnych działek.

Wariant preferowany

Po porównaniu cech poszczególnych wariantów oraz w wyniku konsultacji z Zamawiającym opracowano Wariant F (Rys. 3f), zbliżony do Wariantu E, będący wariantem preferowanym. Jego parametry stanowią kompromis między sprawnością i komfortem użytkowania ulicy a zajęciem terenu i aspektami środowiskowymi. Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji w tym wariancie znajduje się w części opracowania zatytułowanej „Oszacowanie kosztów inwestycji”. Podstawowe cechy tego wariantu są następujące:

*jezdnia o długości około 760 m i szerokości 6,5 m, z poszerzeniami na
wlocie na rondo oraz na łukach wymagających poszerzenia z uwagi na
promień mniejszy niż 200 m,

* po południowej stronie ulicy chodnik przyległy do jezdni praktycznie na
całej długości odcinka,

* po północnej stronie ulicy ścieżka rowerowa lub wspólna ścieżka pieszorowerowa na całej długości odcinka, z niewielkimi fragmentami osobnych
chodników, stanowiących dojścia do przejść przez jezdnię i do przystanku
autobusowego,

* ścieżka rowerowa, ścieżka pieszo-rowerowa lub chodnik po północnej
stronie ulicy odsunięte od jezdni na tych fragmentach, gdzie pozwala to
zachować drzewa wartościowe przyrodniczo, a przyległe do jezdni na
reszcie odcinka, ale oddzielone w tych miejscach od jezdni półmetrową
opaską separującą o odmiennej nawierzchni,

* jedna para przystanków autobusowych na pasach ruchu

* część przejść przez jezdnię ulicy Kuropatwy umieszczona na wydłużonych
progach zwalniających o takim ukształtowaniu, aby nie stwarzać
uciążliwości dla pasażerów autobusów,

* przejazdy dla rowerzystów przez jezdnie ulic poprzecznych (w tym
uczęszczanych uliczek osiedlowych) odsunięte o długość samochodu od
jezdni ulicy Kuropatwy; tam gdzie wyznaczonego przejazdu dla
rowerzystów nie ma, zaleca się odsunięcie bramy lub szlabanu
zamykającego wjazd w uliczkę osiedlową o długość samochodu od ścieżki
pieszo-rowerowej lub rowerowej w celu zachowania dobrej widoczności,

* odległość co najmniej 0,75 m od zewnętrznej krawędzi chodnika lub ścieżki
rowerowej do linii rozgraniczającej przy wszystkich dzielonych działkach.

Koncepcja przebudowy ul. Kuropatwy – rysunki

Źródło: Gmina Piaseczno

Więcej:

Sołtys Józefosławia odpiera zarzuty radnego Widza

„Nie widziałem w gminie, aby sołtys jakiejś wsi w taki sposób dbał o jej interesy” – radny wytyka błędy Sołtysowi Józefosławia

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

Ratusz zapowiada wytyczenie buspasa na Puławskiej

Od 2017 roku nie zdołano wybudować zbiorników retencyjnych

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Cyraneczki z Julianowską

Na przebudowę Geodetów zabrakło… 20 mln złotych

Radny Robert Widz z Józefosławia wbrew burmistrzowi nie zagłosuje za projektem stacji kolei dojazdowej przy Julianowskiej

Prawie 3,6 mln złotych na Cyraneczki i przedłużenie Kombatantów- 10KDL

Piaseczyńska drogówka kontroluje kierowców przy pomocy drona

W Józefosławiu policja zamiast złodziei złapała nastolatków z … marihuaną

„Najważniejsze, aby osoby odwiedzające Las Kabacki, nie puszczały psów luzem”

PINB uznał ulicę Działkową za samowolę budowlaną

Zakaz wprowadzania psów do parku niezgodny z prawem

Wzmożone patrole policji i ograniczenia na ul. Rekreacyjnej

Szczepienia na koronawirusa w Józefosławiu

Od 1 października 2020 zmiana stawki za odbiór odpadów

Radni PiS ostrzegają przed szatańską wizytą w Piasecznie

Józefosław z największą frekwencją – Wybory prezydenckie 2020

Metropolia Warszawa i MSWiA mobilizują (swoich?) wyborców

W budżetach samorządów metropolii warszawskiej ubędzie ponad 1,3 mld zł !!!

