Uppsala - źródło Piaseczno.eu

Radni upoważnili Burmistrza do negocjowania w sprawie spalarni śmieci

Protokół z głosowania nad uchwałą w sprawie instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w Gminie Piaseczno ( 28 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie ) .

Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały uchwałę.

Radny Mucha uznał, że umieszczenie instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów jest zadaniem niepotrzebnym. Przypomniał, że Gmina Piaseczno produkuje 30 tys. ton śmieci .

Wg uzyskanych informacji wie, że budowa zakładu jest opłacalna, jeżeli śmieci będzie 3 razy więcej – 300 tys. ton.

Ponadto plan zagospodarowania Piaseczna nie pozwala na lokalizację takiego zakładu. Pytał dlaczego Rada decyduje bez udziału mieszkańców. Przypomniał, że głównym partnerem inwestycji ma być Warszawa, która jest najbardziej zainteresowana budową takiej instalacji.

Wg niego uchwała odpowiada na pytanie, czy Rada Miejska wyraża zgodę na lokalizację w Piasecznie takiej inwestycji. Pan Mucha proponował głosowanie imienne nad uchwałą.

Przewodniczący p. Swat odparł, że każde głosowanie na sesji jest imienne i w ciągu 5 minut jest wydruk z głosowania.

Sekretarz Urzędu p. Czapski dodał, że w momencie zakupu systemu informatycznego z kartami do głosowania, do protokółu z sesji są dołączone wszystkie imienne wydruki z głosowań i to jest archiwizowane.

Mecenas Piekarczyk odczytała zapis rozdziału 5 Regulaminu Rady Miejskiej dot. trybu głosowania.

Radna Katarzyna Nowocin-Kowalczyk stwierdziła, że ma podobne odczucia jak p. Mucha. Odczytała paragraf 1 uchwały i pytała burmistrza o sprawę konsultacji z mieszkańcami, które powinny być przeprowadzone.

Radny Hubl poinformował, że burmistrz był na Komisji Polityki Gospodarczej i wyjaśnił dlaczego musi mieć taką uchwałę, aby mieć upoważnienie Rady do prowadzenia dalszych rozmów. Przypomniał także, że radni byli w Szwecji i widzieli taką instalację.

Radna Krzyżewska uznała, że rozumie uchwałę, dająca zgodę do prowadzenia rozmów.

Radny Wierzchowski natomiast uznał uchwałę, jako uchwałę intencyjną.

Radna Borowska przypomniała, że burmistrz dostał mandat w wyborach i nie widziała potrzeby takiej uchwały.

Radna Nowocin-Kowalczyk pytała do czego potrzebne jest burmistrzowi takie upoważnienie. Prosiła o uzupełnienie uzasadnienia do czego to jest potrzebne.

Burmistrz Lis przypomniał, że od 3-ch miesięcy są prowadzone rozmowy na ten temat. Wg niego radni przyjmując mandat wzięli na siebie odpowiedzialność za tą gminę. Dodał, że nie prosi o zgodę na budowę spalarni a p. Mucha protestuje przeciwko wszystkiemu, przejęciu ścieków z innej gminy, czy budowie spalarni.Partnerzy do nowej inwestycji są nieznani. Nie wiadomo, czy znajdzie się ktoś, kto wyłoży 400 mln zł. Zapewnił, że jeżeli nie dostanie upoważnienia, nie będzie prowadził żadnych rozmów.

Radny Kaczorowski uważał, że burmistrz nie powinien pytać Radę o wszystko.

Radny Mucha zapewnił, że nie chce izolować Gminy Piaseczno, tylko chce, aby robiła to co do niej należy. Wg niego problemem dla gminy jest droga do Góry Kalwarii, czy trasa S7.

Radna Nowocin-Kowalczyk pytała kolejny raz do czego burmistrzowi jest potrzebna zgoda Rady. Dlaczego tego nie ma w uzasadnieniu.

Radny Wierzchowski przypomniał, że burmistrz już powiedział do czego jest mu potrzebna. Wg niego jest to niezgodne z tym co tu pisze w uchwale.

Radny Rosa uważał, że uchwała ma 2 motywy i przekaz uchwały jest bardzo jasny a burmistrz powiedział, o co mu chodzi.

Burmistrz Lis zapewnił, że pyta Radę o sprawy strategiczne.

Radna Nowocin-Kowalczyk uznała, że uchwała jest źle przygotowana.

Radny Hubl złożył wniosek o zamknięcie listy mówców:

Radna Woźniak podkreśliła, że dziś nie głosujemy za, czy przeciw budowie spalarni. Dziś głosujemy za uchwałą dającą burmistrzowi upoważnienie do prowadzenia rozmów.

Głosowało 20 radnych.

Za – 12, przeciw – 5, wstrzymały – 3

Uchwała podjęta.Więcej na temat budowy spalarni :

Zakład utylizacji odpadów w Uppsali i Piasecznie – opinie samorządowców

Czy w Piasecznie powstanie spalarnia odpadów ? Relacja Hanny Krzyżewskiej

Reportaże z wizyty piaseczyńskich radnych w szwedzkiej spalarni śmieci

By żyło się lepiej… – wycieczka do szwedzkiej spalarni…

Podoba ci się:

Komentarzy (8)

 1. To chyba wiadomo nie od dziś.

 2. Nie ma co przeżywać jak wybudujo to wybudujo ale nie w Józku.

  • A jak jednak wybudujo u nasz.

 3. Jeśli jedyna jak na razie w Polsce spalarnia odpadów komunalnych na Targówku w Warszawie przyjmuje tonę odpadów za 750 złotych – to nie można zrozumieć radnych którzy chcą aby mieszkańcy jeszcze więcej płacili za usuwanie odpadów kiedy już taką spalarnię sprawią mieszkańcom….

  • Skąd wiesz, że zakład zlokalizowany w gminie Piaseczno będzie pobierał większą opłatę za tonę ?

 4. Niestety w ten sposób burmistrzowi udało się wzmocnić swoje stanowisko w tej sprawie. To przykre, że spalarnia to jedyna duża inwestycja w Piasecznie, której pan burmistrz poświęca tyle energii. Pytanie tylko, czy tego chcą mieszkańcy, czy ktoś ich o to pytał i czy będą wreszcie potrafili wyciągnąć wnioski, jak kończy się głosowanie na szczeblu lokalnym, gdy o wyborze decyduje jedynie przynależność polityczna kandydata.

  • Nie na burmistrza Lisa w takim razie.
   Dlaczego zwraca się Pan do mnie per MaRTy-No (część liter wielkich) i używa Pan wersalików w wypowiedzi? Czy mam to rozumieć jako krzyk? Nie rozumiem, skąd to zdenerwowanie.

 5. „Przypomniał, że Gmina Piaseczno produkuje 30 tys. ton śmieci .

  Wg uzyskanych informacji wie, że budowa zakładu jest opłacalna, jeżeli śmieci będzie 3 razy więcej – 300 tys. ton.”

  Jak widać matematyka to trudna rzecz dla niektórych. Mam nadzieję, że radny Mucha nie pracuje w żadnej komisji związanej z finansami… :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*