Interpelacje dot. Józefosławia i Julianowa – 2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. zarządzania ul. Cyraneczki 18.01.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. lustra przy ul. Działkowej 18.01.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. straży miejskiej i monitoringu 18.01.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. budowy przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej 18.01.12

K.Nowocin interpelacja dot. budowy ul. Czajki 2.02.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. komunikacji publicznej w Józefosławiu i Julianowie 15.02.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. kontroli w gminie Piaseczno 15.02.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. realizacji zadań oświatowych w gminie Piaseczno 15.02.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ul. Czajki w Julianowie 15.02.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ul. Krótkiej 15.02.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ul. Julianowskiej 6.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. kopii pism do mieszkańców ul. Julianowskiej w sprawie przenoszenia ogrodzeń 07.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. pobierania opłat za kontenery na używaną odzież 14.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. konsultacji społecznych 14.03.12

K. Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. systematycznego umieszczania interpelacji na stronie Urzędu Gminy. 16.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. przebudowy pętli 739 20.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. rozwiązań komunikacyjnych dla Józefosławia i Julianowa 20.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. projektu budowy chodników przy ul. Julianowskiej 20.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. opinii Policji i strazy miejskiej ws. komunikacji publ. 20.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. bezpieczeństwa w okolicach szkoły ZSP 20.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. bezpieczeństwa w okolicach szkoły w Józefosławiu 26.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. funduszy sołeckich 26.03.12

K.Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. budowy chodnika przy ul. Żwirowej 2.04.12

K. Nowocin – Kowalczyk interpelacja dot. nielegalnego wypompowania wody przy ul. Pastelowej 20.03.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. pobierania opłat za kontenery 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. konsultacji społecznych 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. konwentu burmistrzów 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ul.Pastelowej 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. zagospodarowania przestrzennego Józefosławia 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. zarządzeń wydanych przez burmistrza 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. zestawienia osób zameldowanych w Piasecznie 18.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpleacja dot. autobusu nocnego w Józefosławiu 24.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. pomiaru ruchu w Józefosławiu 24.04.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. budowy ul. Krótkiej 16.05.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. spowalniaczy przy ul. Wilanowskiej i ul. Osiedlowej 16.05.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. spowalniaczy przy ul.Wenus 16.05.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. chodnika przy ul.Żwirowej 16.05.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. przebudowy ul.Osiedlowej 16.05.12

K.Nowocin, E.Szweycer, H.Krzyżewska,J.Wierzchowski interpelacja dot. ul.Geodetów i parkingu przesiadkowego 16.05.12

K. Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ul. Nefrytowej 20.06.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ul. Dzikiego Wina 20.06.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. oświaty w Gminie Piaseczno 20.06.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. oznakowania ul. Olchowej 11.07.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. opłat w przedszkolach 11.07.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. przejścia dla pieszych ul.Gedetów 11.07-12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. spowalniaczy w Józefosławiu 11.07-12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ekologii 22.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. opłat targowych 22.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. oznakowania spowalniaczy 22.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. sportu 22.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. policji, straży miejskiej i monitoringu 22.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. spowalniacza przy ul. Bażanciej 30.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpleacja dot. działki należącej do dewelopera Na Skraju Miasta 30.08.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. konserwacji kanałku Jeziorki 30.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. koszy na śmieci 30.08.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. podziału działek przy ul. Julianowskiej 30.08.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej 30.08.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. modernizacji ul.Kameralnej 26.09.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. monitoringu w okolicy szkoły w Józefosławiu 26.09.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. podatku od nieruchomości 26.09.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. przekazania działki przy ul. Tenisowej – skwer 26.09.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. wybudowania wiat przystankowych przy ul. Wilanowskiej 26.09.12


K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. systemu wypożyczalni rowerów Veturilo 26.09.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. zagospodarowania Julianowa Południowego 24.10.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. zagospodarowania Józefosławia 24.10.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. szkoły w Józefosławiu 24.10.12

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. budowy bramy ZSP Józefosław 21.11.2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. budynków przy ul. Kameralnej 21.11.2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. remontu ul. Jagielskiej 21.11.2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. ujednolicenia spowalniaczy 12.12.2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. oszczędnośni na oświetleniu ulic 12.12.2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. remontu ul. Działkowej 12.12.2012

K.Nowocin-Kowalczyk interpelacja dot. statystyki uodzeń 3.12.2012


KOMENTARZE