Jozefoslaw24.pl

Protokół ze spotkania z mieszkańcami w sprawie komunikacji publicznej w Józefosławiu i Julianowie – nowe interpelacje radnych

Protokół ze spotkania z mieszkańcami w dniu 23 lutego 2012

1.Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”.
2.Tematem spotkania była komunikacja publiczna na terenie Józefosławia i Julianowa.
3.W spotkaniu uczestniczyło około 90 osób.

4.Obecni na spotkaniu goście:
Pan Zdzisław Lis – Burmistrz Piaseczna,
Pan Włodzimierz Rasiński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego,
Pan Daniel Złamal– przedstawiciel Zakładu Transportu Miejskiego,
Pan Jan Dąbek – Starosta Piaseczyński i Sołtys Józefosławia,
Pan Andrzej Pulwarski – Sołtys Julianowa,
Pani Hanna Krzyżewska – radna Rady Miejskiej z Julianowa,
Pan Andrzej Hubl – radny R. M. z Józefosławia,
Pani Elżbieta Szweycer – radna R. M. z Józefosławia,
Pan Adam Leśniak – Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.

5.Spotkanie otworzyła Pani Hanna Krzyżewska – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”. Po przywitaniu gości przekazała przewodniczenie spotkaniu Panu Ireneuszowi Zimochowi ze Stowarzyszenia J&J.

6.Zebrani po krótkiej dyskusji przyjęli zaproponowany porządek zebrania.

7.Pan Włodzimierz Rasiński zapewnił, że gmina ma w tym roku środki na poprawę stanu komunikacji w Józefosławiu i Julianowie. Środki te mogą zostać przeznaczone albo na zwiększenie liczby autobusów albo na większe autobusy.

8.Pan Daniel Złamal oświadczył, że ZTM nie dysponuje większą liczbą autobusów, które mogłyby być wykorzystane w Józefosławiu i Julianowie. Jest natomiast możliwe zastąpienie obecnie używanych autobusów krótkich – autobusami długimi (przegubowymi), przy niezmienionej liczbie kursów. Autobusy takie zabierają 100% więcej osób porównaniu z autobusami krótkimi. W celu ustalenia, czy trasa linii 739 jest przystosowana do przyjęcia długich autobusów odbył się przejazd kontrolny autobusu 15-metrowego. W wyniku tego przejazdu stwierdzono, że w trzech miejscach trasa nie spełnia warunków zapewniających bezpieczeństwo uczestników ruchu. Są to: prawoskręt z Wilanowskiej w Geodetów, zakręt Wilanowska/Kameralna, zakręt Kameralna/Julianowska przy tzw. pętli (szczególnie prawoskręt). Dwa pierwsze skręty wymagają niewielkich poprawek, natomiast „pętla” wymaga dużo większej przeróbki. W związku z tym ZTM, w uzgodnieniu z gminą, proponuje usytuowanie dwóch przystanków przelotowych przy ul. Kameralnej albo przeniesienie ruchu autobusowego na ul. Cyraneczki. Proponowany najpóźniejszy termin wprowadzenia zmian: wrzesień 2012.

9.Pan Adam Leśniak stwierdził, że propozycja ZTM nie była konsultowana ze szkołą. Zdaniem Rady Rodziców (dalej: RR) nadrzędne jest bezpieczeństwo dzieci, zatem nie ma zgody RR na dwa przystanki przy ul. Kameralnej. Powody braku zgody są następujące: dzieci będą musiały przechodzić przez jezdnię; ruch będzie blokowany przez stojące autobusy w newralgicznych godzinach porannego szczytu. RR proponuje, aby długie autobusy jeździły ulicą Cyraneczki. RR ujawni na stronie internetowej szkoły informacje dotyczące ruchu na ulicy Kameralnej.

10.Pan Jan Dąbek przedstawił propozycję innej organizacji ruchu, która mogłaby rozwiązać problem bezpieczeństwa. Ruch autobusów wzdłuż Kameralnej odbywałby się w jedną stronę, od Julianowskiej do Wilanowskiej. Autobus w kierunku Warszawy jeździłby trasą niezmienioną, natomiast autobus w kierunku Piaseczna wykonywałby dodatkową pętlę: Cyraneczki-Julianowska-Kameralna-Wilanowska-Cyraneczki. Dzięki takiej organizacji ruchu oba przystanki byłyby usytuowane po stronie szkoły i dzieci nie musiałby przechodzić przez jezdnię. Ponadto zostałby wyeliminowany problem prawoskrętu z Kameralnej w Julianowską. P. W. Rasiński stwierdził, że skręt Wilanowska/Cyraneczki ma nieodpowiedni kąt. P. J. Dąbek odpowiedział, że poprawienie tego skrętu nie stanowi problemu. Mapka z propozycją Pana Dąbka jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

