ul. Kameralna

Odbiór samochodu zholowanego na terenie gminy Piaseczno

W związku z jutrzejszymi zebraniami, które odbędą się w Zespole Szkół Podstawowych w Józefosławiu, przypominamy o procedurach odbioru nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Aby odzyskać pojazd, który został usunięty z drogi i odholowany na parking należy:

1. Dokonać opłaty za usunięcie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14 (także kartą płatniczą lub kredytową) albo na rachunek bankowy nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963.

2. Z potwierdzeniem dokonania opłaty należy zgłosić się do podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

3. Z potwierdzeniem opłaty oraz zezwoleniem na odbiór pojazdu należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie Wydziału Komunikacji i Transportu Stanowisko ds. Komunikacji w Lesznowoli; 05-506 Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (pok.13, Arkadiusz Szewczyk tel. 22 757-93-40,41,42 wew. 224, 225; 22 736-11-84 a.szewczyk@piaseczno.pl).

4. Odebrać pojazd z parkingu w Wilczej Górze (gm. Lesznowola), ul. Żwirowa 50/52.

Opłaty w roku 2016:

rower lub motorower – opłata za usunięcie 111 zł; opłata za dobę przechowywania 19 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 75 zł

motocykl – opłata za usunięcie 219 zł; opłata za dobę przechowywania 26 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 150 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t – opłata za usunięcie 480 zł; opłata za dobę przechowywania 39 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 330 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7,5 t – opłata za usunięcie 599 zł; opłata za dobę przechowywania 51 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 479 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – opłata za usunięcie 848 zł; opłata za dobę przechowywania 73 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 590 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – opłata za usunięcie 1250 zł; opłata za dobę przechowywania 134 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 775 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne – opłata za usunięcie 1521 zł; opłata za dobę przechowywania 197 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 900 zł

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości
- dokument upoważniający do używania pojazdu
- zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ), art 130 a
- Uchwała Nr XI/3/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 8 października 2015 r. poz. 8081) w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Sposób załatwienia sprawy:

- wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego,
- wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Podoba ci się:

Komentarzy (2)

  1. Parkingów wokół szkoły pełno, puste setki miejsc a te ludziska niedługo zaparkują w szkole przy sali…
    A nie lepiej wywiadówki rozłożyć na kilka dni …

  2. najlepiej jak by przybrały formę kina samochodowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*