Józefosław fot. Bartosz Bilski

„Pomysł mostu jest chybiony, gdyż spowoduje zalewanie terenów” – sprawozdanie z zebrania sołectwa Józefosława

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Józefosław – 22.04.2015

Uczestnicy:

Gospodarz spotkania:

Sołtys Jan Dąbek

Mieszkańcy Józefosławia:

27 osób podpisanych na liście obecności, w tym 5 członków Rady Sołeckiej
i radni p. K. Krzyszkowska Sut i p. R. Widz

Zaproszeni goście:

Sebastian Jach i Czesław Kisza – firma IT-COM

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wprowadzenie

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej

4. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2014

5. Komunikacja z mieszkańcami – strona www sołectwa, mailing, tablice sołeckie, gminny system
powiadamiania sms, facebook.

6. Fundusz Sołecki 2015 – omówienie realizacji, zmiana

7. Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu w Józefosławiu – prezentacja

8. Akcja społeczna „Sprzątam po sobie” – 25-26 kwietnia

9. Wnioski Rady Sołeckiej i mieszkańców – podjęcie uchwał

Ad. 1. 2. 3. Wprowadzenie/porządek, komisja skrutacyjna

O godz. 19.00 zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka. Ze względu na zbyt niską frekwencję, p. Sołtys ogłosił drugi termin zebrania o godz. 19.15. O godz. 19.15 p. Sołtys odczytał porządek obrad, który został przyjęty przez obecnych. Ze względu na konieczność podejmowania uchwał powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Felicja Drogowska i Hanna Golberg. Na protokolanta wybrano Annę Czerwieniec z Rady Sołeckiej.

Ad.4. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2014

P. Sołtys odczytał przygotowane sprawozdanie z pracy za rok 2014 – treść sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 do protokołu, po czym zapytał o ew. pytania do sprawozdania.Padło pytanie odnośnie systemu monitoringu przy ul. Geodetów (była tam kradzież motoru), gdzie słaba jakość obrazu z kamer nie pozwalała na identyfikację tablic rejestracyjnych sprawcy. Pan Dąbek powiedział, że monitoring na Geodetów nie jest częścią monitoringu o którym wspomniał w sprawozdaniu, ten w Józefosławiu jest nowoczesny i obraz z kamer jest wyraźny.

Inne pytania/wnioski nie dotyczyły już sprawozdania i były następujące:

1. Postawienie znaku zakazu parkowania przy przystanku przy szkole – jest to miejsce gdzie jest zakaz ruchu, ale ludzie i tak parkują i utrudniają przejazd autobusom.

2. Przedłużenie umowy dzierżawy parkingu przy szkole przy ul. Kameralnej. Dlaczego chodnik na Julianowskiej po stronie osiedla Zielone Ogrody nie został doprowadzony do szkoły?

Odp: w tym miejscu kończy się ul. Julianowską, a zaczyna Spacerowa (koniec opracowania), ale w tej sprawie były już wniosek radnych aby chodnik został wykonany w tym roku w ramach prac remontowych (po zakończeniu budowy całego zadania – czyli w sierpniu-wrześniu 2015), konieczna zgoda właścicieli gruntu (czyli osiedla Zielone Ogrody).

Pani Drogowska Felicja z Rady Sołeckiej udzieliła dodatkowego wyjaśnienia, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. skontaktowała się z Wydziałem Infrastruktury i Transportu Poblicznego UM i G Piaseczno i uzyskała informację, że część gruntu na chodnik wzdłuż Osiedla ZIELONE OGRODY jest własnością jego Właścicieli, którzy we współpracy z Administratorem ich Osiedla Firmą LARIX
złożyli do UM i G Piaseczno stosowne rezygnacje z tej części gruntu. Prawdopodobnie ta część chodnika ma być wykonana w trybie remontowym.

