Lingua Nova (Piaseczno)

LINGUA NOVA szkoła języków obcych w Piasecznie, zajmuje się organizacją i prowadzeniem kursów językowych dla dorosłych.

W Piasecznie LINGUA NOVA funkcjonuje w ramach grupy szkół LINGUA TEAM European Language Program, która skupia dodatkowo markę MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE szkołę języków obcych dla dzieci i młodzieży.

LINGUA NOVA jest szkołą języków obcych, wykorzystującą metodę LINGUA OPTIMA, której założeniem jest optymalizacja procesu uczenia – indywidualne podejście do Słuchacza, skupienie się na jego potrzebach i na podstawie analizy umiejętności dostosowanie zagadnień programowych i dobór najbardziej odpowiednich dla niego materiałów i technik pracy.

LINGUA OPTIMA opiera się o metodę komunikatywną, której celem jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystywania w mówieniu wszystkich struktur gramatyczno-leksykalnych wprowadzanych na zajęciach, czyli rozwijanie umiejętności komunikacji.

Na standardowych kursach (kursy języka ogólnego) rozwijane są wszystkie sprawności językowe czyli mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu, przy czym rozwijanie poprawności mówienia stanowi przynajmniej 70% czasu trwania zajęć.

Realizacje naszych zajęć wyróżnia ogromna innowacyjność w podejściu dydaktycznym: nauczanie projektowe, wykorzystywanie nowatorskich technik pracy na zajęciach językowych – multimedia, tablice interaktywne, Internet, You Tube, podcasty.

Innowacja, entuzjazm i pasja naszych Lektorów przekładają się na motywację i zaangażowanie w naukę Słuchaczy oraz na ich postęp językowy.

W szkole realizowane są kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego.

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Język francuski, niemiecki, angielski, hiszpański, włoski i rosyjski.

Kontakt:
Świętojańska 1
Piaseczno
tel.: (22) 750 13 11
e-mail: piaseczno@linguanova.com.pl
www.linguanova.com.pl/piaseczno/

powrót