ul. Wilanowska

Co dalej ze skwerem przy Tenisowej ? Nowe przystanki przy Wilanowskiej w przyszłym roku

Piaseczno 26 września 2012r.

Do Burmistrza Gminy Piaseczno

Pana Zdzisława Lisa

INTERPELACJA

Dot: działka przy ul Tenisowej w Józefosławiu

W związku z wystawieniem na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki ew. nr 127/3, o pow. 0,13 ha, położonej w miejscowości Józefosław przy ul. Tenisowej w rejonie skrzyżowaniu ul. Geodetów i ul. Wilanowskiej, będącej własnością Skarbu Państwa i zarządzanej przez Pana Starostę, uprzejmie proszę o informacje, jaka jest możliwość pozyskania tego terenu pod teren publiczny, na którym zostałby utworzony zagospodarowany skwer służący mieszkańcom Józefosławia. Dodam, że zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które zostały przywołane w warunkach przetargowych na działce tej, oprócz mieszkalnictwa z usługami handlu, rzemiosła i gastronomii, a także składów, zakładów drobnej wytwórczości i innych usług, dopuszcza się m.in. zarówno lokalizację usług publicznych jak i zieleni urządzonej.

Ponieważ w Józefosławiu nie ma absolutnie żadnych publicznych terenów zielonych mieszkańcy tej miejscowości zwrócili się Pana Starosty z prośba o przekazanie tej działki gminie, aby ta mogła stosownie zagospodarować. W opublikowanej odpowiedzi do mieszkańców, Pana Starosta Jan Dąbek napisał, że: „Jako Starosta zawsze z radością wspieram wszelkie inicjatywy mieszkańców.” Jak również, że ”(…) biorąc pod uwagę intensywną zabudowę w miejscowości Józefosław, rozumiem potrzebę zabezpieczenia terenów, które mogłyby być zagospodarowane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.” W dalszej części swojej wypowiedzi, Pan Starosta powołując się na ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie, której Starosta gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa jest władny wyjaśnił mieszkańcom, że „nieruchomości stanowiące zasób Skarbu Państwa mogą być m.in. przedmiotem sprzedaży, zamiany czy darowizny na rzecz jednostki samorządu. Powyższe czynności mogą być dokonane za zgodą Wojewody. Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy, nieruchomości mogą być również przedmiotem przekazania na rzecz Gminy na jej wniosek, jeżeli przemawia za tym ważny interes jednostki samorządu i wskazane cele publiczne nie mogą być realizowane przez Skarb Państwa. Wniosek w powyższej sprawie powinien być złożony przez Burmistrza za zgodą Rady Gminy.”

Uprzejmie proszę o informacje, jakie kroki zostały podjęte w powyższej sprawie.

Z poważaniem
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
Radna Gminy

Odpowiedź zastępcy Burmistrza Piaseczna

Piaseczno 26 września 2012r.

Do Burmistrza Gminy Piaseczno
Pana Zdzisława Lisa

INTERPELACJA

Dot: wiaty przystankowe na ul. Wilanowskiej w Józefosławiu

Na prośbę mieszkańców, zwracam się z uprzejmą prośbą o wybudowanie wiat przystankowych oraz ławeczek na ul. Wilanowskiej w Józefosławiu, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Mieszkańcy skarżą się, że czekając na autobus, często z malutkimi dziećmi w wózkach, nie mają się gdzie schronić przez deszczem czy tez śniegiem. Osoby starsze, nie mają też gdzie usiąść. Jest to tym bardziej uciążliwe, że zdarza się, iż niektóre kursy, z jakiegoś powodu są odwołane bądź spóźnione. Będę wdzięczna za poważne potraktowanie tej sprawy.
Z poważaniem

Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
Radna Gminy

Odpowiedź zastępcy Burmistrza Piaseczna


Podoba ci się:

Komentarzy (3)

  1. sorry ja nie wierze, że się uda trzeba skołować kasę na wykup ziem pod julianowska

  2. Nie rozumiem dlaczego w zabitych dechami wioskach jakie wielokrotnie mijam podróżując po Polsce przystanki mają wiaty, a u nas w podwarszawskiej wiosce trzeba wystawać pod chmurką ?!

  3. Minął ponad miesiąc, a starostwo nadal nie odpowiedziało ? Ktoś coś wie na ten temat ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*