11.Przedstawicielka grupy mieszkańców przedstawiła postulaty tej grupy, podsumowane w siedmiu punktach:
- zwiększenie częstotliwości kursowania linii 739 – co 10 minut,
- wprowadzenie linii pospiesznej od Mysiadła do Metro Wilanowska,
- jak najszybsze zbudowanie chodnika wzdłuż Julianowskiej, w pierwszej kolejności na odcinku Cyraneczki-Kameralna,
- pozostawienie przystanków po stronie szkoły,
- czytelne oznakowanie autobusów w zakresie kierunku – obecnie trudno odróżnić, czy autobus jedzie do Warszawy, czy do Piaseczna, jeżeli na tym samym przystanku zatrzymują się oba autobusy,
- wprowadzenie linii autobusowej na Ursynów,
- wybudowanie ciągu pieszego wzdłuż ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do ul. Julianowskiej.
Postulaty te mają na celu usprawnienie komunikacji, także przez zwiększenie możliwości bezpiecznego, pieszego dotarcia dzieci do szkoły.

12.Po przedstawieniu wyżej omówionych stanowisk rozpoczęła się dyskusja.

13.Podsumowanie dyskusji:

- Pan Daniel Złamal wyjaśnił, że nie jest możliwe wprowadzenie linii pośpiesznej do Metro Wilanowska, ponieważ ZTM nie dysponuje dodatkowym taborem i linia 739 musi zbierać pasażerów z ul. Puławskiej.

-Pan Daniel Złamal przedstawił własną propozycję, zaznaczając, że nie jest to oficjalna propozycja ZTM, lecz głos w dyskusji. Zgodnie z tą propozycją trasa linii 739, zostałby zmieniona tak, aby autobus jeździł do stacji PKP Jeziorki. Dzięki temu: autobus przy tej samej, co obecnie, liczbie wozów jeździłby co 10 minut (ze względu na krótszą trasę), osoby jadące do Warszawy przesiadałyby się na Puławskiej, byłby zapewniony dojazd do Piaseczna i pociągu.

-Pan Zdzisław Lis poinformował, że przebudowa skrzyżowania Geodetów/Wilanowska jest już ustalona z Centrum Józefosław i firmą ogrodniczą, pozostałe dwa newralgiczne skręty będą przebudowane w ramach możliwości związanych z własnością gruntów najpóźniej do września. W kwestii tzw. pętli Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie wie, kto jest właścicielem budynku w środku pętli i zobowiązał się do niezwłocznego ustalenia właściciela tej nieruchomości i podjęcia czynności w celu wykupu tej nieruchomości przez gminę. Po usunięciu budynku nie byłoby problemu z przystankiem po stronie szkoły dla długich autobusów. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w latach 2013-2015 jest planowana budowa ronda na skrzyżowaniu Wilanowska/Geodetów/Energetyczna, przy czym będzie się starał o rozpoczęcie tego przedsięwzięcia w roku 2013.

- miejsce usytuowania przystanków przy ul. Kameralnej nie jest ostatecznie ustalone, ale wstępnie przystanek w kierunku Piaseczna byłby na końcu ulicy, a w kierunku Warszawy na wysokości końca budynku szkoły.

- propozycja Pana Rasińskiego – przejście dla pieszych na Kameralnej zostanie wyniesione, co powinno znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa dzieci przechodzących przez ulicę z przystanku.

- uwaga mieszkańca – osoby oczekujące na przystankach będą blokować przejście chodnikiem.

- propozycja mieszkańca – przesunięcie przynajmniej jednego autobusu z linii np. 709 na linię 739. W ten sposób, w ramach tego samego taboru będącego do dyspozycji gminy, będzie można zwiększyć częstotliwość kursowania 739. Linia 709 jest wyposażona w tabor bardzo szczodrze, w porównaniu z 739.

- propozycja mieszkańca – wprowadzenie linii lokalnej „L” kursującej lokalnie, przynajmniej w godzinach szczytu. Przedstawiciele gminy w dyskusji stwierdzili, że jest to realne w przyszłym roku, ale nie wykluczyli, że w ramach obowiązującego na ten rok budżetu można by było znaleźć środki na ten cel. Możliwości wprowadzenia linii „L” w tym roku zostaną ustalone w ciągu miesiąca.