4. Jaki jest stan przebudowy ul. Wilanowskiej?

Odp: (p. radny Robert Widz) – trwają prace projektowe, projekt został rozszerzony o skablowanie linii teletechnicznej, stąd przesunięcie terminu ukończenia projektu i uzyskania ZRID (znikną kable teletechniczne), ale wciąż jest szansa, że prace budowlane rozpoczną się w tym roku (od chodnika przy Uroczej) , dodatkowo pojawił się wymóg WZMiUW doprojektowania mostu nad kanałem Jeziorki (zamiast istniejącego przepustu), most będzie budowany jako ostatni element przebudowy (w roku 2016)

Pan Dąbek dodał, że pomysł mostu jest chybiony, gdyż spowoduje zalewanie terenów, które znajdują się za tym mostem, gdzie istnieją tylko małe przepusty, rozwiązaniem jest budowa zbiornika retencyjnego w okolicach ul. Cyraneczki (co jest planowane).

Następnie ze względu na przybycie gości z IT-COM p. Sołtys zaproponował zmianę w kolejności porządku i przejście do prezentacji nt szerokopasmowego internetu. Propozycję przyjęto.

Ad. 7. Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu w Józefosławiu – prezentacja

Ten punkt został przedstawiony przez gości z firmy IT-COM z Góry Kalwarii, która buduje światłowodowe sieci szkieletowe z wykorzystaniem istniejącej gminnej infrastruktury kanalizacyjnej. Pozwala to na szybkie stworzenie infrastruktury bez potrzeby pozwolenia na budowę i uciążliwych wykopów. Jest to b. dobre rozwiązanie dla Józefosławia, bo jest on w całości skanalizowany.
Światłowód zajmuje ok. 1% światła rury.

Infrastruktura powstaje na koszt firmy, a następnie jest dzierżawiona operatorom (min. 2, żeby była konkurencja).

Mieszkańcy uznali, ze jest to ciekawa propozycja i poparli pomysł wniosku do Burmistrza o spotkanie z przedstawicielami firmy IT-COM. Materiały dot. projektu zostały przekazane p. radnemu Robertowi Widzowi, który jest przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej w Radzie Miejskiej. Na koniec zostały wyjaśnione niektóre kwestie techniczne, które interesowały mieszkańców.

Ad. 5. Komunikacja z mieszkańcami – strona www sołectwa, mailing, tablice sołeckie, gminny system powiadamiania sms, Facebook.

Pani Anna Czerwieniec przedstawiła obecne metody komunikacji Rady Sołeckiej z mieszkańcami (jw), zaapelowała do mieszkańców o zwrócenie uwagi administratorom swoich osiedli, żeby przesyłali informacje o sprawach wsi, które otrzymują mailem od RS. Zachęciła także do odwiedzania strony internetowej sołectwa oraz kontaktu z RS poprzez skrzynkę e-mail.Ad. 6 Fundusz Sołecki 2015 – stan realizacji i zmiana

Do dnia zebrania zostały zrealizowane 3 przedsięwzięcia tj:

1. Strona www sołectwa
2. Zakup koszy na śmieci 10 szt.
3. Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury (50% kosztów)

Do zrealizowanie pozostaje:

1. Fragment chodnika na Osiedlowej
2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkoły
3. Wieczór seniora

Następnie p. Sołtys wyjaśnił, że przedsięwzięcie dot. strony internetowej, na które przeznaczyliśmy 4.000 zł z powodów formalnych musi być rozbite na: Zakup strony www sołectwa 3500 zł i Modernizacja i utrzymanie strony – 500 zł. Kwota pozostaje bez zmian.

Tę zmianę poddano głosowaniu, za byli wszyscy obecni na zebraniu (26 osób). Uchwałę przyjęto.Treść Uchwały stanowi Zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 8. Akcja społeczna „Sprzątam po sobie” – 25-26 kwietnia

p. Anna Czerwieniec przedstawiła założenia tej akcji oraz plakat akcji zachęcając do udziału. Kilka osób wzięło plakaty do powieszenia na swoich osiedlach.

