fot. Jozefoslaw24

Zmiana stawek za wywóz śmieci w gminie Piaseczno

Z uwagi na rosnącą ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy oraz wzrost kosztów związanych z ich odbiorem i zagospodarowaniem, konieczna jest korekta stawek opłat za śmieci.

Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców wciąż rośnie. Jednocześnie w związku z inflacją znacząco rosną koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Rosną koszty energii, paliwa niezbędnego do transportu odpadów czy koszty pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w ofertach złożonych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

System musi się bilansować

W tej sytuacji konieczna jest korekta stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z podjętą 21 września 2022 r. przez Radę Miejską uchwałą od dnia 1 listopada 2022 r. stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie wynosić 39,30 zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 2,92 zł/os. Przewiduje się, że przyjęcie stawki w wysokości 39,30 zł pozwoli na zbilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 jak również zmniejszy deficyt systemu w roku bieżącym.
– Jakakolwiek podwyżka opłat nie jest oczywiście korzystna dla mieszkańca, ale w tym wypadku wynosi ona tylko 8% przy jednoczesnym podwyższeniu ulgi za kompostowanie o 180% – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – System gospodarki odpadami musi się bilansować, a w ostatnich latach mieliśmy w wykonaniu wydatków i dochodów w tym obszarze budżetu deficyt.
Gmina stara się, w ramach obowiązujących przepisów, które nie są idealne, znaleźć sposób na wyłapanie tych, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem rzeczywistym, zaniżając liczbę mieszkańców danej nieruchomości.

Stawka niższa od maksymalnej

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach maksymalna stawka opłaty nie może przekroczyć 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę ogółem. Dochód ten na rok 2022 wynosi 2 061,93 zł. Oznacza to, że stawka opłaty nie może być wyższa niż 41,24 zł na osobę (2 061,93 zł x 2 %). Przyjęta stawka jest więc niższa od maksymalnej.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla członka rodziny wielodzietnej zostało zachowane na dotychczasowym poziomie 30% stawki za gospodarowanie odpadami, czyli rodziny wielodzietne zapłacą o 11,79 zł za osobę (tj. 39,30 zł x 30 %) mniej.

Wyższa ulga za kompostowanie

Jednocześnie gmina podwyższyła ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Ulga wzrosła z kwoty 2,90 zł do kwoty 8,10 zł na mieszkańca. Zgodnie z art. 6k ust. 4a wysokość zwolnienia z w/w tytułu wynika z kosztów poniesionych przez gminę na gospodarowanie tymi odpadami. Z wyliczeń wynika, że koszt na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie 8,10 zł. Tak jak do tej pory z ulgi będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Przypominamy, że urzędnicy prowadzą kontrole polegające na sprawdzaniu czy na terenie danej nieruchomości znajduje się kompostownik i oczywiście nie są z niej odbierane bioodpady.

Ważna jest prawidłowa segregacja

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów oraz pakowania ich w worki/pojemniki o określonym kolorze.

• Odpady z papieru – zbieramy w pojemnikach/workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”
• Odpady szklane – zbieramy w pojemnikach/workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”
• Odpady z metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – zbieramy w pojemnikach/workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”
• Bioodpady – zbieramy w pojemnikach/workach koloru brązowego, pojemnik oznaczony napisem „Bio”
• Odpady resztkowe tzw. „odpady zmieszane” zbieramy do pojemnika w kolorze czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane”.

W przypadku niedotrzymania obowiązku segregacji, stawka opłaty podwyższonej wynosi dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 78,60 zł od osoby.

Informacja o zmianie opłat zostanie przesłana do mieszkańców pocztą.

Źródło: Gmina Piaseczno

Więcej:

Zmniejszenie częstotliwości kursowania linii L39

Zastępca Burmistrza: „Co do 739 nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, jest to ograniczone dostępnością taboru”

Opłaty za gaz i ogrzewanie wzrosną o kilkaset procent – Burmistrz Piaseczna prosi o pomoc Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Nie będzie ławek i koszy bo nie ma miejsca, tereny zielone i znaki drogowe – interpelacja Hanny Krzyżewskiej

Piaseczno i Lesznowola porozumiały się w sprawie przebudowy ul. Kuropatwy

Lesznowola planuje budowę wiaduktu nad Puławską

W zeszłym roku policja odnotowała 310 interwencji na terenie Józefosławia i 87 w Julianowie

Radni uchwalili budżet na 2022 rok dla Józefosławia i Julianowa – Wilanowska, Geodetów, skatepark, Osiedlowa, Jutrzenki, Cyraneczki, Sasanki, Krótka, Lidii Wysockiej, Kuropatwy, 10 KDL i Klub Kultury

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

Radna Katarzyna Krzyszkowska-Sut została sołtyską Józefosławia

Szczepienia na koronawirusa w Józefosławiu

Od 9 lat nie mogą stworzyć warunków dla przegubowych autobusów linii 739

Sołtys Józefosławia odpiera zarzuty radnego Widza

Ruch z Działkowej przeniesie się na Cyraneczki i 10 KDL

„Nie widziałem w gminie, aby sołtys jakiejś wsi w taki sposób dbał o jej interesy” – radny wytyka błędy Sołtysowi Józefosławia

Piaseczyńska Inkwizycja przeciwko diabelskim inicjacjom w Bibliotece

Ratusz zapowiada wytyczenie buspasa na Puławskiej

Od 2017 roku nie zdołano wybudować zbiorników retencyjnych

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Cyraneczki z Julianowską

Na przebudowę Geodetów zabrakło… 20 mln złotych

Radny Robert Widz z Józefosławia wbrew burmistrzowi nie zagłosuje za projektem stacji kolei dojazdowej przy Julianowskiej

Prawie 3,6 mln złotych na Cyraneczki i przedłużenie Kombatantów- 10KDL

Piaseczyńska drogówka kontroluje kierowców przy pomocy drona

W Józefosławiu policja zamiast złodziei złapała nastolatków z … marihuaną

„Najważniejsze, aby osoby odwiedzające Las Kabacki, nie puszczały psów luzem”

PINB uznał ulicę Działkową za samowolę budowlaną

Zakaz wprowadzania psów do parku niezgodny z prawem

Wzmożone patrole policji i ograniczenia na ul. Rekreacyjnej

Od 1 października 2020 zmiana stawki za odbiór odpadów

Radni PiS ostrzegają przed szatańską wizytą w Piasecznie

Józefosław z największą frekwencją – Wybory prezydenckie 2020

Metropolia Warszawa i MSWiA mobilizują (swoich?) wyborców

W budżetach samorządów metropolii warszawskiej ubędzie ponad 1,3 mld zł !!!

Jeszcze w tym roku będzie można dojechać Cyraneczki do Działkowej

Stacja PKP Józefosław ? Kiełbasa wyborcza czy realne szanse ?

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie tłumaczą powody wycinki drzew w Lesie Kabackim

Historia Lasu Kabackiego

31. rocznica katastrofy lotniczej w lesie kabackim

Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. Jak ktoś ma 500+ to chociaż wie za co musi drożej płacić.