Kurs pierwszej pomocy BLS, RKO, AED

Cena: 50

Kontakt:
Piaseczno
e-mail: rafet.turek@gmail.com

Opis:

Przeprowadzę szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo oddechowej, obsługi automatycznego defibrylatora. Zapraszam osoby prywatne, firmy (zgodnie z Ustawą w każdym zakładzie pracy powinien być przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy pracownik). Szkolenia przeprowadzi ratownik medyczny posiadający uprawnienia instruktorskie wystawione przez AHA. Zapraszam.

Podoba ci się:
powrót