Ad. 9 Wnioski Rady Sołeckiej i mieszkańców:

Na koniec zebrano wszystkie wnioski zgłoszone podczas zebrania tj:

1. Postawienie znaku zakazu parkowania przy przystanku przy szkole – jest to miejsce gdzie jest zakaz ruchu, ale ludzie i tak parkują i utrudniają przejazd autobusom.

2. Utrzymanie parkingu przy szkole

3. Zmiana lokalizacji pasów przejścia dla pieszych na ul. Julianowskiej w pobliżu wylotu ulic Wenus i Kombatantów, które obecnie wychodzą na mur.

4. Oświetlenie ul. Julianowskiej – czy będą nowe lampy jak na odcinku przy cmentarzu?

5. Spotkanie burmistrza z firmą IT-COM w sprawie infrastruktury szerokopasmowego internetu.

6. Wniosek do policji o zwiększenie patroli i szybszą reakcję na zgłoszenia (hałasująca młodzież i wyścigi samochodowe przy Cyraneczki – zgłoszone przez mieszkankę os. Magnolii) Wnioski zostaną przesłane przez RS do Burmistrza i Policji.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła: Anna Czerwieniec

źródło Rada Sołectwa Józefosław

Podoba ci się:

Komentarzy (20)

 1. Czy istnieje szansa zamiany „stodoły” koło szkoły na Kameralnej na rondo z prawdziwego zdarzenia? Ten obskurny budynek – sklep całkowicie utrudnia komunikację i szpeci okolicę.

  • Nie.

   • Do p.Ziutka. Powtórzę często zadawane pytanie mojego dziecka: A DLACZEGO?

    • BO TAK…

    • Nie bo nie. Proponuję wpisać hasło w google i wówczas zrozumie Pani że nic się w tej sprawie nie da zrobić.

     • DOKŁADNIE I KONIEC TYCH PYTAŃ

      • Pewnie buda jest własnością znajomego sołtysa.

       • Koniec pytań! :-)

 2. A kiedy będą chodniki na Ogrodowej? Czy ktoś myśli o tym, żeby dokończyć 1m ul. Cyraneczki i postawić barierkę przy kanałku?

 3. Mam małe pytanie. Kto fizycznie zajmuje się stroną sołectwa ? Tzn. kto otrzymuje te 4000 zł z funduszu sołectwa ? To jest jakaś firma czy osoba prywatna ?

  • 4000 zł to kwota za postawienie strony/zaprojektowanie jej/ oraz hosting

 4. Czy cześć tych koszy na śmieci pojawi się może na ulicy Osiedlowej (nie ma ani jednego od Kuropatwy aż do Geodetów)?

 5. O jaki fragment chodnika do zrealizowania na Osiedlowej chodzi? Na Osiedlowej nie ma chodników, poza kilkudziesięciometrowym przy Kuropatwy…

 6. łał most na wilanowskiej, zamiast przepustu
  może od razu zwodzony.
  Kogoś chyba poj*ało.

  • PS. jak inwestor prywatny prosi, to zwykle wystarcza rura

 7. Termin uzyskania Zrid na Wilanowską przesunięty.
  Zdziwilbym sie bardzo,gdyby nie byl…

 8. Standard, no kogo by tu wine zrzucić ? Ktoś wie?

 9. No i co z tym wątkiem mostowym potrzebny czy nie?

 10. HELKA, a co odkupisz i oddasz za darmo dla dobra społeczeństwa.. jedyne co utrudnia komunikację to źle zaparkowane samochody i kierowcy tacy jak ty..

 11. JA w J&J widzę najwięcej obrzydliwych osiedli i większość przyjezdnych, którzy domagają się najwięcej a nie są nawet tutaj zameldowani.. tym sposobem budują ulice, chodniki, zbiorniki retencyjne itd. w rodzinnych stronach ale na pewno nie w Józefosławiu. Na ich miejscu posadźmy buraki, będzie mniej szpetnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*