Nowa polityka śmieciowa

Dystrybucja worków do segregowania odpadów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie grudnia tego roku rozpocznie się dystrybucja worków do gromadzenia odpadów segregowanych. Bezpłatny pakiet worków na 2014 rok otrzymają właściciele nieruchomości, którzy w złożonej do Gminy deklaracji określili selektywny sposób zbiórki odpadów.

Ilość worków w pakietach została określona na podstawie Uchwały Nr 1168/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Wielkość pakietów dla mieszkańców domów jednorodzinnych uzależniona została od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości:
a) na odpady „suche”– wg liczby osób zgłoszonych w deklaracji:
• 1 osoba – 1 szt. na miesiąc,
• 2-3 osoby – 2 szt. na miesiąc,
• 4 osoby – 3 szt. na miesiąc,
• 5 osób – 4 szt. na miesiąc,
• 6 osób i więcej – 5 szt. na miesiąc,
b) na szkło – wg liczby osób zgłoszonych w deklaracji:
• 1-3 osoby – 1 szt. na miesiąc,
• 4 osoby i więcej – 2 szt. na miesiąc,
c) na bioodpady i odpady zielone w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad max do 32 szt. rok.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wielkość pakietów zależy od wielkości zadeklarowanego pojemnika i dotyczy tylko pojemników 0,12 m3 lub 0,24 m3.
Worki do Państwa nieruchomości będą dostarczone przez sołtysów lub inne osoby, z którymi zostały podpisane stosowne umowy. Odbiór przysługującego pakietu worków należy pokwitować wpisując na liście datę oraz imię i nazwisko osoby przyjmującej.
Mieszkańców, którzy nie otrzymają worków w sposób opisany powyżej, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Wojska Polskiego 54, po 15 stycznia 2014 roku.

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*