- propozycja mieszkańca – kupienie przez gminę dodatkowego autobusu. Przedstawiciele gminy i ZTM wyjaśnili, że ani gmina, ani ZTM nie mają takiej formalnej możliwości.

- mieszkańcy ulic Ogrodowej i Osiedlowej zwrócili uwagę na to, że ta część Józefosławia jest pozbawiona jakiegokolwiek transportu miejskiego i zaapelowali o wprowadzenie autobusu jeżdżącego tymi ulicami. W odpowiedzi Pan W. Rasiński wyjaśnił, że ulica Osiedlowa nie nadaje się dla ruchu autobusowego, ponieważ jest za wąska, a na ulicy Ogrodowej znajdują się garby, co wyklucza ruch autobusów.

- mieszkaniec z okolic Cyraneczki wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia autobusów na ulicę Cyraneczki, ze względu na wiążące się z tym zanieczyszczenie i hałas.

- mieszkańcy osiedla z wyjazdem na ulicę Kameralną zaprotestowali przeciwko wprowadzeniu przystanków po dwóch stronach Kameralnej, ze względu na blokadę wyjazdu z osiedla przez samochody zatrzymujące się za autobusem.

- mieszkańcy piaseczyńskiej części ul. Julianowskiej zwrócili uwagę na bardzo niebezpieczne skrzyżowanie Julianowska/Okulickiego. Przedstawiciel gminy wyjaśnił, że skrzyżowanie to nie jest własnością gminy oraz że wielokrotnie postulowali w Zarządzie Dróg Wojewódzkich wykonanie ronda lub świateł, niestety, bez pozytywnego odzewu.

- Pan D. Złamal wyjaśnił, że zmiana z autobusów krótkich na długie dotyczy całego taboru, czyli autobus przegubowy będzie jeździł przez cały dzień.

14. W związku z niewielką liczbą osób, które dotrwały do końca spotkania (około 35 osób) postanowiono nie przeprowadzać sondażowego głosowania. Pan Burmistrz zaproponował, że przeprowadzi taki sondaż drogą mailową, przesyłając do mieszkańców propozycję gminy dotyczącą zmiany autobusów na przegubowe wraz z konsekwencjami tej zmiany. Pan Burmistrz stwierdził, że dysponuje wieloma adresami mieszkańców, którzy wysyłali postulaty na jego skrzynkę. Po krótkiej dyskusji postanowiono jednak umieścić zapytanie sondażowe na internetowej stronie Urzędu Gminy.

Protokół sporządziła:
Grażyna Padée
Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”.

Zobacz na Jozefoslaw24 :

Józefosław mieszkanie

Józefosław mieszkania

Forum Józefosław

Dom Józefosław

Józefosław domy

Osiedle Józefosław

Józefosław segmenty

Józefosław segment

Józefosław kod pocztowy

Sprzedam mieszkanie Józefosław

Centrum Józefosław

Sedno

Piekut

Trio Development

Nasze Miasteczko Development

Queens Garden

Multi-Hekk

Super sam Supersam

Gmina Lesznowola

Szpital św. Anny w Piasecznie

Lidl Puławska

Rozbudowa Auchan

Kino Piaseczno w Piasecznie

Podoba ci się:

Komentarzy (7)

 1. zajeb…. że tylko jednemu mieszkańcowi przeszkadza hałas i spaliny :) na 1000% jeździ rowerem ,a w kominku pali prądem uzyskanym z wiatrołapu :P

 2. „uwaga mieszkańca – osoby oczekujące na przystankach będą blokować przejście chodnikiem” a samochody nie blokują ? oczywiście nikt nie wspomniał o samochodach blokujących ulice i chodniki (tak chodniki również -czasem nie da się wózkiem przejechać), nie było propozycji zamontowania barierek/słupków , żeby było bezpieczniej ? zbudować „wzniesione przejście” tylko ,że za tym przejściem i tak będą parkowały samochody ograniczające pole widzenia.

  ps. prośba do właściciela białego sedana IDEA BANKU – nie parkuj człowieku pół metra za przejściem wzdłuż podwójnej ciągłej!

  • dokładnie!!

 3. DAJCIE JUŻ SPOKÓJ TEJ NIESZCZĘSNEJ KAMERALNEJ!!!

  • Dam spokój jak będziecie tam parkować po ludzku!

 4. jednemu przeszkadza tłok na chodnikach, drugiemu hałas, trzeciemu spaliny .. w ten sposób nigdy nie będzie jakiegokolwiek porozumienia :)

  • bo to Polska właśnie :)