Regulamin – Katalog Firm

1. Dodanie podstawowej wizytówki w Katalogu Firm portalu Jozefoslaw24.pl jest całkowicie bezpłatne.

2. Dodania firmy do Katalogu Firm należy dokonać przez wypełnienie formularza w zakładce Katalog Firm „dodaj firmę”. Po zaakceptowaniu przez administratora wpis zostanie opublikowany.

3.Użytkownik dodając swoją firmę do Katalogu Firm potwierdza, że podane w formularzu dane są prawdziwe i zezwala na ich przechowywanie i opublikowanie w Katalogu Firm portalu Jozefoslaw24.pl

4. Administrator portalu Jozefoslaw24.pl zastrzega sobie prawo do moderowania treści zawartych w formularzu oraz do usunięcia wizytówki w przypadku naruszenia prawa lub regulaminu portalu.

5 Użytkownik ma prawo do zmiany danych i treści wizytówki. Aktualizacja odbywa się przez wysłanie maila (zgodnego z mailem w formularzu) z instrukcjami dotyczącymi zmian do administratora katalogu firm.

6 Portal Jozefoslaw24.pl zgodnie z obowiązującym prawem udostępnia wgląd do swoich danych firmom i osobom, które zamieściły wizytówki.

7. Portal Jozefoslaw24.pl na prośbę użytkownika usuwa zamieszczone przez niego dane.

8 Użytkownik dodający wizytówkę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i aktualności związanych z portalem Jozefoslaw24.pl

9.Portal Jozefoslaw24.pl oświadcza, że nie będzie przekazywał danych o użytkownikach innym firmom ,instytucjom i osobom trzecim.

10. Zgodnie z obowiązującym prawem portal jozefoslaw24.pl musi przekazać dane o użytkownikach, którzy złamią prawo lub na wniosek policji, sądu i prokuratury.

11. Administrator portalu jozefoslaw24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki z innych przyczyn.

12. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa do Katalogu Firm oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.

13. Użytkownik potwierdza ,że przesłane przez niego dane ,zdjęcia i elementy graficzne( np. logo) są jego własnością i z zgadza się na ich publikację na portalu Jozefoslaw24.pl

14. Użytkownik jako osoba fizyczna akceptuje Regulamin wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z jego danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 101,poz. 926 z późn.zm).

15.Wszelkie prawa autorskie do grafiki portalu, opisów oraz rozwiązania techniczne oraz kody HTML, arkusze CSS, skrypty Java Script, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) należą do portalu Jozefoslaw24.pl

16. Zgodnie z „art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych powszechnie dostępnych. Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać -bez szczególnego nakładu sił i środków -nieograniczony krąg podmiotów. Tylko wtedy administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji, jeżeli powszechnie dostępne są wszystkie, a nie tylko niektóre, dane zawarte w zbiorze danych.
Zatem w przypadku udostępniania nieograniczonemu kręgowi podmiotów, w sieci Internet, wszystkich danych przetwarzanych w zbiorze, administrator danych nie jest zobowiązany do zgłoszenia tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych.” GIODO

17. Użytkownik potwierdza ,że akceptuje powyższy regulamin.