UCZCIWEGO FRYZJERA Z DOŚWIADCZENIEM

Cena: Nieokreślona

Kontakt:
Piaseczno
tel.: 606 694 333
e-mail: salon@capilli.pl

Opis:

Przyjmiemy do naszego zespołu uczciwego fryzjera z doświadczeniem i zaangażowaniem w swój zawód. Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach, ze stałą bazą klientów ciągle doskonaląc swoje umiejętności techniczne i obsługę klienta.
PROSIMY TYLKO POWAŻNE OFERTY kierować tel. 606 694 333

Podoba ci się:
powrót