Jeszcze w tym roku będzie można dojechać Cyraneczki do Działkowej

Stacja PKP Józefosław ? Kiełbasa wyborcza czy realne szanse ?

Zastępca Burmistrza: „Co do 739 nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, jest to ograniczone dostępnością taboru”

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie tłumaczą powody wycinki drzew w Lesie Kabackim

Historia Lasu Kabackiego

31. rocznica katastrofy lotniczej w lesie kabackim

Czy pas dla autobusów na tym odcinku Puławskiej ma sens ?

Podoba ci się:

Komentarzy (10)

 1. Jak najszybciej zanim dojdzie do tragedi

 2. a to jest prawdziwa informacja czy zwykły fałsz jak z tym zebraniem w sołectwie?

 3. „Z powodu braku organizacji i porozumienia między Lesznowolą i Piasecznem narażono pieszych na niebezpieczeństwo, ponieważ przy drodze nie ma chodników, a w niektórych miejscach nie ma nawet namiastki pobocza.”
  Bo nie musi być. Kolejni, którzy nie znają przepisów i nie odróżniają obszaru zamieszkania od zwykłej ulicy? Pieszy ma pierwszeństwo na całej drodze, a kierowcy mają ograniczenie do 20km/h. Są większe ulice, można nimi jechać jak się nie podobają przepisy na Kuropatwy.

 4. Żyjemy w Polsce, gdzie większość ma w d… przepisy. Na Puławskiej też jest ograniczenie do 60km/h i nic z tego nie wynika. Tak narażono na niebezpieczeństwo uruchamiając wylot Cyraneczki do wąskiej dojazdowej Kuropatwy, która nie była przygotowana na tak duży ruch. Poza tym może być ograniczenie do 20 km/h, ale z chodnikiem :)

  I tak jak na swojej stronie napisała radna K. Krzyszkowska-Sut „Ta ulica w planie mpzp zawsze była. Przykro mi, że zakupując nieruchomości nie mieliście państwo świadomości, że taki jest stan tej drogi.”

 5. Ruch na Kuropatwy jest jaki jest, bo gmina Lesznowola zbudowała skręt z Puławskiej przy Selgrosie. Jak nie było skrętu, jeździłam Geodetów lub Bażancią. Teraz powstaje jeszcze Obi. Ruch na Kuropatwy związany jest ściśle z inwestycjami Lesznowoli, wobec czego absolutnie nie rozumiem oporów przed zwiększeniem bezpieczeństwa na tej ulicy…

 6. W taki razie wasz ból jest mniejszy niż mój. Skoro mieszkańcy nie chcą chodnika i wolą 20km/h. Mnie te progi nie szkodzą mam wysokie zawieszenie i będę tam jeździł dalej z rozkoszą oraz tysiące innych mieszkańców Józefosławia, Polski, Europy i Świata.

 7. Tak jak najbardziej trzeba przebudować ulicę zanim wydarzy się tragedia.
  Sama chodzę codziennie tą ulicą i powiem szczerze cały czas się denerwuję czy jakiś samochód mnie nie potrąci. Wiadomo, że nawet nie ma tam miejsca na poboczu żeby gdzieś odskoczyć.

 8. I tak jak na swojej stronie napisała radna K. Krzyszkowska-Sut „Ta ulica w planie mpzp zawsze była. Przykro mi, że zakupując nieruchomości nie mieliście państwo świadomości, że taki jest stan tej drogi.”

 9. qwe – jesli to sprawia Ci przyjemnosc to dalej zawracaj kijem Wisle. A samorzad jest od tego by realiwowac wole wiekszosci i nie zwracac uwagi na stedniowieczne poglady nielicznych. Kuropatwy ma byc szeroka z chodnikami i sciezka rowerowa oraz z kursujacym co 15 minut autobusem. Halo tu jest Europa i trzecia dekada 21 wieku !

 10. Ta sprawa nadaje się do ogólnopolskich mediów.
  Wyremontowane drogi już dawno powinny być połączone poszerzonym odcinkiem. Nieudolność urzędników jest bezdyskusyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*