Jozefoslaw24.pl

Sesja budżetowa

W piątek, 28 grudnia 2012 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.

9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2013.

9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.

9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.

9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013- 2023:

10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013 – 2023.

10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.

10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza

10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013 – 2023 .

11 Bieżące uchwały:

11.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot.: zmienia dochodów i wydatków na kwotę 226 500 zł)

11.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.

11.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot.: przesunięcia na wniosek GOSiR-u)

11.4 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

11.5 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie

11.6 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych.

Wniosek budżetowy złożony przez radną Katarzynę Nowocin-Kowalczyk :

Budżet 2013 – Józefosław / Julianów

Wieloletnia prognoza finansowa 2012 – 2018


Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*