fot. Jozefoslaw24.pl - autobus 739

Od 9 lat nie mogą stworzyć warunków dla przegubowych autobusów linii 739

Od co najmniej 9 lat, piaseczyńscy urzędnicy pracują nad stworzeniem dogodnych warunków drogowych dla dłuższego taboru ZTM. W związku z tym radna Katarzyna Krzyszkowska-Sut ponownie złożyła wniosek, który dotyczy możliwości uruchomienia przegubowych autobusów linii 739.

We wrześniu 2012 r. przedstawiciel ZTM Daniel Złamał na zebraniu z mieszkańcami Józefosławia poinformował, że największym problemem są nieodpowiednio zaprojektowane skręty przy ul. Kameralnej. Utrudnienia przy szkole zostały zlikwidowane dwa lata temu, kiedy oddano do użytku rondo.

„ZTM nie dysponuje większą liczbą autobusów, które mogłyby być wykorzystane w Józefosławiu i Julianowie.
Jest natomiast możliwe zastąpienie obecnie używanych autobusów krótkich – autobusami długimi (przegubowymi), przy niezmienionej liczbie kursów.

Autobusy takie zabierają 100% więcej osób porównaniu z autobusami krótkimi. W celu ustalenia, czy trasa linii 739 jest przystosowana do przyjęcia długich autobusów odbył się przejazd kontrolny autobusu 15-metrowego. W wyniku tego przejazdu stwierdzono, że w trzech miejscach trasa nie spełnia warunków zapewniających bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Są to: prawoskręt z Wilanowskiej w Geodetów, zakręt Wilanowska/Kameralna, zakręt Kameralna/Julianowska przy tzw. pętli (szczególnie prawoskręt). Dwa pierwsze skręty wymagają niewielkich poprawek, natomiast „pętla” wymaga dużo większej przeróbki.

W związku z tym ZTM, w uzgodnieniu z gminą, proponuje usytuowanie dwóch przystanków przelotowych przy ul. Kameralnej albo przeniesienie ruchu autobusowego na ul. Cyraneczki. Proponowany najpóźniejszy termin wprowadzenia zmian.”

Wniosek radnej Katarzyny Krzyszkowskiej-Sut z 30 września 2021 r. :

„20.01.2020 r. oraz w 2019 r. składałam wniosek dotyczący wprowadzenia autobusów przegubowych. W czasie pandemii nie był to palący problem, jednak teraz wszystko wróciło do normy i „krótkie“ autobusy nie są wystarczające. Ponawiam więc mój wniosek na prośbę mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Uprzejmie proszę o jak najszybsze działanie w kwestii wprowadzenia autobusów przegubowych do Józefosławia.

Zapewniano mnie, że to kwestia przebudowania dwóch miejsc (skrzyżowanie z ul. Wilanowską i Kameralną oraz przy ul. Julianowskiej przy cmentarzu) gdzie autobus nie jest w stanie zakręcić. Już upłynęły dwa lata od tych rozmów, poproszę więc o niezwłoczną informację na jakim etapie jest ta sprawa i kiedy (konkretna data) mieszkańcy mogą się spodziewać poprawy w komunikacji miejskiej, z której wiele osób w naszej miejscowości korzysta. ”

Odpowiedzi udzielił jej kolega były radny z Józefosławia, a obecnie zastępca Burmistrza Robert Widz.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2021 r. informuję, że proces przystosowania infrastruktury drogowej do przejazdów autobusów przegubowych linii 739 jest kontynuowany obecnie na etapie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej i ul. Przesmyckiego w Piasecznie. Uzyskanie stosownej decyzji ZRID planowane jest na 2022 rok. Umożliwi to wystąpienie do Rady o zabezpieczenie środków budżetowych na realizację inwestycji. Dalszy tok postępowania będzie zależał od możliwości budżetu gminy i powiązanych z tym priorytetów inwestycyjnych ustalanych przez Radę Miejską w Piasecznie w trybie uchwały budżetowej i jej zmian.

Korekta geometrii skrzyżowania ul. Wilanowskiej i ul. Kameralnej jest mniejszym problemem technicznym i będzie wykonana w terminach budowy ronda w ul. Julianowskiej. Samo wdrożenie autobusów przegubowych jest uzgodnioną z ZTM formą zwiększenia wydajności układu transportowego w obszarze Julianów-Józefosław i zostanie zrealizowane po zakończeniu robót dostosowujących infrastrukturę drogową.

Więcej:

Stowarzyszenie NJiJ przypomina burmistrzowi, że w 2012 roku obiecał usunięcie utrudnień drogowych, z powodu których nie można było wprowadzić większych autobusów

„Jeśli chodzi jakość podróżowania linią 739 to naszym zdaniem szanse na poprawę są niewielkie” – na pytania odpowiadają kandydaci Platformy Obywatelskiej

Zastępca Burmistrza: „Co do 739 nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, jest to ograniczone dostępnością taboru”

Jest rondo, ale przegubowych autobusów nadal nie będzie …

Sołtys Józefosławia odpiera zarzuty radnego Widza

Radna Krzyżewska po raz kolejny zgłasza wniosek o poprawę jakości komunikacji zbiorowej w Józefosławiu i Julianowie

Ratusz zapowiada wytyczenie buspasa na Puławskiej

Radny Robert Widz z Józefosławia wbrew burmistrzowi nie zagłosuje za projektem stacji kolei dojazdowej przy Julianowskiej

Radni PiS ostrzegają przed szatańską wizytą w Piasecznie

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

„Nie widziałem w gminie, aby sołtys jakiejś wsi w taki sposób dbał o jej interesy” – radny wytyka błędy Sołtysowi Józefosławia

Od 2017 roku nie zdołano wybudować zbiorników retencyjnych

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Cyraneczki z Julianowską

Na przebudowę Geodetów zabrakło… 20 mln złotych

Prawie 3,6 mln złotych na Cyraneczki i przedłużenie Kombatantów- 10KDL

Piaseczyńska drogówka kontroluje kierowców przy pomocy drona

W Józefosławiu policja zamiast złodziei złapała nastolatków z … marihuaną

„Najważniejsze, aby osoby odwiedzające Las Kabacki, nie puszczały psów luzem”

PINB uznał ulicę Działkową za samowolę budowlaną

Zakaz wprowadzania psów do parku niezgodny z prawem

Wzmożone patrole policji i ograniczenia na ul. Rekreacyjnej

Szczepienia na koronawirusa w Józefosławiu

Od 1 października 2020 zmiana stawki za odbiór odpadów

Józefosław z największą frekwencją – Wybory prezydenckie 2020

Metropolia Warszawa i MSWiA mobilizują (swoich?) wyborców

W budżetach samorządów metropolii warszawskiej ubędzie ponad 1,3 mld zł !!!

Jeszcze w tym roku będzie można dojechać Cyraneczki do Działkowej

Stacja PKP Józefosław ? Kiełbasa wyborcza czy realne szanse ?

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie tłumaczą powody wycinki drzew w Lesie Kabackim

Historia Lasu Kabackiego

31. rocznica katastrofy lotniczej w lesie kabackim

Czy pas dla autobusów na tym odcinku Puławskiej ma sens ?

Podoba ci się:

Komentarzy (2)

  1. Więcej kursów, a nie autobusowe kolumbryny na kameralnym osiedlu!

  2. Bloków coraz więcej, a autobusy krótkie i rzadko kursują. Rano ścisk niesamowity. Bywa i tak, że autobus się nie zatrzymuje, bo nie ma już miejsca.