SŁUŻBY RATUNKOWE

Pogotowie Ratunkowe
obsługiwane przez firmę FALCK
tel.: (22) 535 91 93
tel. alarmowy 999, 112

Nocna Pomoc Lekarska
w budynku szpitala św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie.
Pomoc świadczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo.
Tel. do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej – tel. 22 735 41 08
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42, tel. 888 29 20 (21). Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo.

Szpital w Piasecznie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Anny w Piasecznie – administrowany przez EMC Instytut Medyczny
ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno
Informacja i Rejestracja Szpitala (całodobowo), tel. (22) 735 41 00
Informacja i Rejestracja Przychodni (między 7.00 a 21.00),
tel. (22) 735 41 01

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Oficer dyżurny:
tel: (22) 756-70-18 (22) 604 52 13
fax: (022) 604 52 07
telefony alarmowe: 112 , 997

Straż Miejska w Piasecznie
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
tel. (22) 701 76 95 (22) 750 21 60
telefon alarmowy: 986

Straż Pożarna w Piasecznie
ul. Staszica 19
05-500 Piaseczno
piaseczno@mazowsze.straż.pl
tel. (22) 756 72 43
tel. alarmowy: 998

Pogotowie gazowe
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Gazownia Warszawska,
Biuro Obsługi Klienta Piaseczno
ul. Stołeczna 4, 05-500 Piaseczno,
tel.: (22) 757 25 97 wew. 145

Pogotowie energetyczne
Rejonowa Dyspozycja Ruchu w RE-2 Jeziorna
tel.: (22) 701 32 20 (22) 701 32 22

PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.
ul. Piaseczyńska 52,
05-520 Konstancin – Jeziorna
www.zewt.com.pl

Latarnie uliczne
Konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy zajmuje się: Zakład Konserwacyjno-Remontowy Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych „Cieślikowski”
ul. Sękocińska 20B
05-830 Nadarzyn
tel. zgłoszeniowy czynny całą dobę:
(22) 720 39 07

Pogotowie wodno-kanalizacyjne
tel. 0 603 309 399 – czynny całą dobę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
tel./fax.: (22) 750 23 20
kontakt@pwikpiaseczno.pl
www.pwikpiaseczno.pl

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750 02 15

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o.
ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 737 17 70
www.sitapiaseczno.pl